Közzététel: 2017. december 5.

3,9%-kal emelkedett a GDP

A bruttó hazai termék volumene Magyarországon 2017 III. negyedévében 3,9%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. A növekedéshez elsősorban a piaci alapú szolgáltatások járultak hozzá. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző év azonos negyedévéhez mérten 4,1, az előző negyedévhez viszonyítva 0,9%-kal nőtt. 2017 I-III. negyedévében a GDP volumene 3,8%-kal növekedett az egy évvel korábbihoz képest.

2017 III. negyedévében az előző év azonos időszakához képest:

A GDP volumene 3,9%-kal nőtt. Az első becslésben közölt III. negyedévi adathoz viszonyítva a második becslés 0,3 százalékponttal magasabb volumennövekedést mutat, amit elsősorban a piaci szolgáltatásoknak a vártnál kedvezőbb teljesítménye magyaráz.

Termelési oldal:

Az ipar hozzáadott értéke 3,7, ezen belül a feldolgozóiparé 4,9%-kal növekedett az előző év azonos időszakához mérten. A feldolgozóiparon belül a járműgyártás kivételével a jelentősebb súlyú ágazatok mindegyike bővült.

Az építőipar teljesítménye 28%-kal emelkedett. Az ágazaton belül leginkább az egyéb építmények építése nőtt.

mezőgazdaság hozzáadott értéke 11%-kal csökkent az egy évvel korábbi, magas bázishoz képest.

A szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 3,8%-kal nőtt. A szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység együttes hozzáadott értéke 8,1%-kal bővült, ezen belül az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység növekedése volt jelentős. Az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág hozzáadott értéke 8,2%-kal nagyobb lett. A kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás hozzáadott értéke 6,8%-kal emelkedett. A szállítás, raktározás ág teljesítménye 4,7%-kal növekedett. A pénzügyi, biztosítási tevékenység teljesítménye 0,6%-kal nagyobb lett, ugyanis a hitel- és betétállomány bővülése miatt a díjak és jutalékok emelkedtek. A közigazgatás, oktatás, egészségügy együttes teljesítménye 1,5%-kal csökkent.

A bruttó hazai termék 2017. III. negyedévi, 3,9%-os növekedéséhez a szolgáltatások 2,0, az ipar 0,8 és az építőipar 1,0 százalékponttal járult hozzá. A szolgáltatásokon belül a kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás, valamint a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység és adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység együttes hozzájárulása (0,7, illetve 0,6 százalékpont) volt a legjelentősebb. A mezőgazdaság 0,6, a közigazgatás, oktatás, egészségügy 0,2 százalékponttal mérsékelte a GDP növekedési ütemét.

1. tábla A bruttó hazai termék (GDP) termelésének volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0%)

TEÁOR Nemzetgazdasági ág 2016 2017
III. IV. I. II. III.
negyedév
AMezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat110,9111,294,687,288,7
B–EIpar101,199,4106,7102,9103,7
CEbből: feldolgozóipar100,099,0107,9103,7104,9
FÉpítőipar95,694,3124,7128,6128,3
G–TSzolgáltatások összesen, ebből:103,0103,4103,0102,9103,8
G+IKereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás100,9100,2105,3105,9106,8
HSzállítás, raktározás105,9106,0102,3102,7104,7
JInformáció, kommunikáció104,0105,7103,2106,5108,2
KPénzügyi, biztosítási tevékenység100,9100,3100,5101,4100,6
LIngatlanügyletek103,1103,4101,5101,6103,5
M–NSzakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység107,4107,5106,5106,7108,1
O–QKözigazgatás, oktatás, egészségügyi, szociális ellátás101,2102,9100,998,898,5
R–TMűvészet, szórakoztatás, egyéb szolgáltatás102,6102,5103,8104,2106,2
GDP összesen (piaci beszerzési áron)102,5101,9104,3103,3103,9R

R: Revideált adatok.

Felhasználási oldal:

háztartások tényleges fogyasztása 4,8%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A tényleges fogyasztás összetevői között a legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 4,7%-kal bővült, ezen belül szinte minden kiadási csoportban volumennövekedést mértünk. A kiadási csoportok közül a lakberendezés, lakásfelszerelés, az élelmiszerek, a vendéglátás, szálláshelyszolgáltatás, valamint az egyéb szolgáltatások esetében a volumen az átlagot meghaladóan emelkedett. A háztartások Magyarország területén realizálódó (hazai) fogyasztási kiadása 4,3%-kal nőtt.

A kormányzattól kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 3,4, a közösségi fogyasztásé 2,5%-kal bővült. A háztartásokat segítő nonprofit intézményektől kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 15%-kal nagyobb lett.

A fenti folyamatok eredményeként a végső fogyasztás 4,4%-kal emelkedett.

bruttó állóeszköz-felhalmozás nagy mértékben, 20%-kal haladta meg az előző év azonos időszaki, alacsony bázist. Mind az építési beruházások volumene, mind a gép- és berendezésberuházásoké jelentősen emelkedett. A beruházási aktivitás növekedése a nemzetgazdasági ágak többségében, a nagyobb súlyú ágak mindegyikében erőteljes volt.

bruttó felhalmozás az egy évvel korábbihoz képest 19%-kal nőtt.

belföldi felhasználás az III. negyedévben összességében 8,0%-kal emelkedett.

2. tábla A bruttó hazai termék (GDP) felhasználásának volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0%)

Felhasználási tételek 2016. 2017.
III. IV. I. II. III.
negyedév
Háztartások fogyasztási kiadása 103,8104,3103,4104,8104,7
Természetbeni társadalmi juttatás a kormányzattól 99,899,498,397,6103,4
Természetbeni társadalmi juttatás a háztartásokat segítő nonprofit intézményektől 110,3108,7104,7101,5114,9
Háztartások tényleges fogyasztása 103,3103,6102,6103,5104,8
Közösségi fogyasztás 97,795,791,897,3102,5
Végső fogyasztás összesen 102,5102,5101,0102,6104,4
Bruttó állóeszköz-felhalmozás 95,385,0121,6126,1120,3
Készletváltozása)xxxxx
Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlegea)xxxxx
Bruttó felhalmozás összesen99,0100,7129,0112,4119,0
Belföldi felhasználás összesen101,6102,0105,9104,6108,0
Export, ebből:103,599,8109,1106,0104,5
Export, áruk102,498,6109,4108,2105,3
Export, szolgáltatások107,1104,5107,997,9102,0
Import, ebből:102,699,8111,6107,8109,3
Import, áruk102,7101,6112,6109,0109,9
Import, szolgáltatások101,991,7106,4101,9106,4
Egyenlega)xxxxx
Bruttó hazai termék (GDP) összesen102,5101,9104,3103,3103,9R

a) Ezen tételek esetében a volumenindex nem értelmezhető.
R: Revideált adatok.

A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában folyó áron 686 milliárd forint aktívum keletkezett. Az export 4,5, az import 9,3%-kal emelkedett. Az áruforgalomban a kivitel 5,3, a behozatal 9,9%-kal bővült. A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmán belül a szolgáltatások (beleértve az idegenforgalmat is) exportja 2,0, importja 6,4%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest.

A bruttó hazai termék 2017. III. negyedévi 3,9%-os bővüléséhez a végső fogyasztás 3,0 , a bruttó felhalmozás 4,1 százalékponttal járult hozzá. A külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 3,2 százalékponttal lassította a gazdasági teljesítmény bővülését.

2017 III. negyedévében az előző negyedévhez képest:

A szezonálisan és naptárhatással kiigazított, kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye 0,9%-kal nőtt. (Az előző negyedévivel történő összehasonlítás mindig a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján történik.)

A termelési oldalon az építőipar bruttó hozzáadott értéke 6,7, a szolgáltatásoké 1,4, a mezőgazdaságé 0,1%-kal bővült, az iparé 0,9%-kal mérséklődött.

A felhasználási oldalon a végső fogyasztás összetevői közül a közösségi fogyasztás 1,1, a háztartások fogyasztási kiadása 1,0%-kal emelkedett, a kormányzattól származó természetbeni társadalmi juttatások 0,6%-kal nőttek. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 4,3%-kal nagyobb lett. A külkereskedelemben az export 1,1%-kal csökkent, az import 1,2%-kal nőtt.