Közzététel: 2015. december 4.

2,4%-kal emelkedett a GDP

A bruttó hazai termék volumene Magyarországon 2015 III. negyedévében 2,4%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva. A feldolgozóipar és a szolgáltatások teljesítménye bővült, a mezőgazdaságé visszaesett. 2015 III. negyedévében a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző év azonos negyedévéhez képest 2,3, az előző negyedévhez viszonyítva 0,6%-kal emelkedett. 2015 I–III. negyedévében a gazdasági teljesítmény 2,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

2015 III. negyedévében az előző év azonos időszakához képest:

A GDP volumene 2,4%-kal nőtt. Az első becslésben közölt III. negyedévi adathoz viszonyítva a második becslés adata 0,1 százalékponttal emelkedett.

Termelési oldal:

Az ipar hozzáadott értéke 5,2, ezen belül a feldolgozóiparé 5,9%-kal nagyobb lett az előző év azonos időszakához mérten. A feldolgozóiparon belül a járműgyártás, illetve a hozzá kapcsolódó beszállító ágazatok teljesítménye nőtt jelentősen.

Az építőipar teljesítménye 0,5%-kal mérséklődött, ezen belül az épületek és az egyéb építmények építése egyaránt csökkent.

mezőgazdaság teljesítménye 18%-kal alacsonyabb lett.

szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 3,7%-kal bővült. A kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás hozzáadott értéke 7,4%-kal emelkedett, ezen belül a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás növekedett nagyobb mértékben. A szállítás, raktározás ág teljesítménye 2,9%-kal nőtt. Az információtechnológiai szolgáltatások bővülése következtében az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág hozzáadott értéke 4,5%-kal nagyobb lett. A szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység együttes hozzáadott értéke 6,2%-kal bővült, ezen belül az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység növekedése jelentős. A közigazgatás, oktatás, egészségügy együttes teljesítménye 0,9%-kal növekedett.

A szolgáltató ágak közül a pénzügyi, biztosítási tevékenység hozzáadott értéke 0,2 %-kal mérséklődött. A háztartások ebben a negyedévben nettó hiteltörlesztők voltak, ezt nem tudta ellensúlyozni a nem pénzügyi vállalatok hitelállományának kismértékű növekedése.

A bruttó hazai termék 2015. III. negyedévi, 2,4%-os bővüléséhez az ipar 1,0, a szolgáltatások 1,9 százalékponttal járultak hozzá. A szolgáltatásokon belül a kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás nemzetgazdasági ág hozzájárulása (0,7 százalékpont) volt a legjelentősebb. A mezőgazdaság 0,9 százalékponttal mérsékelte a GDP növekedési ütemét.

1. tábla A bruttó hazai termék (GDP) termelésének volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0)

TEÁOR Nemzetgazdasági ág 2014 2015
III. IV. I. II. III.
negyedév
AMezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat115,6112,591,880,781,6
B-EIpar106,3105,3107,7105,7105,2
C Ebből: feldolgozóipar106,1105,0108,2106,7105,9
FÉpítőipar111,0104,8109,3106,899,5
G-TSzolgáltatások összesen, ebből:101,1101,8102,1102,7103,7
G+I Kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás103,7106,5105,3105,4107,4
H Szállítás, raktározás102,6103,7100,1102,6102,9
J Információ, kommunikáció102,2101,4102,3102,8104,5
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység97,097,099,099,499,8
L Ingatlanügyletek99,699,1100,6101,2101,5
M-N Szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység104,3105,2105,3105,1106,2
O-Q Közigazgatás, oktatás, egészségügyi, szociális ellátás98,196,599,3100,7100,9
R-T Művészet, szórakoztatás, egyéb szolgáltatás101,4106,3106,3102,6108,9
GDP összesen (piaci beszerzési áron)103,4103,3103,5102,7102,4

Felhasználási oldal:

háztartások tényleges fogyasztása 2,6%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A tényleges fogyasztás összetevői között a legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 2,7%-kal bővült. A háztartások fogyasztási kiadásán belül a nagy súlyú kiadási csoportok közül az élelmiszerek, a lakásszolgáltatások, az egyéb termékek és szolgáltatások, valamint a vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás esetében az átlagot meghaladóan emelkedett a volumen. Mind a külföldiek magyarországi fogyasztása, mind a magyarok külföldi fogyasztása erőteljesen növekedett, utóbbi nagyobb mértékben. A háztartások Magyarország területén történő (hazai) fogyasztási kiadása 3,1%-kal nőtt.

A kormányzattól kapott természetbeni juttatások volumene 2,1, a közösségi fogyasztásé 4,4%-kal bővült.

A fenti folyamatok eredményeként a végső fogyasztás 2,8%-kal nőtt.

bruttó állóeszköz-felhalmozás 1,5 %-kal mérséklődött. Mind a gép- és berendezésberuházások, mind az építési beruházások volumene csökkent, az előbbi nagyobb mértékben. A nagyobb súlyú ágazatok közül a szállítás, raktározás, a kereskedelem, gépjárműjavítás, a feldolgozóipar és a mezőgazdaság beruházási teljesítménye csökkent, az ingatlanügyleteké, a közigazgatás, védelemé, valamint a a vízellátás, szennyvízgyűjtés, -kezelés, hulladékgazdálkodásé nőtt.

bruttó felhalmozás az egy évvel korábbi szinthez képest 2,9%-kal mérséklődött.

belföldi felhasználás a III. negyedévben összességében 1,3%-kal bővült.

2. tábla A bruttó hazai termék (GDP) felhasználásának volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0)

Felhasználási tételek 2014. 2015.
III. IV. I. II. III.
negyedév
Háztartások fogyasztási kiadása 101,0102,9103,1102,8102,7
Természetbeni társadalmi juttatás a kormányzattól 101,3100,097,6100,5R102,1
Természetbeni társadalmi juttatás a háztartásokat segítő nonprofit intézményektől 102,2104,798,9100,1101,2
Háztartások tényleges fogyasztása 101,1102,5102,1102,3102,6
Közösségi fogyasztás 104,9108,594,4100,7R104,4
Végső fogyasztás összesen 101,6103,3101,0102,1102,8
Bruttó állóeszköz-felhalmozás 112,7101,494,5105,098,5
Készletváltozása)XXXXX
Bruttó felhalmozás összesen116,6102,199,895,997,1
Belföldi felhasználás összesen105,2103,2100,7100,6101,3
Export, ebből:107,2106,4110,4109,4107,6
Export, áruk106,2105,2110,8110,4107,1
Export, szolgáltatások111,4111,5108,6105,3109,3
Import, ebből:109,7106,5108,2107,6106,8
Import, áruk110,0107,7108,7108,3106,9
Import, szolgáltatások108,3100,5105,2103,3106,1
Egyenlega)XXXXX
Bruttó hazai termék (GDP) összesen103,4103,3103,5102,7102,4R

a) Ezen tételek esetében a volumenindex nem értelmezhető.
R: Revideált adatok.

A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában folyó áron 857 milliárd forint aktívum keletkezett. Az export 7,6, az import 6,8%-kal emelkedett. Az áruforgalomban a kivitel 7,1, a behozatal 6,9%-kal bővült. A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmán belül a szolgáltatások (beleértve az idegenforgalmat is) exportja 9,3 , importja 6,1%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

A bruttó hazai termék 2015. III. negyedévi, 2,4%-os bővüléséhez a végső fogyasztás 1,9 százalékponttal járult hozzá, a bruttó felhalmozás viszont 0,7 százalékponttal visszafogta azt. A külkereskedelmi forgalom 1,3 százalékponttal erősítette a GDP növekedését.

2015 III. negyedévében az előző negyedévhez képest:

A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint a gazdaság teljesítménye 0,6%-kal nőtt. (Az előző negyedévivel történő összehasonlítás mindig a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok alapján történik.)

A termelési oldalon a szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke 1,2, a mezőgazdaságé 0,8%-kal emelkedett, miközben az iparé 0,6, az építőiparé 3,7%-kal csökkent.

A felhasználási oldalon a végső fogyasztás részei közül a háztartások fogyasztási kiadása 0,5, a kormányzattól származó természetbeni juttatások 0,4, a közösségi fogyasztás 1,8%-kal bővült. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 0,8%-kal csökkent. A külkereskedelemben az export 0,6%-kal nőtt, az import 0,3%-kal mérséklődött.