Nyomtatás Fogalomtár
2.4. A meggyültetvények jellemzői területi egységenként 1/7
(hektár)
Megnevezés Budapest Pest Közép-Magyarország
>
Az ültetvények száma, db 2 494 496
megoszlása, % 5,5 5,5
Bruttó terület nagysága, hektár 23,67 2 650,83 2 674,50
megoszlása, % 0,2 19,1 19,3
Nettó terület nagysága, hektár 22,20 2 545,04 2 567,24
megoszlása, % 0,2 19,1 19,3
Területnagyság csoport, hektár
  0,5-nél kisebb 0,15 40,72 40,87
  0,5–  0,99 43,85 43,85
  1,0–  2,99 164,83 164,83
  3,0–  5,99 228,47 228,47
  6,0–  9,99 329,67 329,67
10,0–14,99 292,23 292,23
15,0–19,99 213,73 213,73
20,0–24,99 22,05 235,78 257,83
25 és annál több 995,75 995,75
A telepítés ideje, év
2000 és utána 425,94 425,94
1995–1999 22,05 753,03 775,08
1990–1994 136,26 136,26
1985–1989 149,21 149,21
1981–1984 182,22 182,22
1980 és előtte 0,15 898,37 898,52
A kivágás várható éve
2001 154,75 154,75
2002–2005 0,15 491,87 492,02
2006–2010 448,35 448,35
2011–2015 183,70 183,70
2016–2020 363,06 363,06
2020 után 22,05 903,31 925,36
Az ültetvény területének lejtése, %
síkterület 0,15 1 739,16 1 739,31
  1–  4 22,05 510,74 532,79
  5–  8 157,34 157,34
  9–12 126,77 126,77
12-nél nagyobb 11,03 11,03
Az ültetvény kitettsége (ha nem sík)
Kelet 4,00 4,00
Dél-Kelet 147,46 147,46
Dél 261,15 261,15
Dél-Nyugat 292,19 292,19
Nyugat 50,93 50,93
Észak-Nyugat 22,05 0,14 22,19
Észak 11,00 11,00
Észak-Kelet 39,01 39,01
Az ültetvény művelési módja
hagyományos 22,20 853,13 875,33
váza 1 370,97 1 370,97
egyéb 320,96 320,96
Az ültetvény öntözhetősége
nem öntözhető 0,15 1 809,15 1 809,30
öntözhető, de nem öntözött 254,32 254,32
öntözött 22,05 481,57 503,62
Öntözésnél az öntözés módja
csepegtető 314,41 314,41
mikroszórófejes 7,12 7,12
esőztető 22,05 181,48 203,53
egyéb 232,88 232,88
Az ültetvény állapota
gyenge 0,15 451,21 451,36
közepes 524,74 524,74
22,05 1 569,09 1 591,14
Az ültetvény kezeltsége
nem kezelt 153,13 153,13
gyenge 0,15 139,66 139,81
közepes 384,48 384,48
22,05 1 867,77 1 889,82
Az ültetvény átlagos hozama, t/ha
10,0-nél kevesebb 22,20 2 255,24 2 277,44
10,0–12,9 221,80 221,80
13,0–15,9 28,52 28,52
16,0–18,9 17,00 17,00
19,0–21,9 22,30 22,30
22,0–24,9
25,0–27,9
28,0 és annál több 0,18 0,18
A betakarítás módja
kézi 0,15 279,11 279,26
gépi 644,23 644,23
vegyes 363,40 363,40
Állománysűrűség, db/ha
  150 és annál kisebb 1,43 1,43
  151–  250 568,11 568,11
  251–  300 22,05 572,56 594,61
  301–  400 0,15 596,08 596,23
  401–  500 779,41 779,41
  501–  600 16,59 16,59
  601–  800 5,97 5,97
  801–1000 4,68 4,68
1001–1200 0,22 0,22
1200-nál nagyobb
Gyümölcsfahiány, %
  5 és annál kevesebb 22,05 1 267,08 1 289,13
  6–10 181,09 181,09
11–25 449,00 449,00
26–30 195,77 195,77
31–50 321,45 321,45
50-nél több 0,15 130,64 130,79

© Központi Statisztikai Hivatal, 2006