NyitóoldalAdatigénylés

Adatigénylés

A Központi Statisztikai Hivatal által kezelt statisztikai adatok megismerése iránt bárki igényt nyújthat be a KSH részére. Az igények kezelése eltérő attól függően, hogy korábban már – interneten vagy kiadványban – publikált statisztikai adatra, vagy nem nyilvános, kizárólag a KSH belső adatbázisaiból teljesíthető statisztikai adatra irányul az igény.

 

Nyilvános statisztikai adatokra irányuló adatigények teljesítése

Ha konkrét adatot keres a KSH honlapon, de nem találja, kérjük látogasson el a Gyakran Ismételt Kérdések oldalára, ahol a KSH honlapon elérhető adathalmazban való eligazodáshoz nyújtanak segítséget a KSH munkatársai.

 

Személyes ügyfélfogadás/Telefonos ügyfélszolgálat keretében teljesített adatigények

A KSH honlapján nyilvánosan közzétett vagy kiadványban az adatkérés benyújtását megelőzően már megjelentetett statisztikai adatokkal kapcsolatban az Információszolgálat nyújt tájékoztatást az érdeklődőknek ügyfélfogadási időben telefonon, illetve személyes ügyfélfogadás keretében az alábbiak szerint:

 

Személyes ügyfélfogadás:

KSH Információszolgálat

1024 Budapest, Fényes Elek u. 14-18.

Telefon: (+36-1)-345-6789

Fax: (+36-1)-345-6788

Ügyfélfogadási idő:

hétfő-csütörtök 8-16 óráig,

péntek: 8-14 óráig

 

Írásban benyújtott adatigények teljesítése

Az írásban benyújtott igényekkel kapcsolatban az Információszolgálat munkatársa 5 munkanapon belül tájékoztatja az adatkérőt arról, hogy a kért adat hol és milyen formában érhető el. Amennyiben az adat elérhető a KSH honlapján, úgy az e-mailben történő válaszadás során az adat eléréséhez szükséges link is megküldésre kerül. Ha az adat csak nyomtatott kiadványban hozzáférhető, úgy a KSH munkatársa tájékoztatja az ügyfelet, hogy az adott kiadvány hol tekinthető meg, illetve hol vásárolható meg.

 

Amennyiben az írásban benyújtott igény szakmai és adatvédelmi teljesíthetőségének vizsgálatakor nyilvánvalóvá válik, hogy a kért közérdekű statisztikai adat/adatállomány a KSH nyilvános adatbázisaiból, illetve kiadványaiból nem teljesíthető, vagy a kért adat nem áll a KSH rendelkezésére, ezért előállítása külön informatikai, módszertani munkát igényel, úgy az adatkérő az igényét kizárólag az adatkérések céljára kialakított igénybejelentő adatalapok megküldésével kezdeményezheti. Ebben az esetben a KSH munkatársa megküldi az adatkérő számára a megfelelő igénybejelentő adatlapot.

 

Az adatigény statisztikai szakmai, illetve adatvédelmi szempontú vizsgálatát követően a KSH munkatársa 5 munkanapon belül tájékoztatja az adatkérőt arról, hogy az adatkérés milyen adathozzáférési csatornán teljesíthető.

 

Nem nyilvános statisztikai adatokra irányuló adatigények teljesítése

Amennyiben a kért közérdekű statisztikai adat/adatállomány a KSH nyilvános adatbázisaiból, illetve kiadványaiból nem teljesíthető, vagy a kért adat nem áll a KSH rendelkezésére, ezért előállítása külön informatikai, módszertani munkát igényel, úgy az adatkérő az igényét kizárólag az adatkérések céljára kialakított igénybejelentő adatalapok megküldésével kezdeményezheti.

 

A nem nyilvános statisztikai adatokra irányuló adatigények teljesítésére a KSH hat adathozzáférési csatornát működtet, melyek egy része általános célú, azaz bármely adatkérő számára elérhető, egy része viszont a statisztikai adatok tudományos célú kutatása, valamint tudományos haladást elősegítő felhasználása érdekében csak tudományos célú adatkérések számára elérhető.

 

Általános célú adat-hozzáférési csatornák

Az alábbi adat-hozzáférési csatornák minden adatkérőnk számára elérhető.

 

Ezen az adat-hozzáférési csatornán táblázatos formába rendezett információk igényelhetők. Amennyiben az adatkérés sem szakmai, sem adatvédelmi aggályt nem vet fel, úgy az adatkérés teljesítése az adatkérő által kért formában (e-mail, levél, fax stb.) történik.

Ezen az adat-hozzáférési csatornán a KSH bárki számára, honlapon hozzáférhető erős felfedés elleni védelemmel ellátott mikroadat-állományokat tesz elérhetővé tesztelési, oktatási, kutatási célból.

 

Tudományos célú adat-hozzáférési csatornák

Az alábbi adat-hozzáférési csatornák kizárólag tudományos célú adatkérések számára elérhető. A tudományos kutatás támogatása keretében ezeknél az adat-hozzáférési csatornáknál a KSH kutatói akkreditációs vizsgálatot végez.

 

Ezen az adat-hozzáférési csatornán a KSH biztonságos környezetben, tudományos kutatási célból, a KSH által üzemeltett központi Kutatószobában biztosít hozzáférést kutatás céljából előkészített adatállományokhoz.

Ezen az adat-hozzáférési csatornán a KSH biztonságos környezetben, tudományos kutatási célból, a KSH által üzemeltett hozzáférési pontokon biztosít hozzáférést kutatás céljából előkészített adatállományokhoz, a kutatószobai környezettel azonos feltételek mellett.

Ezen az adat-hozzáférési csatornán a KSH biztonságos környezetben, tudományos kutatási célból állítja elő az adatkérő által kért kutatási eredményeket, az adatkérő által KSH rendelkezésére bocsátott specifikáció, illetve programfájlok alapján.

Ezen az adat-hozzáférési csatornán a KSH anonimizált mikroadat-állományt bocsát az adatkérő rendelkezésére.

 

Ingyenes és térítésköteles szolgáltatások

Amennyiben a statisztikai adatok iránti adatkérés igény olyan adatösszeállításra irányul, amely

 

  • a KSH honlapján nyilvános adatbázisban hozzáférhető adatokból előállíthatók, de az adatkérő egyedi igényeinek megfelelő összeállítást kér és a kért állomány előállítása, az alkalmazott módszertani-informatikai megoldástól függetlenül, 1 óránál több időt vesz igénybe,
  • a kért formában nem áll pontosan a KSH rendelkezésére és előállítása a nyilvánosan nem hozzáférhető adatállományokból, az alkalmazott módszertani-informatikai megoldástól függetlenül, 1 óránál több időt vesz igénybe,
  • kizárólag biztonságos környezetben hozzáférhető, egyedi szempontok szerint összeállított adatállományra irányul és a kutatási eredmény utólagosan adatvédelmi szempontú ellenőrzésre kerül,

úgy az adat többletszolgáltatásért, a közléssel kapcsolatban felmerülő költségekért a KSH költségtérítést számol fel. Ebben az esetben a KSH munkatársa 5 munkanapon belül árajánlatot küld a megrendelőnek, pontosan rögzítve a kért adatkört, a térítési díjat, illetve az átadás határidejét.

 


 

Kapcsolat

 

Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 5-7.

Telefon: (+36-1) 345-6789

 

Lépjen velünk kapcsolatba!