Közzététel: 2016. március 11.

0,2%-kal mérséklődött az ipari termelés januárban

2016 januárjában az ipari termelés volumene a nyers adat szerint 0,2%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index 2,2%-kal emelkedett.

2016. januárban:

Az előző hónaphoz viszonyítva a szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás 0,1%-kal mérséklődött.

Az ipari termelés volumene 0,2%-kal mérséklődött az előző év azonos időszakához képest. (Az első becslésben közölt januári adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.)

Az ipari export volumene 1,0%-kal nőtt a 2015. januárihoz képest. A feldolgozóipar exportértékesítésének több mint felét adó két alág közül a több mint egyharmadot kitevő járműgyártás kivitele 2,5%-kal csökkent. A másik meghatározó alág, a feldolgozóipari export közel egyhatodát képviselő számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásának külpiaci eladásai viszont jelentősen, 18,7%-kal emelkedtek.

Az ipar belföldi értékesítése 1,3, ezen belül a feldolgozóiparé 1,9%-kal kisebb volt, mint egy évvel korábban.

Az ipar nemzetgazdasági ágai közül a döntő súlyt (93%) képviselő feldolgozóipar termelése 0,3, az energiaiparé (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 2,1%-kal emelkedett, a csekély súlyú bányászaté 32%-kal visszaesett 2015 januárjához viszonyítva.

A feldolgozóipari termelés és értékesítés alakulása

Időszak Termelés Értékesítés Az export aránya az értékesítésben, folyó áron, %
összesen belföldi export
volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0%
2014108,7108,5104,5110,173,5
2015108,1108,2106,7108,774,9
2016.január100,3101,298,1102,177,4

feldolgozóipar tizenhárom alága közül hatban csökkent a termelés. A többi alágban 0,4 és 16,6% közötti volumennövekedést mértünk 2015 azonos hónapjához képest.

A jelentősebb súlyú alágak közül a feldolgozóipari termelés 30%-át kitevő járműgyártás kibocsátása 3,5%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Legutoljára 2012 decemberében mértünk csökkenést (0,4%) ebben az iparágban. A két meghatározó – az alág kibocsátásából közel 50–50%-kal részesedő – alágazat közül a közúti gépjármű gyártása 10,6%-kal visszaesett, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása ugyanakkor 6,6%-kal növekedett. A mérséklődő teljesítmény az iparág új rendelésmutatóiban is tükröződik.

A feldolgozóipari rangsorban második alág, a feldolgozóipari termelésből 13%-kal részesülő számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 16,6%-kal bővült. Az iparág alágazatainak döntő többségében nőtt a kibocsátás, a legnagyobb súlyúban, az alág több mint egyharmadát adó elektronikus fogyasztási cikk gyártásában 29%-kal.

A harmadik legnagyobb súlyú alág, a feldolgozóipari termelés 11%-át képviselő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 0,4%-kal emelkedett, nagyrészt az összes értékesítés 43%-át adó kivitel 2,2%-os növekedése miatt. A hazai eladások ugyanakkor 3,2%-kal csökkentek. Az alág tíz alágazatából ötben 2,1 és 28% közötti volumenbővülést, a másik ötben viszont 0,7 és 23% közötti visszaesést mértünk. A legnagyobb (az alág termelésének 25%-át képviselő) alágazat, a húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 0,7%-kal mérséklődött, míg a legnagyobb mértékben, 28%-kal – az alág kibocsátásából 15%-kal részesedő – takarmány gyártása nőtt.

Kétszámjegyű volt a növekedés (11,4%) a közepes súlyú fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártásában, mind a hazai, mind a külpiaci eladások élénkülése miatt.

Jól teljesített a kis súlyú egyéb feldolgozóipar, a kibocsátás 8,9%-kal bővült. Az alág mindhárom ágazatában emelkedett a volumen.

Folytatódott a visszaesés a vegyi anyag, termék gyártásában: a termelés januárban 8,4%-kal csökkent. Mindkét értékesítési irányban alacsonyabb volt a kereslet, mint egy évvel ezelőtt.

Az alágak közül a legnagyobb mértékben, 16,3%-kal, a közepes súlyú gép, gépi berendezés gyártása maradt el az egy évvel korábbitól, elsősorban a motor, turbina gyártása szakágazat jelentős visszaesése következtében.

A feldolgozóipar jelentősebb alágai, 2016. január

Alág Termelés volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0% Az alág részesedése a feldolgozóiparon belül, folyó áron, %
kódja megnevezése
CAÉlelmiszer, ital, dohánytermék gyártása100,410,7
CGGumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása101,87,8
CHFémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása111,47,4
CISzámítógép, elektronikai, optikai termék gyártása116,612,8
CKGép, gépi berendezés gyártása83,75,9
CLJárműgyártás96,529,9

A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 18,2%-kal visszaesett 2015 azonos hónapjához képest. Az új belföldi rendelések 2,8, az új exportrendelések 20%-kal csökkentek. Az összes rendelésállomány 11,2%-kal meghaladta a 2015. januárit.

Az egy alkalmazásban állóra jutó ipari termelés 2,4%-os mérséklődése a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében 2,7%-os létszámnövekedés mellett következett be.

Magyarország területi egységei közül az ipari termelés három régióban – Dél-Alföldön (7,9%), Nyugat-Dunántúlon (6,9%), valamint Közép-Magyarországon (5,5%) – csökkent az előző év azonos időszakához képest. A többi négy régióban 3,0 és 17,5% közötti volumennövekedést regisztráltunk, a legnagyobb mértékű bővülés Dél-Dunántúlon volt.