Hírek

A magyar elnökség első statisztikai munkacsoport ülése (2011. február 2.) (2011. március 2., szerda)

A magyar elnökség első statisztikai tanácsi munkacsoport ülésére, amelyet Dr. Laczka Éva elnökölt, 2011. február 2-án került sor Brüsszelben.

Laczka Éva köszönetet mondott a spanyol és a belga elnökségnek a kiváló együttműködésért és a magyar elnökségnek nyújtott segítségért. Kiemelte, hogy a magyar elnökség súlyt fektet a különböző statisztikák közötti konzisztencia erősítésére, valamint a Lisszaboni Szerződés által létrehozott új jogalkotási eljárások alkalmazására. Tájékoztatta a résztvevőket, hogy a magyar elnökség 2011. június 9–10-én Visegrádon konferenciát rendez „Kommunikáció – a statisztikai kultúra javításának eszköze” címmel. Bemutatta a résztvevőknek szétosztott „Századok statisztikája” c. kiadványt, amelyet a KSH adott ki és frissített a magyar elnökség alkalmából.

Az ülés napirendjén négy téma szerepelt:

Az ültetvények statisztikájáról szóló rendelettervezet
A 2011. február 2-ai tanácsi munkacsoport ülés előkészítése során a magyar elnökség a tagországok között egy elnökségi dokumentumot köröztetett, amely kiemelte a fő problémákat, és ezek lehetséges megoldására tett javaslatot. A munkacsoport ülés üdvözölte és észrevételezte a dokumentumot. A magyar elnökség kompromisszumos szövegjavaslatot dolgoz ki a vélemények alapján.

A környezeti-gazdasági számlákról szóló rendelettervezet
Az ülésen egy új kompromisszumos szövegjavaslat és az EP álláspont megvitatására került sor. A 2011. január 14-én az EP-vel folytatott technikai egyeztetés során előrehaladás történt az első olvasatban történő megállapodás elérése felé. Az EP a kompromisszumos szövegjavaslat nagy részét támogatni tudja, de még néhány nyitott kérdésben meg kell állapodni. A 2011. február 3-ai trilógus előkészítéséhez az elnökség felkérte a tagállamokat, hogy küldjék meg írásban az EP-javaslatokra vonatkozó észrevételeiket. A Tanács Jogi Szolgálatának képviselője jelezte, hogy az új komitológiai rendelet 2011 márciusában lép hatályba, és bemutatta a tárgyalás alatt lévő statisztikai jogalkotási javaslatokra gyakorolt hatását.

A turizmusról szóló rendelettervezet
A 2011. január 12-én tartott trilógus során jelentős előrehaladás történt az EP-vel az első olvasatos megállapodás elérése felé, csak egy nyitott kérdés maradt: szerepeljen-e a jogszabálytervezetben a mozgáskorlátozottak számára megközelíthető szobák számáról szóló adatszolgáltatási kötelezettség, amelyet számos tagország nem támogat. A magyar elnökség kompromisszumos szövegjavaslatot dolgoz ki e kérdés kapcsán az első olvasatos megállapodás elérése érdekében.

A közúti áruszállításról szóló rendelettervezet
2011. januárjában a tagállamok írásban véleményezték a tervezetet. Az ülésen az Elnökség tájékoztatta a tagállamokat a konzultáció eredményéről, melynek alapján kompromisszumos szöveget dolgoz ki.

2011. február 3-án politikai trilógusra került sor a környezeti-gazdasági számlákról szóló rendelettervezetről (2011. március 2., szerda)

A megbeszélést Jo Leinen rapportőr, az EP Környezetvédelmi, közegészségügyi és élelmiszer-biztonsági Bizottságának vezetője elnökölte. Leinen úr megállapította, hogy a 2011. január 14-ei technikai megbeszélésen jelentős előrehaladás történt. Február 3-án megállapodásra sikerült jutni majdnem az összes nyitott kérdésben, mindössze két kérdésben kell még megállapodni a végső kompromisszumhoz: a gyorsbecslések (now-casts) és végrehajtási aktusok kérdése.

A soros EU-elnökség statisztikai stábja két háromoldalú megbeszélésén vett részt 2011. második hetében (2011. január 19., szerda)

Az Európai Parlamentben (EP) informális háromoldalú megbeszélésre került sor 2011. január 12-én, melynek során a résztvevők az Európai Parlament (EP) és a Tanács turizmus statisztikáról szóló rendelettervezetét vitatták meg. Az EP küldöttségét Brian Simpson úr, a téma jelentéstevője (raportőre) vezette. A tanácskozás konstruktív légkörben zajlott, a résztvevők megállapodásra törekedtek a rendelet-tervezet tartalmát és szövegét illetően. A felek kompromisszumos javaslatokat terjesztettek elő a még tisztázást igénylő kérdésekben. A tagállamok a Tanács Statisztikai Munkacsoportja (WPS) 2011. február 2-i ülésén tájékoztatást kapnak az EP egyeztetés eredményeiről, és megvitatják az elnökség által kidolgozott új kompromisszumos szövegjavaslatot.

Az Európai Parlamentben 2011. január 14-én háromoldalú egyeztetésre került sor az EP, a Tanács és a Bizottság képviselőinek részvételével, melynek napirendjén az Európai Parlament és a Tanács környezeti-gazdasági számlákról szóló rendelettervezete szerepelt. A résztvevők a Tanács 17174/10 (2010. november 30.) dokumentumát tárgyalták. Az EP tájékoztatta a soros elnökség és a Bizottság képviselőit az árnyék jelentéstevők megbeszélésének eredményeiről. Részletes vita folyt a rendelettervezet összes javasolt módosítási javaslatáról. Az elnökség új kompromisszumos szöveget készít a Tanács Statisztikai Munkacsoportjának 2011. február 2-i ülésére.

A belga EU-elnökség hivatalosan átadta a magyar elnökségnek a tanácsi Statisztikai munkacsoport vezetését (2011. január 19., szerda)

A belga elnökség hivatalosan 2011. január 13-án Bruges-ben adta át a magyar elnökségnek a Statisztikai munkacsoport vezetését. Az eseményen az elnökségi trió három tagállamának, az Eurostat és a Tanács Főtitkárságának képviselői vettek részt. A belga elnökség bemutatta az elnökségük félévében elért eredményeket. A magyar elnökség ismertette az elnökségi prioritásokat, a munkatervét, melynek részeként 2011. június 9–10-én konferencia megszervezésére kerül sor Magyarországon „Kommunikáció – a statisztikai kultúra javításának eszköze” témában.

Az értekezleten az Eurostat részéről két előadás hangzott el „A felhatalmazáson alapuló jogalkotás a statisztika területén”, és „Az Európai Statisztikai Rendszer új kihívásai” témában.

A nagyon baráti légkörben lezajlott tanácskozást követően a résztvevők megtekintették Bruges történelmi belvárosát és kellemes estét töltöttek el a város egyik legjobb éttermében.

A magyar EU-elnökség képviselőinek látogatása az Eurostatban (2011. január 3., hétfő)

A magyar EU-elnökség képviselői látogatást tettek az Eurostatban december 14-én, hogy a 2011. január 1-én kezdődő elnökség statisztikai vonatkozásairól tárgyaljanak. A magyar delegációt Dr. Laczka Éva, a KSH elnökhelyettese, az elnökségi stáb vezetője valamint Bálint Katalin, stábvezető-helyettes alkották. Az Eurostat részéről jelen volt Marie Bohatá főigazgató-helyettes asszony, és a szakmai igazgatók. A tárgyaláson a magyar elnökség prioritásait vitatták meg. Tovább »