Közzététel: 2016. június 7.

0,9%-kal emelkedett a GDP

A bruttó hazai termék volumene Magyarországon 2016 I. negyedévében 0,9%-kal haladta meg az előző év azonos időszakit. A piaci szolgáltatások emelték, az ipar kissé, az építőipar jelentősen csökkentette a növekedési ütemet. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző év azonos negyedévéhez mérten 0,4%-kal emelkedett, az előző negyedévhez viszonyítva 0,8%-kal csökkent.

2016 I. negyedévében az előző év azonos időszakához képest:

A GDP volumene 0,9%-kal nőtt. Az első becslésben közölt I. negyedévi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.

Termelési oldal:

Az ipar és ezen belül a feldolgozóipar hozzáadott értéke is 0,7%-kal csökkent az előző év azonos időszakához mérten. A jelentősebb ágazatok közül a számítógép, elektronikai és optikai termékek gyártása növekedett, ezzel szemben a járműgyártás teljesítménye visszaesett. Az iparon belül a nem ipari jellegű tevékenységek csökkenése is számottevő volt. (Az ipar nemzetgazdasági ágba sorolt vállalkozások nem csak ipari, hanem egyéb más, például kereskedelmi tevékenységet is folytathatnak.)

Az építőipar teljesítménye 28%-kal visszaesett, ezen belül leginkább az egyéb építmények építése csökkent.

mezőgazdaság hozzáadott értéke 3,5%-kal alacsonyabb lett.

szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 3,0%-kal nőtt. A kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás hozzáadott értéke 6,4%-kal emelkedett, ezen belül a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás bővült nagymértékben. A szállítás, raktározás ág teljesítménye 3,1%-kal növekedett. Az információtechnológiai szolgáltatások bővülése következtében az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág hozzáadott értéke 3,8%-kal nagyobb lett. A szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység együttes hozzáadott értéke 5,4%-kal nőtt, ezen belül az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység növekedése jelentős. A közigazgatás, oktatás, egészségügy együttes teljesítménye 0,7%-kal emelkedett. A pénzügyi, biztosítási tevékenység teljesítménye 0,2%-kal mérséklődött, ezen belül a pénzügyi közvetítés közvetetten mért szolgáltatási díja csökkent, a jutalékok és díjak egyenlege kismértékben nőtt.

A bruttó hazai termék 2016. I. negyedévi, 0,9%-os növekedéséhez a szolgáltatások 1,6 százalékponttal járultak hozzá. A szolgáltatásokon belül a kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás nemzetgazdasági ág hozzájárulása (0,6 százalékpont) volt a legjelentősebb. Az építőipar 0,7, az ipar és a mezőgazdaság egyaránt 0,1 százalékponttal mérsékelte a GDP növekedési ütemét.

1. tábla A bruttó hazai termék (GDP) termelésének volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0%)

TEÁOR Nemzetgazdasági ág 2015 2016
I. II. III. IV. I.
negyedév
AMezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat97,984,183,888,396,5
B-EIpar107,6105,6104,9107,299,3
CEbből: feldolgozóipar107,9106,5105,6108,399,3
FÉpítőipar109,3106,399,7100,372,5
G-TSzolgáltatások összesen, ebből:102,1102,6103,5103,0103,0
G+IKereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás105,6105,4107,0105,0106,4
HSzállítás, raktározás100,2102,2102,6101,5103,1
JInformáció, kommunikáció102,1102,8104,7102,0103,8
KPénzügyi, biztosítási tevékenység99,099,499,8101,099,8
LIngatlanügyletek99,9101,1101,6101,6101,2
M-NSzakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység105,7105,0105,2106,4105,4
O-QKözigazgatás, oktatás, egészségügyi, szociális ellátás99,2100,8100,8101,5100,7
R-TMűvészet, szórakoztatás, egyéb szolgáltatás106,4101,8109,3106,7102,8
GDP összesen (piaci beszerzési áron)103,5102,7102,4103,2100,9

Felhasználási oldal:

háztartások tényleges fogyasztása 4,0%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A tényleges fogyasztás összetevői között a legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 4,8%-kal bővült. A háztartások fogyasztási kiadásán belül minden kiadási csoportban volumennövekedést mértünk. A nagy súlyú kiadási csoportok közül a közlekedés, a szabadidő-kultúra, az egyéb termékek és szolgáltatások, valamint a vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás esetében a volumen az átlagot meghaladóan emelkedett. A magyarok külföldi fogyasztása erőteljesebben növekedett, mint a külföldiek magyarországi fogyasztása. A háztartások Magyarország területén történő (hazai) fogyasztási kiadása 4,3%-kal nőtt.

A kormányzattól kapott természetbeni juttatások volumene 0,3%-kal mérséklődött, a közösségi fogyasztásé 3,4%-kal bővült.

A fenti folyamatok eredményeként a végső fogyasztás 3,9%-kal emelkedett.

bruttó állóeszköz-felhalmozás 7,8%-kal visszaesett, ezt döntően az európai uniós forrásból finanszírozott fejlesztések befejeződése okozta, ami a költségvetési szervek beruházásait érintette inkább. Mind a gép- és berendezésberuházások volumene, mind az építési beruházásoké csökkent, utóbbi jelentősebb mértékben. A nagyobb súlyú ágazatok közül a feldolgozóipar, a szállítás, raktározás, a közigazgatás, védelem, a víz- és hulladékgazdálkodás és a mezőgazdaság beruházási teljesítménye csökkent, az ingatlanügyleteké stagnált, míg az energiaiparé, a kereskedelem, gépjárműjavításé, valamint az információ, kommunikációé nőtt.

bruttó felhalmozás az egy évvel korábbihoz képest 3,5%-kal csökkent.

belföldi felhasználás az I. negyedévben összességében 2,4%-kal bővült.

2. tábla A bruttó hazai termék (GDP) felhasználásának volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0%)

Felhasználási tételek 2015. 2016.
I. II. III. IV. I.
negyedév
Háztartások fogyasztási kiadása 103,4102,8102,7103,5104,8
Természetbeni társadalmi juttatás a kormányzattól 99,199,2101,9101,999,7
Természetbeni társadalmi juttatás a háztartásokat segítő nonprofit intézményektől 98,9100,1101,2101,5105,2
Háztartások tényleges fogyasztása 102,6102,1102,5103,2104,0
Közösségi fogyasztás 94,496,0105,1106,7103,4
Végső fogyasztás összesen 101,4101,2102,9103,7103,9
Bruttó állóeszköz-felhalmozás 94,5105,098,6106,592,2
Készletváltozása)xxxxx
Bruttó felhalmozás összesen104,3100,697,2101,696,5
Belföldi felhasználás összesen101,9101,1101,4103,2102,4
Export, ebből:108,7108,8108,6107,7105,7
Export, áruk108,4109,3108,3108,5105,2
Export, szolgáltatások110,1106,9109,6104,5107,8
Import, ebből:107,4107,5108,1108,0107,8
Import, áruk106,9107,5108,1107,2108,0
Import, szolgáltatások110,3107,4108,2111,8107,1
Egyenlega)xxxxx
Bruttó hazai termék (GDP) összesen103,5102,7102,4103,2100,9

a) Ezen tételek esetében a volumenindex nem értelmezhető.

A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában folyó áron 875 milliárd forint aktívum keletkezett. Az export 5,7, az import 7,8%-kal emelkedett. Az áruforgalomban a kivitel 5,2, a behozatal 8,0%-kal bővült. A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmán belül a szolgáltatások (beleértve az idegenforgalmat is) exportja 7,8, importja 7,1%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

A bruttó hazai termék 2016. I. negyedévi 0,9%-os bővüléséhez a végső fogyasztás 2,8 százalékponttal járult hozzá. A bruttó felhalmozás 0,7, a külkereskedelmi forgalom összességében 1,2 százalékponttal lassította a GDP növekedését.

2016 I. negyedévében az előző negyedévhez képest:

A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint a gazdaság teljesítménye 0,8%-kal csökkent. (Az előző negyedévivel történő összehasonlítás mindig a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok alapján történik.)

A termelési oldalon a mezőgazdaság bruttó hozzáadott értéke 0,4, a szolgáltatásoké 0,3%-kal növekedett, viszont az építőipar 24, az ipar 2,4%-kal csökkent.

A felhasználási oldalon a végső fogyasztás összetevői közül a háztartások fogyasztási kiadása 1,3%-kal bővült, a kormányzattól származó természetbeni juttatások 0,2, a közösségi fogyasztás 1,2%-kal csökkent. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 13%-kal visszaesett. A külkereskedelemben az export 1,5, az import 2,5%-kal nőtt.