Közzététel: 2016. december 6.

2,2%-kal emelkedett a GDP

A bruttó hazai termék volumene Magyarországon 2016 III. negyedévében 2,2%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. A növekedéshez elsősorban a piaci alapú szolgáltatások és a mezőgazdaság járultak hozzá. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző év azonos negyedévéhez mérten 1,6, az előző negyedévhez viszonyítva 0,3%-kal nőtt. A kiegyensúlyozás előtt a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok alapján a GDP volumene az előző év azonos időszakához képest 2,0%-kal bővült.

2016 III. negyedévében az előző év azonos időszakához képest:

A GDP volumene 2,2%-kal nőtt. Az első becslésben közölt III. negyedévi adathoz viszonyítva a második becslés adata 0,2 százalékponttal magasabb. A korábban közölt volumenindex revízióját elsősorban a kedvezőbb mezőgazdasági teljesítmény magyarázza.

A kiegyensúlyozás előtt a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint a gazdasági teljesítmény az előző év azonos időszakához képest 2,0%-kal bővült. (A kiegyensúlyozatlan adatok a 3.1.6-os számú Stadat-táblában találhatók.)

Termelési oldal:

Az ipar hozzáadott értéke 0,8, ezen belül a feldolgozóiparé 0,7%-kal nőtt az előző év azonos időszakához mérten. A feldolgozóiparon belül a nagyobb súlyú ágazatok közül a számítógép, elektronikai és optikai termék gyártás növekedése volt a legjelentősebb. Az iparon belül a nem ipari jellegű tevékenységek teljesítménye is emelkedett. (Az ipar nemzetgazdasági ágba sorolt vállalkozások nem csak ipari, hanem egyéb más, például kereskedelmi tevékenységet is folytathatnak.)

Az építőipar teljesítménye továbbra is csökken, a III. negyedévben 12%-kal. Az ágazaton belül a leginkább az egyéb építmények építése esett vissza.

mezőgazdaság hozzáadott értéke 21%-kal növekedett.

szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 2,6%-kal nőtt. A kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás hozzáadott értéke 5,1%-kal emelkedett, ezen belül a kereskedelem, gépjárműjavítás bővült nagymértékben. A szállítás, raktározás ág teljesítménye 3,0%-kal növekedett. Az információtechnológiai szolgáltatások bővülése következtében az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág hozzáadott értéke 1,8%-kal nagyobb lett. A szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység együttes hozzáadott értéke 5,8%-kal nőtt, ezen belül a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység növekedése jelentős. A közigazgatás, oktatás, egészségügy együttes teljesítménye 0,9%-kal emelkedett. A pénzügyi, biztosítási tevékenység teljesítménye 0,7%-kal mérséklődött, a pénzügyi közvetítés közvetetten mért szolgáltatási díjának csökkenését a jutalékok és díjak egyenlegének javulása nem tudta ellensúlyozni.

A bruttó hazai termék 2016. III. negyedévi, 2,2%-os növekedéséhez a szolgáltatások 1,3, az ipar 0,2, a mezőgazdaság 1,0 százalékponttal járultak hozzá. A szolgáltatásokon belül a kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás nemzetgazdasági ág hozzájárulása (0,5 százalékpont) volt a legjelentősebb. Az építőipar 0,4 százalékponttal mérsékelte a GDP növekedési ütemét.

1. tábla A bruttó hazai termék (GDP) termelésének volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0%)

TEÁOR Nemzetgazdasági ág 2015 2016
III. IV. I. II. III.
negyedév
AMezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat91,496,4107,2120,5121,4
B-EIpar106,4109,599,3103,8100,8
CEbből: feldolgozóipar106,8110,298,9103,5100,7
FÉpítőipar98,099,172,475,888,1
G-TSzolgáltatások összesen, ebből:102,6101,7103,1103,3102,6
G+IKereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás105,6104,1106,3107,6105,1
HSzállítás, raktározás103,2101,8102,4102,4103,0
JInformáció, kommunikáció102,6101,0104,3104,3101,8
KPénzügyi, biztosítási tevékenység101,0102,099,798,199,3
LIngatlanügyletek102,3102,9101,2100,9100,9
M-NSzakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység102,1103,4106,2105,6105,8
O-QKözigazgatás, oktatás, egészségügyi, szociális ellátás101,399,1101,1101,4100,9
R-TMűvészet, szórakoztatás, egyéb szolgáltatás101,199,4101,0103,4101,2
GDP összesen (piaci beszerzési áron)102,6103,4101,1102,8102,2

Felhasználási oldal:

háztartások tényleges fogyasztása 3,8%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A tényleges fogyasztás összetevői között a legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 4,5%-kal bővült. A háztartások fogyasztási kiadásán belül minden kiadási csoportban volumennövekedést mértünk. A nagy súlyú kiadási csoportok közül a közlekedés, a szabadidő-kultúra, valamint a lakberendezés, lakásfelszerelés esetében a volumen az átlagot meghaladóan emelkedett. A magyarok külföldi fogyasztása erőteljesebben növekedett, mint a külföldiek magyarországi fogyasztása. A háztartások Magyarország területén realizálódó (hazai) fogyasztási kiadása 4,1%-kal nőtt.

A kormányzattól kapott természetbeni juttatások volumene gyakorlatilag stagnált (–0,1%), a közösségi fogyasztásé 1,6%-kal csökkent.

A fenti folyamatok eredményeként a végső fogyasztás 3,0%-kal emelkedett.

Lecseréltük a grafikont 2016.12.06-án.

bruttó állóeszköz-felhalmozás 8,8%-kal visszaesett, ezt továbbra is döntően az európai uniós forrásból finanszírozott fejlesztések befejeződése okozta, ami a költségvetési szervek beruházásait érintette inkább. Míg a gép- és berendezésberuházások volumene emelkedett, az építési beruházásoké jelentős mértékben csökkent. A nagyobb súlyú ágazatok közül a szállítás, raktározás, valamint a közigazgatás, védelem beruházási teljesítménye csökkent, a feldolgozóiparé, az ingatlanügyleteké, a kereskedelem, gépjárműjavításé, a mezőgazdaságé, az energiaiparé, illetve az információ, kommunikációé nőtt.

bruttó felhalmozás az egy évvel korábbihoz képest 1,5%-kal bővült.

belföldi felhasználás a III. negyedévben összességében 2,7%-kal emelkedett.

2. tábla A bruttó hazai termék (GDP) felhasználásának volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0%)

Felhasználási tételek 2015. 2016.
III. IV. I. II. III.
negyedév
Háztartások fogyasztási kiadása 103,0103,8104,8105,2104,5
Természetbeni társadalmi juttatás a kormányzattól 102,1102,199,0103,899,9
Természetbeni társadalmi juttatás a háztartásokat segítő nonprofit intézményektől 105,8106,1105,8105,8108,5
Háztartások tényleges fogyasztása 102,9103,5103,8104,9103,8
Közösségi fogyasztás 103,1104,7102,4106,298,4
Végső fogyasztás összesen 102,9103,7103,6105,1103,0
Bruttó állóeszköz-felhalmozás 98,5106,492,280,391,2
Készletváltozása)XXxxx
Bruttó felhalmozás összesen99,096,4100,887,6101,5
Belföldi felhasználás összesen102,0101,8103,0100,9102,7
Export, ebből:106,6108,8106,2109,5104,6
Export, áruk106,0109,5106,3109,2104,9
Export, szolgáltatások108,9106,4105,7110,7103,4
Import, ebből:106,3107,3108,8108,0105,3
Import, áruk106,3106,5109,3108,5105,6
Import, szolgáltatások105,9111,3106,3105,6103,7
Egyenlega)XXXXX
Bruttó hazai termék (GDP) összesen102,6103,4101,1102,8102,2

a) Ezen tételek esetében a volumenindex nem értelmezhető.

A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában folyó áron 876 milliárd forint aktívum keletkezett. Az export 4,6, az import 5,3%-kal emelkedett. Az áruforgalomban a kivitel 4,9, a behozatal 5,6%-kal bővült. A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmán belül a szolgáltatások (beleértve az idegenforgalmat is) exportja 3,4, importja 3,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

A bruttó hazai termék 2016. III. negyedévi 2,2%-os bővüléséhez a végső fogyasztás 2,0 százalékponttal járult hozzá. A bruttó felhalmozás 0,4 százalékponttal emelte a GDP növekedési ütemét. A külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 0,2 százalékponttal lassította a gazdasági teljesítmény bővülését.

2016 III. negyedévében az előző negyedévhez képest:

A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint a gazdaság teljesítménye 0,3%-kal nőtt. (Az előző negyedévivel történő összehasonlítás mindig a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok alapján történik.)

A termelési oldalon a mezőgazdaság bruttó hozzáadott értéke 0,7, az építőiparé 9,1, a szolgáltatásoké 0,6%-kal bővült, az iparé 1,8%-kal csökkent.

A felhasználási oldalon a végső fogyasztás összetevői közül a háztartások fogyasztási kiadása 0,9%-kal emelkedett. A kormányzattól származó természetbeni juttatások 0,1, a közösségi fogyasztás 0,8%-kal mérséklődött. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 3,7%-kal nőtt. A külkereskedelemben az export 1,9, az import 0,9%-kal csökkent.