dr. Vukovich Gabriella

Köszöntjükaz Európai Unió Tanácsa magyar elnökségének
statisztikai oldalán

Örömömre szolgál, hogy az Európai Unió Tanácsa magyar elnöksége statisztikai honlapján köszönthetem Önöket abból az alkalomból, hogy Magyarország első ízben tölti be az elnökséget. Számunkra ez megtiszteltetést, de egyben nagy kihívást jelent.

Összhangban a spanyol-belga-magyar trió elnökség programjával, a magyar elnökségnek is kiemelt célja az Európai Statisztika Gyakorlati Kódexében megfogalmazott elvek teljesülésének az elősegítése, a statisztika minőségének, megbízhatóságának és átláthatóságának a növelése, valamint az adminisztratív terhek csökkentése.

Az elnökség prioritásainak figyelembe vételével a magyar elnökség 2011. júniusában konferenciát szervez „Kommunikáció – a statisztikai kultúra javításának eszköze” címmel.

Nagy várakozással tekintünk az elkövetkező hat hónapos időszak elé, és reméljük, hogy közös erőfeszítéseink hozzájárulnak egy megerősödött európai statisztikai rendszer működtetéséhez.

Dr. Vukovich Gabriella
a KSH elnöke