NyitóoldalA hónap témája

Nemzetközi adatok - a hónap témája

Hasonló oldalak

Az Európai Központi Bank oktatóoldala magyar nyelven
Az Eurostat Statistics Explained információtára
A Finn Statisztikai Hivatal online kurzusa
A Kanadai Statisztikai Hivatal e-learning oldala
A Német Statisztikai Hivatal "Hónap témája" oldala

 

Regionális adatok
A gazdasági és társadalmi kohézió számszerűsítésének egyik eszköze annak vizsgálata, mennyire egyenletes különböző mutatók eloszlása a régiókban. A regionális adatok többek között alapul szolgálnak a strukturális alapok pénzeszközeinek elosztásánál. A legtöbb regionális adat NUTS 2 (Magyarországon: tervezési-statisztikai régió) szinten áll rendelkezésre, ennél lényegesen szűkebb a NUTS 3 (Magyarországon: megyei) szinten elérhető adatok köre. Összeállításunkból részletesen tájékozódhat a NUTS-rendszerről, az adatforrásokról, illetve arról, hol olvashat többet a főbb módszertani ismeretekről.

 

Külkereskedelem
A külkereskedelmi statisztika sok döntéshozó számára jelent fontos adatforrást. Az országok közötti árumozgásra vonatkozó statisztikák nemcsak az egyedi termékeket forgalmazó külkereskedők számára nyújtanak segítséget a piackutatásaik elvégzéséhez, s a kereskedelmi stratégiájuk kialakításához, hanem azokat állami szinten, a gazdaságdiplomáciát alakítók is széleskörűen használják. Uniós szinten például jelentős mértékben hozzájárulnak a megfelelő közösségi kereskedelempolitika kialakításához, a dömpingellenes szabályozások érvényesítéséhez, a belső piac fejlődésének értékeléséhez. Az alábbiakban a külkereskedelem-statisztikával kapcsolatos forrásokat és fogalmakat gyűjtöttük csokorba.

 

Nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások
A szociális pénzbeli ellátások legnagyobb tételét a nyugdíjak jelentik. Az európai országok mindegyikében problémát jelent az elöregedő társadalom és ezzel összefüggésben a nyugdíjrendszerek fenntarthatósága. Ezúttal a nyugdíjakkal kapcsolatos információkat gyűjtöttük össze, különös tekintettel a nyugdíjakra fordított kiadásokra, illetve a nyugdíjasok jövedelmi helyzetére vonatkozóan.

 

Adózás
Az adózás minden állampolgár számára fontos kérdés. Az adórendszer fejlettsége, az adózás mértéke az országok versenyképességét is befolyásoló tényező, ezért vizsgálatuk kiemelt figyelmet érdemel. Az alábbiakban az uniós országok adóbevételeinek nagyságát, s azok szerkezetét leíró adatokat mutatjuk be. Emellett azon adatok elérhetőségére is kitérünk, melyekből megtudható, hogy az állam milyen célokra fordítja a beszedett adókat.

 

Szálláshelyek kínálata és forgalma
Az uniós szinten összehasonlítható legalapvetőbb turisztikai adatok széles kört érdekelnek. Az ő kutatásaikat, ismeretszerzésüket kívánjuk megkönnyíteni azzal, hogy áttekintést nyújtunk a kereskedelmi szálláshelyek kapacitására és az irántuk mutatkozó keresletre vonatkozó adatokról és egyéb információkról.

 

A foglalkoztatottság
A munkaerőpiac vizsgálata számos szakpolitikai intézkedésnek előfeltétele, s a vállalkozási döntésekben is szerepet játszik egy adott terület munkaerővel kapcsolatos viszonyainak felmérése. Ezúttal a foglalkoztatottsággal kapcsolatos információkat gyűjtöttük össze, és - tekintettel a világgazdasági válság munkaerőpiacra gyakorolt hatásaira - külön figyelmet szenteltünk az egyre terjedő atipikus munkavállalási formákra vonatkozó források és fogalmak összegyűjtésének.

 

A háztartások fogyasztása
Mindennapjaink része a vásárlás. A háztartások fogyasztása azonban ennél többet takar: pénzbeli és nem pénzbeli javakhoz jutnak saját forrásaikból, valamint a költségvetésből, illetve nonprofit intézményektől. Ez alkalommal a háztartások fogyasztására vonatkozó főbb fogalmakat és adatforrásokat foglaljuk össze, a két legfőbb adatforrásra, a nemzeti számlákra, illetve a jövedelemfelvételekre koncentrálva.

 

A háztartások jövedelme
Az életkörülmények anyagi és nem anyagi tényezőktől függnek egy társadalomban. Az anyagi tényezők között a jövedelem szerepe meghatározó. Ezúttal a háztartások jövedelmére vonatkozó főbb fogalmakat és adatforrásokat foglaljuk össze, a két legfőbb forrásra, a nemzeti számlákra, illetve a jövedelemfelvételekre koncentrálva.

 

A harmonizált fogyasztóiár-index
A fogyasztóiár-indexet széles körben használják alapvető üzleti döntésekhez. Gyakori, hogy szerződésben meghatározott módon kell a fogyasztóiár-indexszel korrigálni valamilyen nemzeti valutában kifejezett pénzösszeget, meghatározott időközönként. A helyes számításhoz nyújtunk segítséget az alábbiakban.

 

A háztartások pénzügyi vagyona
A háztartások pénzügyi eszközei információt nyújtanak arról, mennyire felkészült a háztartási szektor a jövőre, mekkora megtakarítással rendelkezik és annak milyen a szerkezete. A pénzügyi kötelezettségek ugyanakkor az eladósodottságról szolgáltatnak információt, amely különösen válsághelyzetben kap nagy hangsúlyt. Az alábbiakban a háztartások pénzügyi eszközeiből és kötelezettségeiből előállított pénzügyi vagyon főbb mutatóival foglalkozunk részletesen.

 

Maastrichti kritériumok és teljesülésük
A maastrichti kritériumok már uniós csatlakozásunk előtt is az érdeklődés központjában álltak, hiszen a csatlakozó országok vállalták, hogy amint teljesülnek ezek a kritériumok, belépnek az eurózónába. A 2004-ben és 2007-ben uniós tagállammá váló 12 ország közül nem volt olyan, amelyik elutasította volna az euró átvételét (ellentétben néhány régebbi tagországgal), a kritériumok teljesítése ugyanakkor gondot okoz, különösen a gazdasági válság miatti eladósodás miatt. Jelen cikkben megadjuk a kritériumokhoz kapcsolódó alapfogalmak magyarázatát, és támpontot adunk a számításokhoz.

 

A vállalkozások adatai
A vállalati szektor fontos szerepet játszik a gazdaságban, javakat és szolgáltatásokat állít elő és juttat el a háztartásoknak és a kormányzatnak. Tevékenysége, hatékonysága, eredményei kulcsfontosságúak egy ország munkaerőpiacának működésében, az adóbevételek keletkezésében, az életszínvonal alakulásában. Az alábbiakban a strukturális üzleti statisztika adatai között segítjük eligazodni az érdeklődőket: ez az adatforrás sok részletes háttérinformációval is szolgálhat, például hogy profitábilis-e valamely ágazat adott országban, mennyi az átlagos bérköltség, vagy a vállalkozások mekkora része éri meg működésének második évét.