NyitóoldalAdatigénylés - Kutatói publikációk

Adatigénylés - Kutatói publikációk

A KSH tudományos célú kutatások támogatására előkészített adatállományainak felhasználásával létrehozott eredményeken alapuló publikációk a következők (bővebb információk (pdf, 386 KB))

 

2015

 • Hárs Á., Simon D.: A munkaerő-migráció változása a kétezres években Magyarországon : Vizsgálat a munkaerő-felmérés adatai alapján
 • Hajdu T., Hermann Z., Horn D., Kertesi G., Kézdi G., Köllő J., Varga J.: Az érettségi védelmében
 • Fertő I., Varga Á.: Az európai uniós támogatások hatása a kistérségek helyzetére
 • Koós B., Baranyai N., Baráth G.: A nagyváros-térségek gazdasági és társadalmi versenyképessége
 • Koós B.: A szegénység és depriváció a magyar településállományban az ezredfordulót követően – avagy kísérlet a települési deprivációs index létrehozására
 • Baranyai N., Berki M., Halász L., Koós B., Schuchmann J.: A nagyváros-térségi társadalmi jól-lét (?) és a vidéki jól-lét deficit (?)

2014

 • Bakó T.: A magyarországi munkapiac 2012-2013-ban
 • Bartus Tamás: The Effect of Data Swapping Procedures on Regression Estimates: Evidence from a Simulation Study
 • Czafit B., Köllő J.: Labor market careers before and after incarceration
 • Eppich Gy., Köllő J.: Foglalkoztatás a válság előtt, közben és után
 • Köllő J.: A legfontosabb tények
 • Köllő J.: Az orvosbérekről és a hálapénzről
 • Noelke C., Horn D.: Social transformation and the transition from vocational education to work in Hungary: a differences-in-differences approach
 • Pogonyi Csaba Gábor: Unemployment and public transportation : evidence from Hungarian municipalities
 • Hajdu T., Kertesi G., Kézdi G.: Roma fiatalok a középiskolában: beszámoló a TÁRKI Életpálya-felmérésének 2006 és 2012 közötti hullámaiból
 • Czibik Á., Hajdu M., Németh N., Nyírő Zs., Tóth IJ., Türei G.: A migráció és a magyar migránsok jellemzői 1999-2011: tendenciák és a migránsok profilja a KSH Munkaerő-felmérés adatai alapján
 • Cseres-Gergely Zs., Fazekas K., Köllő J., Lakatos J. Czethoffer É.(szerk.):Statisztikai adatok [2013]
 • Fertő I., Varga Á.: A jóllét területi különbségei Magyarországon: egy lehetséges térségfejlettségi index alkalmazása
 • Kertesi G., Kézdi G.: Iskolai szegregáció, szabad iskolaválasztás és helyi oktatáspolitika 100 magyar városban
 • Kertesi G., Kézdi G.: The kindergarten attendance allowance in Hungary: evaluation of a conditional cash transfer program
 • Nagy G., Koós B.: First results in modelling objective well-being in Hungary at lower territorial level
 • Bakó T., Cseres-Gergely Zs., Kálmán J., Molnár Gy., Szabó T.: A munkaerőpiac peremén levők és a költségvetés
 • Bakó Tamás, Cseres-Gergely Zsombor, Vincze János: 2015-ös költségvetési projekció 2014 első felében
 • Bakó Tamás, Cseres-Gergely Zsombor, Kálmán Judit, Molnár György, Szabó Tibor: A munkaerőpiac peremén levők és a költségvetés
 • Bakucs Z., Fertő I., Marreiros CG.: Socio-economic status and the structural change of dietary intake in Hungary
 • Cukrowska E., Lovász A.: Are children driving the gender wage gap?: Comparative evidence from Poland and Hungary
 • Hajdu T., Hajdu G.: Élmények és tárgyak fogyasztásának kapcsolata a szubjektív jólléttel
 • Farkas Zs., Molnár Gy., Molnár Zs.: A közfoglalkoztatási csapda: a Magyar Szegénységellenes Hálózat jelentése a közfoglalkoztatottak hátteréről, helyzetéről és lehetőségeiről
 • Molnár Gy., Kapitány Zs.: Miért választják munkahelynek a közszférát?: A szubjektív szempontok szerepe. A közszférában dolgozók elégedettsége
 • Molnár Gy., Kapitány Zs.: Miért elégedetlenek annyira a magyarok az életükkel?: a szubjektív jóllétet befolyásoló tényezők mikroszintű összehasonlító elemzése magyar és osztrák adatokon

2013

 • Bakó T., Cseres-Gergely Zs., Galasi P.: Az MTA KRTK KTI munkaerő-piaci előrejelző rendszere
 • Bartus Tamás: Adatcserével anonimizált mikroadatok használhatósága: Egy szimulációs vizsgálat tanulságai
 • Cseres-Gergely Zs., Kátay G., Szörfi B.: The Hungarian labour market in 2011-2012
 • Cseres-Gergely Zs.: Kiszorítják-e az idősebb munkavállalók a fiatalokat a közszférában?: eredmények a magyarországi nyugdíjkorhatár-emelés időszakából
 • Fazekas K., Varga J.(szerk.): Trendek és előrejelzések: munkaerő-piaci prognózisok készítése, szerkezetváltás a munkaerőpiacon
 • Galasi P., Nagy Gy.: The impact of previous wage subsidy programmes on employment
 • Hárs Á.: Atipikus foglalkoztatási formák jellemzői és trendjei a kilencvenes és a kétezres években
 • Hermann Z., Varga J.: Iskolázási mikroszimulációs modell (ISMIK) - a népesség iskolázottságának előrejelzése 2020-ig
 • Köllő J., Bajnai B., Komáromy D., Lovász A., Márk L., Simonovits G.: Foglalkoztatási csodák Európában: tanulságok a munkaerő-piaci előrejelzés számára
 • Scharle Ágota, Váradi Balázs: The pros and cons of differentiating the minimum wage in Hungary
 • Benedek D., Elek P., Köllő J.: Tax avoidance, tax evasion, black and grey employment
 • Busch I., Cseres-Gergely Zs., Fazekas K., Köllő J., Lakatos J. Bálint M (szerk.): Statistical data [2013]
 • Lovász A., Szabó-Morvai Á.: Does childcare matter for maternal labor supply?: Pushing the limits of the regression discontinuity framework
 • Hárs Á., Simon D.: Munkahelymegőrző válságprogramok bevezetése, eredményessége és hatásértékelése
 • Kertesi.G., Kézdi G.: School segregation, school choice, and educational policies in 100 Hungarian towns
 • Kertesi G., Kézdi G.: The kindergarten attendance allowance in Hungary: an evaluation of a conditional cash transfer program
 • Koós B.: A közszolgáltatás-szervezés és költséghatékonysági kényszer a kistelepülések körében
 • Koós B.: Három évtized a kistelepülések hazai finanszírozásában: A változó fejlődési lehetőségek kora 1980-2005
 • Békés G., Halpern L., Muraközy B.: Külkereskedelem és a vállalatok közötti különbségek
 • Molnár Gy., Kapitány Zs.: Miért elégedetlenek annyira a magyarok az életükkel?: A szubjektív jóllétet befolyásoló tényezők mikroszintű összehasonlító elemzése magyar és osztrák adatokon
 • Molnár Gy., Kapitány Zs.: Munkahely a közszférában: biztonság és hivatás, a szubjektív szempontok szerepe

2012

 • Bódis L., Cseres-Gergely Zs., Galasi P.:Álláskeresők és munkaadók tájékoztatása - eszköztár
 • Bódis L., Cseres-Gergely Zs., Galasi P.: Informing jobseekers and employers - toolkit
 • Cseres-Gergely Zs., Galasi P.: A szakpolitika-alkotás információs bázisa, hatásvizsgálatok
 • Cseres-Gergely Zs., Galasi P.: The information base of policy making, impact assessment
 • Fazekas K., Scharle Á.(szerk.): From pensions to public works: Hungarian employment policy from 1990 to 2010
 • Fazekas K., Scharle Á.: Munkaerő-piaci látlelet
 • Galasi P., Nagy Gy.: Active labour market measures
 • Galasi P., Nagy Gy.: Aktív munkaerő-piaci eszközök
 • Galasi P., Nagy Gy.: Korábbi bértámogatási programok foglalkoztatási hatása
 • Hárs Á.: Atipikus foglalkoztatási formák Magyarországon a kilencvenes és a kétezres években
 • Hermann Z., Varga J.: A népesség iskolázottságának előrejelzése 2020-ig
 • Hermann Z., Varga J.: A népesség iskolázottságának előrejelzése 2020-ig: Iskolázási mikroszimulációs modell (ISMIK)
 • Köllő J., Altwicker-Hámori Sz.: Hungary: public sector labour market from crisis to crisis
 • Köllő J.: A család és a munka összeegyeztetése: a gyermeknevelési támogatások hatásai
 • Köllő J.: Part-time jobs and other atypical forms of employment
 • Köllő J:: Reconciliation of work and family life: the impact of child allowances
 • Köllő J.: Részmunkaidő és más atipikus foglalkoztatási formák
 • Nagy Gy.: Az álláskeresés ösztönzése együttműködési feltételekkel
 • Nagy Gy.: Using eligibility criteria to stimulate job search
 • Nagy Gyula.: A munkaerő-toborzás és -felvétel információs csatornái
 • Varga J.: A munkaerőpiac és a felsőktatás kapcsolata
 • Bálint M., Busch I., Cseres-Gergely Zs., Fazekas K., Köllő J., Lakatos J.: Statistical data [2012]
 • Bálint M., Busch I., Cseres-Gergely Zs., Fazekas K., Köllő J., Lakatos J.: Statisztikai adatok [2012]
 • Benedek D., Elek P., Köllő J.: Adóelkerülés, adócsalás, fekete- és szürkefoglalkoztatás
 • Elek P., Köllő J., Reizer B., Szabó PA.: Detecting wage under-reporting using a double hurdle model
 • Köllő J., Scharle Á.: The impact of the expansion of public works programs on long-term unemployment
 • Bartus Tamás: Commuting and Spatial Variation in Employment
 • Bartus Tamás: Compensation for commutingin the Hungarian labor market
 • Bartus Tamás: Területi különbségek és ingázás
 • Földessy Árpád, Scharle Ágota: Szürkít vagy fehérít? Az alkalmi munkavállalói könyv mint járulékkedvezmény
 • Kabai G., Keller J., Németh N.: Kistérségi fejlesztések
 • Kabai G., Keller J., Németh N.: Micro-regional development
 • Kabai G., Németh N.: The implementation of a complex labour market program and its local effects in the South-Transdanubian region
 • Kálmán J.: Political economy of multi-level government financing in Hungary: analysis of political budget cycles and partisanship in municipal investment activities and central grant distribution
 • Kertesi G., Kézdi G.: Az óvodáztatási támogatásról: egy feltételekhez kötött készpénz-támogatási program értékelése

2011

 • Bálint M., Cseres-Gergely Zs., Scharle Á.: The Hungarian labour market in 2009-2010
 • Cseres-Gergely Zs.: Munkapiaci áramlások, konzisztencia és gereblyézés
 • Kertesi G., Kézdi G.: Roma employment in Hungary after the post-communist transition
 • Köllő J.: Employment, unemployment and wages in the first year of the crisis
 • Köllő J.: Hungary: crisis coupled with a fiscal squeeze - effects on inequality
 • Noelke C., Horn D.: Social transformation and the transition from vocational education to work
 • Bálint M., Busch I., Cseres-Gergely Zs., Fazekas K., Köllő J., Lakatos J.: Statisztikai adatok [2011]
 • Bálint M., Busch I., Cseres-Gergely Zs., Fazekas K., Köllő J., Lakatos J.: Statistical data [2011]
 • Elek Péter., Köllő J., Reizer B., Szabó PA.: Detecting wage under-reporting using a double hurdle model
 • Köllő J., Nacsa B.: Wage effects of the financial and economic crisis: the case of Hungary
 • Scharle Ágota: Foglalkoztatási rehabilitációs jó gyakorlatok Magyarországon
 • Bartus Tamás: Travel time and the urban-rural wage differential
 • Békés G., Koren M., Zsohár P.: Benzinárak földrajzi meghatározása
 • Hermann Z., Varga J.: A közoktatás finanszírozása
 • Kabai G., Németh N.: Egy komplex munkaerőpiaci program megvalósulása és lokális hatásai a dél-dunántúli régióban
 • Kabai G., Németh N.: Egy sorsfordító falu: Gyulaj
 • Kabai G., Németh N.: Szociális gazdasági törekvések Belecskán
 • Kálmán J.: Derangement or development?
 • Koós B., Tóth K., Virág T.: Az esélyegyenlőségi célcsoportok területi eloszlásának vizsgálata
 • Köllő J., Scharle Á.: A közcélú foglalkoztatás kibővülésének hatása a tartós munkanélküliségre
 • Németh N.(szerk.): A helyi kezdeményezésű gazdaságfejlesztési programok vizsgálata: esettanulmányok
 • Németh N., Csite A., Jakobi Á.: Employees with Romanian citizenship in Hungary
 • Németh N.: A hazai kistérségek versenyképességéről és versenyképességi besorolásáról
 • Scharle Ágota: Integrated Employment and Rehabilitation Services: New Evidence from Hungary
 • Dósa Marianna, Földessy Árpád, Medgyesi Márton, Scharle Ágota, Váradi Balázs, Varga Márton, Medgyesi Márton, Scharle Ágota (szerk.): Felemelkedés közös erővel: a tartós mélyszegénység csökkentése célhoz kötött támogatások révén
 • Cseres-Gergely Zs., Simonovits A.: A személyi jövedelemadó-reform hatása a tb-nyugdíjakra

2010

 • Bálint M., Cseres-Gergely Zs., Scharle Á.: A magyarországi munkapiac 2009-2010-ben
 • Cseres-Gergely Zs.: Munkapiaci áramlások, gereblyézés és a 2008 végén kibontakozó gazdasági válság foglalkoztatási hatásai
 • Kertesi G., Kézdi G.: Iskolázatlan szülők gyermekei és roma fiatalok a középiskolában: Beszámoló az Educatio Életpálya-felmérésének 2006 és 2009 közötti hullámaiból
 • Kertesi G., Kézdi G.: Roma employment in Hungary after the post-communist transition
 • Kertesi G.: Roma employment at the turn of the millennium: An analysis of the nationwide representative Roma survey of 2003
 • Köllő J.: Foglalkoztatás, munkanélküliség és bérek a válság első évében
 • Köllő J.: Hungary: The consequences of doubling the minimum wage
 • Köllő J.: Vállalati reakciók a gazdasági válságra, 2008-2009
 • Micklewright, John, Nagy Gyula: The effect of monitoring unemployment insurance recipients on unemployment duration: Evidence from a field experiment
 • Varga J.: Mennyit ér a diploma a kétezres években Magyarországon?
 • Bálint M., Busch I., Cseres-Gergely Zs., Fazekas K., Köllő J., Lakatos J.: Statisztikai adatok [2010]
 • Bálint M., Busch I., Fazekas K., Köllő J., Lakatos J.: Statistical data [2010]
 • Bartus Tamás: Elérési idő és a falu-város bérkülönbség
 • Hermann Z.: Az önkormányzatok költségvetési helyzete és a kompetenciamérési eredmények települések közötti különbségei
 • Koós B., Virág T.: Fel is út, le is út: községeink sorsa a rendszerváltás után
 • Koós B.: A gazdasági tevékenységek agglomerálódása egy vállalat-demográfiai modell tükrében
 • Molnár Gy., Kapitány Zs.: Unreported income, education and subjective well-being