Közzététel: 2018. január 30.

36 ezer fővel dolgoztak többen, mint egy évvel korábban

A 2017. október–decemberi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 447 ezer fő volt, 36 ezer fővel több, mint egy évvel korábban. A 15–64 évesek foglalkoztatási rátája 68,8%-ra emelkedett. A férfiakat magasabb foglalkoztatási szint jellemezte, mint a nőket, és esetükben a javulás mértéke is nagyobb volt.
A 2017. év egészét tekintve a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 421 ezer fő volt, amely 70 ezer fővel haladta meg a 2016. évit. A foglalkoztatási ráta a 15–64 évesek körében 68,2% volt, 1,6 százalékponttal magasabb az előző évinél.

2017. október–decemberben az egy évvel korábbihoz képest:

A foglalkoztatottak létszáma 0,8%-kal magasabb, 4 millió 447 ezer fő volt. Az elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma 88 ezer fővel nőtt, ugyanakkor a magukat közfoglalkoztatottnak vallók száma 39 ezer, a külföldi telephelyen dolgozóké 13 ezer fővel csökkent.

A 15–74 éves foglalkoztatottak létszámának alakulása, 2017. október–december

Megnevezés Létszám, ezer fő Létszámváltozása)
ezer fő %
A hazai elsődleges munkaerőpiacon dolgozik4 166,088,42,2
Közfoglalkoztatottnak tekinti magát178,4–39,3–18,0
Külföldi telephelyen dolgozik103,0–12,7–11,0
Összesen4 447,436,40,8

a) Az előző év azonos időszakához képest.

A foglalkoztatottak közül 4 millió 398 ezren tartoztak a 15–64 évesek közé, amely korcsoport foglalkoztatási aránya 1,3 százalékponttal, 68,8%-ra emelkedett. A 15–64 éves férfiak körében a foglalkoztatottak létszáma 1,9%-kal, 2 millió 409 ezer főre bővült, foglalkoztatási rátájuk 2,1 százalékponttal, 76,1%-ra nőtt. A 15–64 éves nők körében a foglalkoztatottak száma lényegében stagnált, 1 millió 989 ezer fő volt, míg foglalkoztatási rátájuk – demográfiai változásokból adódóan – 0,5 százalékponttal, 61,7%-ra javult.

A fiatal (15–24 éves) korcsoportban a foglalkoztatottak létszáma 304 ezer fő, a foglalkoztatási ráta 29,3% volt. Az ún. legjobb munkavállalási korú (25–54 éves), valamint az idősebb (55–64 éves) korosztályba tartozók körében egyaránt emelkedett a foglalkoztatottak száma; foglalkoztatási rátáik is javultak, előbbieké 1,1 százalékponttal, 84,0%-ra, utóbbiaké 1,9 százalékponttal, 53,0%-ra nőtt.

A 20–64 éves korcsoport esetében – amely az Európa 2020 stratégiában meghatározott foglalkoztatási célok alakulásának megfigyelési köre – a foglalkoztatási ráta 1,4 százalékponttal, 73,9%-ra nőtt. Az Európai Unió 2020-ra 75%-os célértéket tűzött ki, Magyarországon jelenleg a korcsoportra vonatkozó foglalkoztatási ráta a férfiaknál 81,9, a nőknél 66,2%.

A foglalkoztatás szintje a 15–64 évesek körében – Dél-Dunántúl kivételével, melyet lényegében stagnálás jellemzett –, valamennyi régióban emelkedett, a legjelentősebben, 2,2 százalékponttal Nyugat-Dunántúlon. A foglalkoztatási ráta Közép-Magyarországon volt a legmagasabb (72,6%), Dél-Dunántúlon a legalacsonyabb (63,3%), a két régió közti különbség 9,3 százalékpont.

A foglalkoztatottság korcsoportok szerinti alakulása a 15–64 évesek körében, 2017. október–december

Korcsoport, éves Létszám Foglalkoztatási ráta
ezer fő változás, ezer főa) % változás, százalékponta)
15–24303,6–6,629,30,1
25–543 402,334,384,01,1
55–64691,97,353,01,9
Összesen4 397,735,068,81,3
Ebből: 20–644 370,732,873,91,4

a) Az előző év azonos időszakához képest.

2017. január–decemberben az egy évvel korábbihoz képest:

A foglalkoztatottak létszáma 70 ezer fővel, 4 millió 421 ezerre nőtt. Az elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma 103 ezer fővel volt magasabb, mint az előző évben, míg a magukat közfoglalkoztatottnak vallók száma 27 ezerrel, a külföldi telephelyen munkát vállalóké pedig – a mintavételi hibahatáron belüli mértékben – 7 ezer fővel csökkent.

A foglalkoztatottak közül 4 millió 373 ezren tartoztak a 15–64 évesek körébe, a korcsoport foglalkoztatási rátája 1,6 százalékponttal, 68,2%-ra emelkedett. A férfiak esetében a növekedés nagyobb mértékű volt, rátájuk 2,2 százalékponttal, 75,2%-ra, a nőké 1,0 százalékponttal, 61,3%-ra emelkedett.

A fő korcsoportok mindegyikét a foglalkoztatási ráta növekedése jellemezte. A fiatalok foglalkoztatási aránya 0,8 százalékponttal, 29,0%-ra, a legjobb munkavállalási korú 25–54 éveseké 1,4 százalékponttal, 83,7%-ra emelkedett. A legnagyobb növekedés az idősebb, 55–64 éves munkavállalók esetében történt, körükben 1,8 százalékponttal magasabb, 51,7%-os volt a foglalkoztatási mutató értéke.

A 20–64 éveseket 1,7 százalékpontos növekedés jellemezte, így foglalkoztatási arányuk 73,3% volt.