Nyomtatás Fogalomtár
2.6. Az őszibarack-ültetvények jellemzői területi egységenként 1/7
(hektár)
Megnevezés Budapest Pest Közép-Magyarország
>
Az ültetvények száma, db 16 447 463
megoszlása, % 0,3 7,4 7,7
Bruttó terület nagysága, hektár 47,26 1 612,05 1 659,31
megoszlása, % 0,6 21,6 22,2
Nettó terület nagysága, hektár 41,02 1 535,09 1 576,11
megoszlása, % 0,6 21,4 22,0
Területnagyság csoport, hektár
  0,5-nél kisebb 1,51 54,50 56,01
  0,5–  0,99 2,74 66,32 69,06
  1,0–  2,99 6,30 106,75 113,05
  3,0–  5,99 5,47 128,18 133,65
  6,0–  9,99 132,32 132,32
10,0–14,99 95,72 95,72
15,0–19,99 119,98 119,98
20,0–24,99 86,60 86,60
25 és annál több 25,00 744,71 769,71
A telepítés ideje, év
2001 6,28 6,28
2000 69,00 69,00
1999 54,63 54,63
1998 48,25 48,25
1997 23,10 23,10
1992–1996 286,37 286,37
1987–1991 373,29 373,29
1982–1986 53,97 53,97
1981 és előtte 41,02 620,19 661,21
A kivágás várható éve
2001 11,89 156,15 168,04
2002–2005 29,13 284,63 313,76
2006–2010 396,10 396,10
2011–2015 255,12 255,12
2016–2020 256,68 256,68
2020 után 186,40 186,40
Az ültetvény területének lejtése, %
síkterület 7,32 312,85 320,17
  1–  4 33,42 742,57 775,99
  5–  8 0,28 266,78 267,06
  9–12 103,85 103,85
12-nél nagyobb 109,04 109,04
Az ültetvény kitettsége (ha nem sík)
Kelet 11,33 11,33
Dél-Kelet 4,61 285,23 289,84
Dél 1,10 370,01 371,11
Dél-Nyugat 373,85 373,85
Nyugat 1,20 80,16 81,36
Észak-Nyugat 26,79 53,80 80,59
Észak 7,12 7,12
Észak-Kelet 40,75 40,75
Az ültetvény művelési módja
hagyományos 11,73 232,90 244,63
sövény 0,72 0,72
váza 2,64 191,84 194,48
katlan 26,65 1 066,80 1 093,45
egyéb 42,82 42,82
Az ültetvény öntözhetősége
nem öntözhető 16,02 1 337,99 1 354,01
öntözhető, de nem öntözött 25,00 146,71 171,71
öntözött 50,40 50,40
Öntözésnél az öntözés módja
csepegtető 138,43 138,43
mikroszórófejes 0,90 0,90
esőztető 18,16 18,16
egyéb 25,00 39,62 64,62
Az ültetvény állapota
gyenge 38,61 436,73 475,34
közepes 2,41 390,17 392,58
708,19 708,19
Az ültetvény kezeltsége
nem kezelt 36,16 118,47 154,63
gyenge 4,32 89,79 94,11
közepes 0,54 288,17 288,71
1 038,66 1 038,66
Az ültetvény átlagos hozama, t/ha
10,0-nél kevesebb 16,02 939,56 955,58
10,0–12,9 25,00 347,29 372,29
13,0–15,9 218,27 218,27
16,0–18,9 2,57 2,57
19,0–21,9 27,40 27,40
22,0–24,9
25,0–27,9
28,0 és annál több
A betakarítás módja
kézi 27,63 1 324,44 1 352,07
gépi 0,16 0,16
vegyes 0,98 0,98
Állománysűrűség, db/ha
  150 és annál kisebb
  151–  250 2,90 2,90
  251–  300 1,11 1,11
  301–  400 3,49 96,92 100,41
  401–  500 12,23 1 311,72 1 323,95
  501–  600 69,05 69,05
  601–  800 0,30 18,81 19,11
  801–1000 33,28 33,28
1001–1200 25,00 1,15 26,15
1201–1400 0,15 0,15
1401–1600
1600-nál nagyobb
Gyümölcsfahiány, %
  5 és annál kevesebb 609,96 609,96
  6–10 261,17 261,17
11–25 5,21 288,71 293,92
26–30 2,48 138,62 141,10
31–50 26,96 96,58 123,54
50-nél több 6,37 140,04 146,41

© Központi Statisztikai Hivatal, 2006