Közzététel: 2016. március 8.

3,2%-kal emelkedett a GDP

A bruttó hazai termék volumene Magyarországon 2015 IV. negyedévében 3,2%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva. A növekedéshez a mezőgazdaság és az építőipar kivételével mindegyik nemzetgazdasági ág hozzájárult. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző év azonos negyedévéhez mérten 3,0, az előző negyedévhez viszonyítva 1,0%-kal emelkedett. 2015-ben a gazdasági teljesítmény 2,9%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

2015 IV. negyedévében az előző év azonos időszakához képest:

A GDP volumene 3,2%-kal nőtt. Az első becslésben közölt IV. negyedévi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.

Termelési oldal:

Az ipar hozzáadott értéke 7,2, ezen belül a feldolgozóiparé 8,3%-kal nagyobb lett az előző év azonos időszakához mérten. A feldolgozóiparon belül a járműgyártás, illetve a hozzá kapcsolódó beszállító ágazatok teljesítménye nőtt jelentősen.

Az építőipar teljesítménye 0,3%-kal növekedett, ezen belül az épületek építése bővült.

mezőgazdaság hozzáadott értéke 12%-kal alacsonyabb lett.

szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 3,0%-kal nőtt. A kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás hozzáadott értéke 5,0%-kal emelkedett, ezen belül a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás bővült nagymértékben. A szállítás, raktározás ág teljesítménye 1,5%-kal nőtt. Az információtechnológiai szolgáltatások bővülése következtében az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág hozzáadott értéke 2,0%-kal nagyobb lett. A szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység együttes hozzáadott értéke 6,4%-kal nőtt, ezen belül az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység növekedése jelentős. A közigazgatás, oktatás, egészségügy együttes teljesítménye 1,5%-kal emelkedett. A pénzügyi, biztosítási tevékenység hozzáadott értéke 1,0%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A javuló teljesítményt elsősorban a hitelintézetek jutalék- és díjbevételének növekedése, valamint a biztosítók esetében a nem életbiztosítási szerződések számának bővülése okozta.

A bruttó hazai termék 2015. IV. negyedévi, 3,2%-os növekedéséhez az ipar 1,6, a szolgáltatások 1,7 százalékponttal járultak hozzá. A szolgáltatásokon belül a kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás nemzetgazdasági ág hozzájárulása (0,6 százalékpont) volt a legjelentősebb. A mezőgazdaság 0,4 százalékponttal mérsékelte a GDP növekedési ütemét.

1. tábla A bruttó hazai termék (GDP) termelésének volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0)

TEÁOR Nemzetgazdasági ág 2014 2015
IV. I. R II. R III. R IV.
negyedév
AMezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat112,597,984,183,888,3
B-EIpar105,3107,6105,6104,9107,2
CEbből: feldolgozóipar105,0107,9106,5105,6108,3
FÉpítőipar104,8109,3106,399,7100,3
G-TSzolgáltatások összesen, ebből:101,8102,1102,6103,5103,0
G+IKereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás106,5105,6105,4107,0105,0
HSzállítás, raktározás103,7100,2102,2102,6101,5
JInformáció, kommunikáció101,4102,1102,8104,7102,0
KPénzügyi, biztosítási tevékenység97,099,099,499,8101,0
LIngatlanügyletek99,199,9101,1101,6101,6
M-NSzakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység105,2105,7105,0105,2106,4
O-QKözigazgatás, oktatás, egészségügyi, szociális ellátás96,599,2100,8100,8101,5
R-TMűvészet, szórakoztatás, egyéb szolgáltatás106,3106,4101,8109,3106,7
GDP összesen (piaci beszerzési áron)103,3103,5102,7102,4103,2

Felhasználási oldal:

háztartások tényleges fogyasztása 3,2%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A tényleges fogyasztás összetevői között a legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 3,5%-kal bővült. A háztartások fogyasztási kiadásán belül a nagy súlyú kiadási csoportok közül az élelmiszerek, a lakberendezés, lakásfelszerelés, az egyéb termékek és szolgáltatások, valamint a vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás esetében az átlagot meghaladóan emelkedett a volumen. Mind a külföldiek magyarországi fogyasztása, mind a magyarok külföldi fogyasztása erőteljesen növekedett, utóbbi nagyobb mértékben. A háztartások Magyarország területén történő (hazai) fogyasztási kiadása 3,5%-kal nőtt.

A kormányzattól kapott természetbeni juttatások volumene 1,9, a közösségi fogyasztásé 6,7%-kal bővült.

A fenti folyamatok eredményeként a végső fogyasztás 3,7%-kal emelkedett.

bruttó állóeszköz-felhalmozás 6,5%-kal bővült. A gép- és berendezésberuházások volumene erőteljesen nőtt, az építési beruházásoké csekély mértékben csökkent. A nagyobb súlyú ágazatok közül a feldolgozóipar, a szállítás, raktározás, az ingatlanügyletek, a kereskedelem, gépjárműjavítás és a mezőgazdaság beruházási teljesítménye csökkent, a közigazgatás, védelemé, a vízellátás, szennyvízgyűjtés, -kezelés, hulladékgazdálkodásé, valamint az információ, kommunikációé nőtt.

bruttó felhalmozás az egy évvel korábbihoz képest 1,6%-kal emelkedett.

belföldi felhasználás a IV. negyedévben összességében 3,2%-kal bővült.

2. tábla A bruttó hazai termék (GDP) felhasználásának volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0)

Felhasználási tételek 2014. 2015.
IV. I. R II. R III. R IV.
negyedév
Háztartások fogyasztási kiadása 102,9103,4102,8102,7103,5
Természetbeni társadalmi juttatás a kormányzattól 100,099,199,2101,9101,9
Természetbeni társadalmi juttatás a háztartásokat segítő nonprofit intézményektől 104,798,9100,1101,2101,5
Háztartások tényleges fogyasztása 102,5102,6102,1102,5103,2
Közösségi fogyasztás 108,594,496,0105,1106,7
Végső fogyasztás összesen 103,3101,4101,2102,9103,7
Bruttó állóeszköz-felhalmozás 101,494,5105,098,6106,5
Készletváltozása)XXXXX
Bruttó felhalmozás összesen102,1104,3100,697,2101,6
Belföldi felhasználás összesen103,2101,9101,1101,4103,2
Export, ebből:106,4108,7108,8108,6107,7
Export, áruk105,2108,4109,3108,3108,5
Export, szolgáltatások111,5110,1106,9109,6104,5
Import, ebből:106,5107,4107,5108,1108,0
Import, áruk107,7106,9107,5108,1107,2
Import, szolgáltatások100,5110,3107,4108,2111,8
Egyenlega)XXXXX
Bruttó hazai termék (GDP) összesen103,3103,5102,7102,4103,2

a) Ezen tételek esetében a volumenindex nem értelmezhető.
R: Revideált adatok.

A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában folyó áron 623 milliárd forint aktívum keletkezett. Az export 7,7, az import 8,0%-kal emelkedett. Az áruforgalomban a kivitel 8,5, a behozatal 7,2%-kal bővült. A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmán belül a szolgáltatások (beleértve az idegenforgalmat is) exportja 4,5, importja 12%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

A bruttó hazai termék 2015. IV. negyedévi 3,2%-os bővüléséhez a végső fogyasztás 2,6, a bruttó felhalmozás 0,4 százalékponttal járult hozzá. A külkereskedelmi forgalom 0,2 százalékponttal erősítette a GDP növekedését.

2015 IV. negyedévében az előző negyedévhez képest:

A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint a gazdaság teljesítménye 1,0%-kal nőtt. (Az előző negyedévivel történő összehasonlítás mindig a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok alapján történik.)

A termelési oldalon az ipar bruttó hozzáadott értéke 1,6, a szolgáltatásoké 0,7, a mezőgazdaságé és az építőiparé pedig egyaránt 0,3%-kal növekedett.

A felhasználási oldalon a végső fogyasztás összetevői közül a háztartások fogyasztási kiadása 0,8, a kormányzattól származó természetbeni juttatások 0,4, a közösségi fogyasztás 1,6%-kal bővült. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 1,7%-kal növekedett. A külkereskedelemben mind az export, mind az import 0,6%-kal nőtt.

2015-ben az előző évhez képest:

A gazdaság teljesítménye 2,9%-kal nőtt az előző évihez képest.

A termelési oldalon az ipar bruttó hozzáadott értéke 6,3, az építőiparé 2,9, a szolgáltatásoké 2,8%-kal növekedett, a mezőgazdaságé 13%-kal csökkent.

A felhasználási oldalon a háztartások tényleges fogyasztása 2,6, a közösségi fogyasztás 0,6%-kal bővült. E két tétel eredményeként a végső fogyasztás 2,3%-kal nőtt. A bruttó felhalmozás 0,5, ezen belül a bruttó állóeszköz-felhalmozás 1,9%-kal nagyobb lett, így a belföldi felhasználás összességében 1,9%-kal emelkedett. Az export 8,4, az import 7,8%-kal nőtt.