Prioritások és célok

Összhangban a spanyol-belga-magyar trió programjával, a magyar elnökség a továbbiakban is elősegíti az európai statisztika gyakorlati kódexe megvalósítását, a statisztika előállítása minőségének, megbízhatóságának és átláthatóságának javítását, valamint az adminisztratív terhek csökkentését.

Annak az általános követelménynek megfelelően, hogy a statisztika a felhasználók széles körének igényeit a lehető leghatékonyabb módon elégítse ki, a magyar elnökség a fejlődés és a fenntarthatóság átfogó mérésére irányuló erőfeszítésekhez kíván hozzájárulni annak érdekében, hogy a gazdaságot, a társadalmat és a környezetet érintő változások követését és a közös politikák és stratégiák támogatását biztosítsa.

A fenti prioritások figyelembe vételével a magyar elnökség 2011. júniusában konferenciát szervez “Kommunikáció – a statisztikai kultúra javításának eszköze” címmel.

A statisztikai jogalkotás folyamatában a magyar elnökség nagy hangsúlyt fektet a különböző statisztikák közötti konzisztencia megerősítésére, különös tekintettel a fogalmakra, definíciókra, adatgyűjtésekre, az adatátadások és publikációk határidejére valamint a Lisszaboni Szerződés által életre hívott új jogalkotási eljárások alkalmazására.

A magyar elnökség munkaprogramja az előző elnökségek által elért haladáson alapul és további előrehaladás elérésére törekszik szoros együttműködésben minden érintett partnerrel.

A magyar elnökség ideje alatt várhatóan tárgyalandó dossziék: