Nyomtatás Fogalomtár
1.1. A szőlőültetvények jellemzői területi egységenként 1/7
(hektár)
Megnevezés Budapest Pest Közép-Magyarország
>
Az ültetvények száma, db 76 7 368 7 444
Az ültetvények területe, hektár 112,98 3 648,18 3 761,16
ebből: termő 112,98 3 591,83 3 704,81
Az ültetvény jellege
áruszőlő 112,92 3 249,90 3 362,82
nem művelt, nem kezelt 173,32 173,32
újratelepítésre engedélyezett 10,34 10,34
még nem termő 56,35 56,35
Az ültetvény életkora
  3 évnél fiatalabb 73,55 73,55
  3–  5 éves 115,75 115,75
  6–  9 éves 4,05 29,49 33,54
10–19 éves 53,26 1 272,70 1 325,96
20–29 éves 39,32 1 115,15 1 154,47
30 és több éves 16,35 1 041,53 1 057,88
Az ültetvény fajtaszerkezete
fajtatiszta 101,96 1 382,97 1 484,93
elkülönített fajtákkal telepített 8,64 1 195,71 1 204,35
kevert fajtatelepítésű 2,38 1 069,49 1 071,87
Fajtacsoportok
fehér borszőlő fajták 85,99 2 282,22 2 368,21
vörös borszőlő fajták 2,40 575,59 577,99
csemegeszőlő fajták 14,05 72,39 86,44
egyéb szőlőfajták 2,94 544,29 547,23
Az ültetvény alanyhasználata
gyökérnemes 20,13 1 246,90 1 267,03
oltványszőlő 85,26 2 227,59 2 312,85
Az ültetvény növényállománya
csak szőlő 110,35 2 987,28 3 097,63
szőlő és gyümölcsfa 2,63 660,90 663,53
Tőkehiány, %
  5 és annál kisebb 1,89 668,24 670,13
  6–10 32,58 1 250,08 1 282,66
11–20 57,78 684,61 742,39
21–30 17,15 259,43 276,58
31–40 3,58 260,00 263,58
41–50 222,69 222,69
50 felett 303,12 303,12
Az ültetvény termőképessége, %
40 és annál kisebb 14,53 554,09 568,62
41–50 0,89 770,43 771,32
51–70 10,58 690,74 701,32
71–90 86,93 993,18 1 080,11
90-nél nagyobb 0,05 639,73 639,78
Az ültetvény fekvése
síkvidéki 17,93 2 054,48 2 072,41
dombvidéki 95,04 1 593,70 1 688,74
Az ültetvény kitettsége
Kelet 53,98 53,98
Dél-Kelet 7,79 960,17 967,96
Dél 13,16 215,18 228,34
Dél-Nyugat 52,87 233,77 286,64
Nyugat 18,08 18,08
Észak-Nyugat 8,00 24,33 32,33
Észak 0,05 29,04 29,09
Észak-Kelet 13,16 59,16 72,32
A dombvidéki ültetvény típusa
makroteraszos 22,35 22,35
mikroteraszos 45,24 45,24
terasz nélküli 591,22 591,22
A dombvidéki ültetvény sorvezetése
a lejtő irányával azonos 52,36 265,66 318,02
a lejtő főirányára merőleges 33,63 232,02 265,65
fennsík 9,06 271,56 280,62
egyéb 165,66 165,66
Az ültetvény térállása
szabálytalan, szórt 0,45 56,10 56,55
szabályos (kötésben telepített) 112,52 3 592,07 3 704,59
Az ültetvény művelési módja
fej 3,67 954,06 957,73
bak 12,48 12,48
kordon 109,30 2 659,45 2 768,75
ernyő 5,56 5,56
egyéb 16,63 16,63
A fejművelés formája
támasz nélküli 392,37 392,37
karó melletti 1,62 414,69 416,31
huzalos támaszú 2,05 147,00 149,05
A kordonművelés formája
alacsony 0,17 41,05 41,22
középmagas 13,61 133,79 147,40
magas 37,99 922,46 960,45
egyes függöny 57,53 1 480,20 1 537,73
GDC 81,94 81,94
Az ültetvény kezeltsége
96,31 1 790,49 1 886,80
közepes 2,14 952,12 954,26
gyenge 5,24 427,70 432,94
nem kezelt 9,29 477,87 487,16
A támaszrendszer oszlopának anyaga
fa 104,60 2 627,33 2 731,93
beton 6,70 176,94 183,64
fém 0,06 13,63 13,69
egyéb 4,14 4,14
A törzstámasz anyaga
fakaró 47,93 1 564,34 1 612,27
fakaró és oszlop 65,05 1 200,63 1 265,68
idomacél vagy fémhuzal 36,38 36,38
egyéb 396,12 396,12
A támrendszer állapota
karbantartott 63,43 1 503,71 1 567,14
átépítésre szorul 66,47 66,47
felújítást igényel 1,86 1 116,64 1 118,50
nem karbantartott 47,69 551,51 599,20

© Központi Statisztikai Hivatal, 2006