Közzététel: 2016. február 12.

9,4%-kal nőtt az ipari termelés decemberben

2015 decemberében az ipari termelés volumene 9,4%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A munkanaphatástól megtisztított index 6,9%-kal emelkedett. 2015-ben a termelés 7,5%-kal magasabb volt, mint 2014-ben.

Kérjük, hogy az alábbi kérdőív kitöltésével segítse fejlesztéseinket!

2015. decemberben:

Az előző hónaphoz viszonyítva a szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás 0,7%-kal csökkent.

Az ipari termelés volumene 9,4%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest. (Az első becslésben közölt decemberi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.)

Az ipari export volumene 13,9%-kal meghaladta a 2014. decemberit. A feldolgozóipar exportértékesítésének közel felét adó két alág közül a mintegy egyharmadot kitevő járműgyártás kivitele 17%-kal nőtt. A másik meghatározó alág, a feldolgozóipari export több mint egyhetedét nyújtó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásának külpiaci eladásai 15%-kal emelkedtek.

Az ipar belföldi értékesítése 1,3, ezen belül a feldolgozóiparé 4,3%-kal nagyobb volt, mint egy évvel korábban.

Az ipar mindhárom nemzetgazdasági ágában bővült a kibocsátás: a feldolgozóipar termelése 10,2, az energiaiparé (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 6,3, a csekély súlyú bányászaté 0,7%-kal nőtt 2014 decemberéhez viszonyítva.

A feldolgozóipari termelés és értékesítés alakulása

(%)

Időszak Termelés Értékesítés Az export aránya az értékesítésben, folyó áron, %
összesen belföldi export
volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0%
2013101,4101,697,5103,272,3
2014108,7108,5104,5110,173,5
2015. január106,6105,6107,8105,076,3
február105,8107,3106,5107,576,0
március111,6112,6113,1112,475,8
április106,7106,2103,3107,274,5
május102,3102,8100,1103,874,7
június111,9112,8111,0113,475,5
július104,3104,7105,4104,473,9
augusztus107,1107,6107,9107,473,1
szeptember109,2108,0105,6108,975,5
október110,5111,5107,2113,075,1
november110,3108,9108,8108,974,9
december110,2110,0104,3112,373,1
2015. évkezdettől108,1108,2106,7108,774,9

feldolgozóipar tizenhárom alága közül csak egyben csökkent a termelés. A többi alágban 1,7 és 17,8% közötti volumennövekedést mértünk 2014 azonos hónapjához képest.

A jelentősebb súlyú alágak közül a feldolgozóipari termelés több mint egynegyedét képviselő járműgyártás kibocsátása 17,8%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Az alkatrészeket előállító szakágazatokban a növekedés üteme még ennél is magasabb volt.

A második legnagyobb súlyú alág, a feldolgozóipari termelés 12%-át kitevő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 6,1%-kal emelkedett, mind a hazai, mind a külpiaci eladások növekedése miatt. Az alág tizenegy alágazatából nyolcban 1,4 és 28% közötti volumenbővülést, háromban visszaesést mértünk. A legnagyobb (az alág termelésének közel 25%-át képviselő) alágazat, a húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 8,9%-kal nőtt, míg a legnagyobb mértékben, 28%-kal a kisebb súlyú növényi, állati olaj gyártása emelkedett.

A feldolgozóipari rangsorban harmadik alág, a feldolgozóipari termelés 12%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 16,6%-kal bővült. Az iparág szakágazatainak döntő többségében nőtt a kibocsátás, a legnagyobb súlyúban, az alág közel 30%-át kitevő híradás-technikai berendezés gyártásában 7,4%-kal.

Folytatódott a növekedés a 11%-os súlyt képviselő gép, gépi berendezés gyártásában. A 6,8%-os termelésbővüléshez a külpiaci kereslet élénkülése járult hozzá, a hazai eladások ugyanakkor csökkentek.

Egyaránt 12% felett emelkedett a kibocsátás a közepes súlyú gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártásában (12,1%), illetve a kisebb súlyú gyógyszergyártásban (12,3%).

A belföldi értékesítés mérséklődése a növekedési ütem lassulását okozta a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártásában. A termelés decemberben 5,3%-kal nőtt.

Több havi visszaesés után a kisebb súlyú kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás termelése jelentősen, 17,3%-kal bővült, amiben nagyrészt az alacsony bázis hatása játszott szerepet.

A többi alággal ellentétben a vegyi anyag, termék gyártása 6,0%-kal maradt el az egy évvel korábbitól, mindkét értékesítési irányban csökkenés volt.

A feldolgozóipar jelentősebb alágai, 2015. december

(%)

Alág Termelés volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0% Az alág részesedése a feldolgozóiparon belül, folyó áron, %
kódja megnevezése
CAÉlelmiszer, ital, dohánytermék gyártása106,111,8
CGGumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása112,17,0
CHFémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása105,36,4
CISzámítógép, elektronikai, optikai termék gyártása116,611,8
CKGép, gépi berendezés gyártása106,811,1
CLJárműgyártás117,826,7

A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 12,5%-kal emelkedett 2014 azonos hónapjához képest. Az új belföldi rendelések 12,7, az új exportrendelések 12,5%-kal nőttek. Az összes rendelésállomány 14,1%-kal meghaladta a 2014. decemberit.

2015. évben az előző évhez képest:

Az ipari termelés 7,5%-kal emelkedett, ezen belül a három nemzetgazdasági ág közül – az egy évvel korábbi 4,6%-os csökkenést követően – az energiaipar kibocsátása 6,2%-kal bővült, a bányászaté 13,5%-kal visszaesett 2014-hez viszonyítva.

feldolgozóipari termelés volumene 8,1%-kal nagyobb volt az előző évinél. A termelés szintje (folyó áron több mint 26 ezer milliárd forint) minden hónapban meghaladta az előző évit, a legnagyobb mértékben júniusban (11,9%). A feldolgozóipar tizenhárom alága közül csak kettőben csökkent a termelés. A három legnagyobb súlyú alág közül a járműgyártás kibocsátása nőtt a legjobban (17,2%-kal), míg a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 6,4%-kal. Az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártását mérsékeltebb bővülés (4,3%) jellemezte, elsősorban az értékesítés több mint 40%-át kitevő kivitel élénkülése miatt; a hazai eladások csak kismértékben nőttek.

Az ipari export 9,9%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. (2014-ben 10,5%-os volumenbővülést mértünk.) A teljes ipari értékesítés 64, a feldolgozóipari értékesítés 75%-a ment exportra. A feldolgozóipari export 8,7%-kal emelkedett az előző évhez viszonyítva. Az exportértékesítés több mint felét a feldolgozóipar két alága adta. A feldolgozóipari export 37%-át képviselő járműgyártás exportvolumene az alágak közül a legnagyobb mértékben – az éven belül folyamatos emelkedés mellett –, 15,6%-kal nőtt. A második legnagyobb alág, a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásának exportértékesítése 2015-ben hullámzó teljesítményt nyújtott, a volumen éves szinten 6,9%-kal emelkedett.

Az ipar belföldi értékesítése 2,8, a feldolgozóiparé 6,7%-kal bővült. A belföldi értékesítés legnagyobb részét, 26%-át adó élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásának hazai eladásai 1,3%-kal nőttek. A feldolgozóipar hazai értékesítésének 13%-át képviselő kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás belföldi eladásaiban megállt a 2009 óta tartó visszaesés: jelentősen, 10,0%-kal emelkedett a volumen.

Az egy alkalmazásban állóra jutó ipari termelés 4,9%-os bővülése a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében 2,9%-os létszámnövekedés mellett következett be.

Magyarország területi egységei közül az ipari termelés minden régióban emelkedett. A legnagyobb mértékű volumenbővülés Dél-Alföldön (10,4%) volt, a többi régióban 3,3 és 9,9% között nőtt a kibocsátás.