Nyomtatás Fogalomtár
2.1. A szőlőültetvények jellemzői szőlőtermő helyenként 1/5
(hektár)
Megnevezés Csongrádi Hajós-
Bajai
Kunsági Ászár-
Neszmélyi
Badacsonyi Balatonfüred-
Csopaki
>
Az ültetvények száma, db 2 768 2 118 32 199 5 661 5 204 6 067
Az ültetvények területe, hektár 2 840,46 2 065,94 28 022,32 1 814,90 1 808,14 2 267,01
ebből: termő 2 756,40 1 892,89 26 317,90 1 547,06 1 706,81 2 220,50
Az ültetvény jellege
áruszőlő 1 679,28 1 806,27 24 114,90 1 384,08 1 549,19 2 037,72
nem művelt, nem kezelt 723,15 85,53 1 611,67 157,12 117,00 142,90
újratelepítésre engedélyezett 25,51 0,23 77,38 5,81 9,78 25,24
még nem termő 84,05 173,06 1 704,43 267,84 101,33 46,51
Az ültetvény életkora
  3 évnél fiatalabb 59,49 192,93 1 858,00 268,10 104,06 71,23
  3–  5 éves 98,69 104,23 1 239,83 37,69 52,68 72,92
  6–  9 éves 29,17 56,82 1 099,04 34,96 62,09 69,30
10–19 éves 1 145,06 672,71 10 842,10 493,59 518,92 697,77
20–29 éves 1 031,06 771,19 8 726,29 550,41 520,60 910,64
30 és több éves 476,99 268,05 4 257,06 430,15 549,80 445,15
Az ültetvény fajtaszerkezete
fajtatiszta 1 950,65 1 024,96 20 596,57 1 226,94 1 251,33 1 865,90
elkülönített fajtákkal telepített 624,33 956,20 5 590,00 315,20 227,45 304,71
kevert fajtatelepítésű 265,48 84,78 1 835,76 272,76 329,37 96,40
Fajtacsoportok
fehér borszőlő fajták 1 681,20 1 141,27 20 272,92 1 483,71 1 559,40 1 899,58
vörös borszőlő fajták 1 001,46 798,54 5 662,37 116,68 79,49 231,03
csemegeszőlő fajták 33,04 15,39 259,73 34,09 2,96 1,70
egyéb szőlőfajták 78,52 49,02 1 013,33 73,93 62,74 73,75
Az ültetvény alanyhasználata
gyökérnemes 2 604,96 1 384,96 23 890,20 170,98 3,89 0,50
oltványszőlő 189,25 619,25 3 318,15 1 537,44 1 700,71 2 205,57
Az ültetvény növényállománya
csak szőlő 2 680,08 1 975,63 25 699,47 1 544,46 1 630,79 2 224,56
szőlő és gyümölcsfa 160,38 90,31 2 322,85 270,44 177,35 42,45
Tőkehiány, %
  5 és annál kisebb 712,52 1 101,81 13 614,85 560,91 1 040,31 1 026,00
  6–10 698,33 474,02 6 828,66 347,40 341,23 407,08
11–20 393,89 302,38 4 327,84 602,43 213,55 486,99
21–30 251,77 80,75 1 203,52 198,47 113,31 176,27
31–40 106,15 17,81 649,38 47,29 34,11 84,06
41–50 115,20 24,30 447,10 34,79 35,10 33,17
50 felett 562,59 64,88 950,97 23,61 30,53 53,45
Az ültetvény termőképessége, %
40 és annál kisebb 799,13 170,39 3 355,66 444,46 221,66 239,79
41–50 121,38 68,04 1 622,94 61,78 126,05 173,22
51–70 456,01 177,94 4 408,17 332,25 401,90 625,04
71–90 1 057,84 706,04 9 834,19 733,00 597,86 836,41
90-nél nagyobb 406,10 943,53 8 801,36 243,42 460,66 392,56
Az ültetvény fekvése
síkvidéki 2 840,46 2 065,94 27 340,65 484,48 96,26 1,24
dombvidéki 681,68 1 330,43 1 711,88 2 265,77
Az ültetvény kitettsége
Kelet 3,05 71,85 161,47 102,22
Dél-Kelet 578,53 177,98 223,62 471,25
Dél 98,86 283,51 524,65 1 242,88
Dél-Nyugat 0,21 436,79 403,36 259,86
Nyugat 0,80 129,53 159,48 140,62
Észak-Nyugat 0,23 110,07 109,39 16,14
Észak 46,83 81,13 5,01
Észak-Kelet 73,85 48,78 27,79
A dombvidéki ültetvény típusa
makroteraszos 22,74 10,35 20,67 2,15
mikroteraszos 44,93 6,60 24,14 7,52
terasz nélküli 408,63 18,96 50,26 1,67
A dombvidéki ültetvény sorvezetése
a lejtő irányával azonos 72,18 677,71 1 202,38 1 814,68
a lejtő főirányára merőleges 34,28 244,16 383,49 413,58
fennsík 50,28 209,85 1,54 23,84
egyéb 48,64 162,79 29,41 2,34
Az ültetvény térállása
szabálytalan, szórt 72,56 27,52 365,59 17,81
szabályos (kötésben telepített) 2 767,90 2 038,42 27 656,73 1 797,09 1 808,14 2 267,01
Az ültetvény művelési módja
fej 378,16 177,67 9 002,11 293,47 15,26 7,52
bak 1,29 0,25 28,22 2,04 160,11 67,82
kordon 2 277,87 1 687,84 17 629,60 1 171,19 1 318,73 1 833,93
ernyő 9,47 24,31 31,57 256,24 261,96 282,62
egyéb 173,67 175,88 1 330,82 91,96 52,08 75,11
A fejművelés formája
támasz nélküli 185,13 95,45 2 947,15 10,07 0,64 0,69
karó melletti 164,02 57,80 1 308,10 269,08 13,16 6,44
huzalos támaszú 29,01 24,42 4 746,86 14,32 1,46 0,38
A kordonművelés formája
alacsony 15,72 17,21 105,38 31,90 95,46 130,57
középmagas 256,78 85,31 932,26 277,77 558,85 503,37
magas 1 561,94 312,16 7 895,28 679,56 312,34 373,15
egyes függöny 443,35 1 273,16 8 634,14 135,31 349,81 822,62
GDC 0,09 62,53 46,65 2,28 4,22
Az ültetvény kezeltsége
1 273,01 1 276,12 17 431,12 1 206,52 1 209,69 1 167,93
közepes 687,62 621,45 6 777,35 332,16 329,97 718,31
gyenge 125,19 47,78 1 462,30 74,72 130,06 229,46
nem kezelt 754,63 120,59 2 351,56 201,50 138,42 151,30
A támaszrendszer oszlopának anyaga
fa 2 161,80 1 686,19 22 085,23 1 145,12 1 449,68 2 024,60
beton 182,37 174,12 690,59 161,66 133,70 113,44
fém 8,02 0,51 23,07 136,34 19,45 39,31
egyéb 4,88 0,21 39,68 0,80 0,88 0,46
A törzstámasz anyaga
fakaró 1 786,07 1 414,89 15 366,90 1 155,39 1 419,44 2 130,75
fakaró és oszlop 589,36 440,50 4 310,10 173,18 318,82 78,80
idomacél vagy fémhuzal 130,57 55,59 1 880,50 399,03 28,92 0,71
egyéb 8,00 1,98 1 151,34 31,67 5,24 5,99
A támrendszer állapota
karbantartott 1 099,52 1 392,94 17 890,04 1 192,15 1 294,54 1 444,75
átépítésre szorul 275,25 37,36 607,96 33,51 57,88 152,75
felújítást igényel 744,97 400,72 3 803,56 340,96 184,33 305,86
nem karbantartott 487,95 93,07 2 054,68 182,58 103,23 288,37

© Központi Statisztikai Hivatal, 2006