Nyomtatás Fogalomtár
2.12. A szamócaültetvények jellemzői területi egységenként 1/7
(hektár)
Megnevezés Budapest Pest Közép-Magyarország
>
Az ültetvények száma, db 1 201 202
megoszlása, % 0,1 23,4 23,5
Bruttó terület nagysága, hektár 20,00 100,25 120,25
megoszlása, % 4,6 22,8 27,4
Nettó terület nagysága, hektár 20,00 93,23 113,23
megoszlása, % 4,7 22,1 26,8
Területnagyság csoport, hektár
  0,3-nál kisebb 18,76 18,76
  0,3–  0,49 7,08 7,08
  0,5–  0,99 14,07 14,07
  1,0–  1,59 9,40 9,40
  1,6–  2,99 8,20 8,20
  3,0–  5,99 18,93 18,93
  6,0–  9,99 6,80 6,80
10,0 és annál több 20,00 10,00 30,00
A telepítés ideje, év
2001 10,60 10,60
2000 20,00 37,22 57,22
1999 34,12 34,12
1998 10,40 10,40
1997 és előtte 0,88 0,88
A kivágás várható éve
2001 12,38 12,38
2002–2005 20,00 80,85 100,85
2006–2010
2010 után
Az ültetvény területének lejtése, %
síkterület 20,00 93,03 113,03
1–4 0,20 0,20
4-nél nagyobb
Az ültetvény kitettsége (ha nem sík)
Kelet
Dél-Kelet 0,20 0,20
Dél
Dél-Nyugat
Nyugat
Észak-Nyugat
Észak
Észak-Kelet
Az ültetvény művelési módja
egy- és többsoros töves 20,00 65,07 85,07
bakhátas 18,98 18,98
fólia alagutas 5,03 5,03
egyéb 4,15 4,15
A támrendszer állapota
4,20 4,20
nincs támrendszer 20,00 89,03 109,03
Az ültetvény öntözhetősége
nem öntözhető 8,88 8,88
öntözhető, de nem öntözött 6,80 6,80
öntözött 20,00 77,55 97,55
Öntözésnél az öntözés módja
csepegtető 36,84 36,84
mikrószórófejes 6,05 6,05
esőztető 20,00 40,58 60,58
egyéb 0,89 0,89
Az ültetvény állapota
gyenge 1,91 1,91
közepes 39,04 39,04
20,00 52,28 72,28
Az ültetvény kezeltsége
nem kezelt
gyenge 7,60 7,60
közepes 36,32 36,32
20,00 49,31 69,31
Az ültetvény átlagos hozama, t/ha
  2,0-nél kevesebb 20,00 5,47 25,47
  2,0–  3,9 1,94 1,94
  4,0–  5,9 3,22 3,22
  6,0–  7,9 1,70 1,70
  8,0–  9,9 23,53 23,53
10,0–11,9 13,53 13,53
12,0 és annál több 43,85 43,85
A betakarítás módja
kézi 88,62 88,62
gépi
vegyes
Állománysűrűség, db/ha
33000-nél kevesebb 20,22 20,22
33001–40000 1,26 1,26
40001–45000 14,00 14,00
45001–50000 20,84 20,84
50001–55000
55001–60000 20,00 25,87 45,87
60000-nél több 11,04 11,04
Gyümölcsbokorhiány, %
  5 és annál kevesebb 71,19 71,19
  6–10 11,88 11,88
11–25 9,95 9,95
26–30 20,00 0,10 20,10
31–50 0,11 0,11
50-nél több

© Központi Statisztikai Hivatal, 2006