Közzététel: 2019. január 30.

34 ezer fővel dolgoztak többen, mint egy évvel korábban

A 2018. október–decemberi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 481 ezer fő volt, 34 ezer fővel több, mint egy évvel korábban. A 15–64 évesek foglalkoztatási rátája 69,5%-ra emelkedett. Mindkét nem esetében javulás történt, ugyanakkor a férfiakat magasabb foglalkoztatási szint jellemezte, mint a nőket.
A 2018. év egészét tekintve a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 469 ezer fő volt, amely 48 ezer fővel haladta meg a 2017. évit. A foglalkoztatási ráta a 15–64 évesek körében 69,2% volt, 1,1 százalékponttal magasabb az előző évinél.

2018. október–decemberben az egy évvel korábbihoz képest:

A foglalkoztatottak létszáma 0,8%-kal magasabb, 4 millió 481 ezer fő volt. Az elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma 73 ezer fővel nőtt, ugyanakkor a magukat közfoglalkoztatottnak vallók száma 47 ezer fővel lett kevesebb, a külföldi telephelyen dolgozóké pedig a mintavételi hibahatáron belül változott.

A 15–74 éves foglalkoztatottak létszámának alakulása, 2018. október–december

Megnevezés Létszám, ezer fő Létszámváltozása)
ezer fő %
A hazai elsődleges munkaerőpiacon dolgozik4 239,173,11,8
Közfoglalkoztatottnak tekinti magát131,7–46,7–26,2
Külföldi telephelyen dolgozik110,57,57,3
Összesen4 481,333,90,8

a) Az előző év azonos időszakához képest.

A foglalkoztatottak közül 4 millió 416 ezren tartoztak a 15–64 évesek közé, amely korcsoportban a foglalkoztatási arány 0,7 százalékponttal, 69,5%-ra emelkedett. A 15–64 éves férfiak körében a foglalkoztatottak létszáma 0,3%-kal, 2 millió 415 ezer főre, míg a foglalkoztatási rátájuk 0,5 százalékponttal, 76,6%-ra nőtt. A 15–64 éves nők körében a foglalkoztatottak száma 0,6%-kal, 2 millió 1 ezer főre, foglalkoztatási rátájuk pedig 0,9 százalékponttal, 62,6%-ra nőtt.

A fiatal (15–24 éves) korcsoport foglalkoztatottsága lényegében nem változott, a foglalkoztatottak száma 303 ezer fő, a foglalkoztatási ráta pedig 29,8% volt. Az ún. legjobb munkavállalási korú (25–54 éves) népességben a foglalkoztatottak száma és a foglalkoztatási ráta a mintavételi hibahatáron belül változott, előbbi 3 millió 411 ezer fő, utóbbi 83,8% volt. Az idősebb (55–64 éves) korosztályban 11 ezerrel, 702 ezer főre nőtt a foglalkoztatottak létszáma; a foglalkoztatási ráta pedig 2,6 százalékponttal, 55,6%-ra emelkedett.

A 20–64 éves korcsoport esetében – amely az Európa 2020 stratégiában meghatározott foglalkoztatási célok alakulásának megfigyelési köre – a foglalkoztatási ráta 0,7 százalékponttal, 74,7%-ra emelkedett. Az Európai Unió 2020-ra 75%-os célértéket tűzött ki, Magyarországon jelenleg a korcsoportra vonatkozó foglalkoztatási ráta a férfiaknál 82,3, a nőknél 67,1%.

A foglalkoztatás szintje a 15–64 évesek körében a legtöbb régióban a mintavételi hibahatáron belül vagy alig változott. Budapesten 16 ezer fővel csökkent a foglalkoztatottak száma, a foglalkoztatási ráta pedig 1,1 százalékponttal volt alacsonyabb, de a foglalkoztatási helyzet továbbra is itt a legkedvezőbb, a foglalkoztatási ráta 73,1%. A növekedés Észak-Magyarországon volt a legjelentősebb, 1,9 százalékpont, ahol a foglalkoztatás szintje ennek ellenére továbbra is alacsony, 66,1%. A foglalkoztatottak aránya Dél-Dunántúlon volt a legalacsonyabb, 65,0%.

A foglalkoztatottság korcsoportok szerinti alakulása a 15–64 évesek körében, 2018. október–december

Korcsoport, éves Létszám Foglalkoztatási ráta
ezer fő változás, ezer főa) % változás, százalékponta)
15–24303,3–0,229,80,4
25–543 410,78,483,8–0,2
55–64702,410,555,62,6
Összesen4 416,418,769,50,7
Ebből: 20–644 386,415,674,70,7

a) Az előző év azonos időszakához képest.

2018. január–decemberben az egy évvel korábbihoz képest:

A foglalkoztatottak létszáma 48 ezer fővel, 4 millió 469 ezerre nőtt. Az elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma 99 ezer fővel volt magasabb, mint az előző évben, míg a magukat közfoglalkoztatottnak vallók száma 46 ezerrel, a külföldi telephelyen munkát vállalóké pedig – a mintavételi hibahatáron belüli mértékben – 5 ezer fővel csökkent.

A foglalkoztatottak közül 4 millió 411 ezren tartoztak a 15–64 évesek körébe, a korcsoport foglalkoztatási rátája 1,1 százalékponttal, 69,2%-ra emelkedett. A férfiak és a nők esetében is 1,1 százalékponttal nőtt a ráta értéke, a férfiaké 76,3%-ra, a nőké 62,3%-ra emelkedett.

A fiatal, 15–24 évesek kivételével a fő korcsoportok mindegyikét a foglalkoztatási ráta növekedése jellemezte. A fiatalok foglalkoztatási aránya 29,0% maradt, a legjobb munkavállalási korú 25–54 éveseké 0,4 százalékponttal, 84,1%-ra emelkedett. A legnagyobb növekedés az idősebb, 55–64 éves munkavállalók esetében történt, körükben 2,7 százalékponttal magasabb, 54,4%-os volt a foglalkoztatási mutató értéke.

A 20–64 éveseket 1,1 százalékpontos növekedés jellemezte, így foglalkoztatási arányuk 74,4% volt.