Közzététel: 2017. május 12.

13,4%-kal nőtt az ipari termelés

2017 márciusában az ipari kibocsátás volumene 13,4%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Munkanaphatástól megtisztítva a termelés 10,0%-kal nőtt. 2017 január–márciusában az ipari kibocsátás 7,8%-kal emelkedett.

2017. márciusban:

Az ipari termelés volumene 13,4%-kal nőtt az előző év azonos időszakához mérten. (Az első becslésben közölt előzetes március havi adathoz viszonyítva a második becslés értéke 0,6 százalékponttal nagyobb lett, ami elsősorban az adatellenőrzés során feltárt különösen nagy egyedi adatszolgáltatói hiba javításának a következménye.)

Az előző hónaphoz képest a szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás 0,7%-kal emelkedett.

Az ipari export volumene 12,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A feldolgozóipari exportértékesítésen belül a 35%-ot képviselő járműgyártás kivitele 13,3%-kal emelkedett. A feldolgozóipari export 15%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásának külpiaci eladásai az előzőnél is nagyobb mértékben, 19,5%-kal növekedtek.

Az ipar belföldi értékesítése 5,7%-kal, ezen belül a feldolgozóiparé 9,6%-kal nagyobb volt az előző év azonos hónapjához képest.

Az ipar nemzetgazdasági ágai közül a döntő súlyt (96%) képviselő feldolgozóipar termelése 14,1, míg a csekély súlyú bányászaté 17,7%-kal nőtt. Az energiaipar (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) kibocsátása 5,2%-kal csökkent.

A feldolgozóipari termelés és értékesítés alakulása

(%)

Időszak Termelés Értékesítés Az export aránya az értékesítésben, folyó áron
összesen belföldi export
volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0
2015108,0108,2106,7108,774,9
2016101,4101,4101,7101,375,1
2017. január106,4106,3102,3107,677,0
február102,799,995,7101,277,0
március114,1112,2109,6113,176,0
2017. évkezdettől107,8106,2102,7107,376,6

Az előző év azonos hónapjához képest a feldolgozóipar mind a tizenhárom alágában növekedett a termelés. A feldolgozóipar kiemelkedő teljesítményéhez az eggyel több munkanap mellett az is hozzájárult, hogy tavaly márciusra, idén áprilisra estek a húsvéti ünnepek.

A feldolgozóipari termelés 29%-át adó járműgyártás kibocsátása 11,3%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A járműgyártás kibocsátásának együttesen 96%-át adó közúti gépjármű gyártása és a közúti jármű alkatrészeinek termelése hasonló mértékben emelkedett, 10,4, illetve 10,9%-kal. A járműipar jó teljesítménye rendelésmutatóiban is tükröződik.

A feldolgozóipari termelésből 12%-kal részesülő számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása kimagaslóan, 23%-kal bővült, ezen belül a legnagyobb súlyú elektronikus fogyasztási cikk gyártása 33, a híradás-technikai berendezés gyártása 34%-kal nőtt, egyedül a számítógép, perifériás egység gyártása csökkent (2,3%-kal).

A feldolgozóipari termelés egytizedét képviselő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 8,1%-kal emelkedett. Minden részterületen bővült a kibocsátás, a legjelentősebb, a termelés 24%-át kitevő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 2,2%-kal nőtt, míg a legnagyobb mértékben, 29%-kal a növényi, állati olaj gyártása haladta meg az egy évvel korábbit.

A legnagyobb mértékben, 31%-kal – mindkét értékesítési irány élénkülése miatt – a közepes súlyú gép, gépi berendezés gyártása bővült, de a feldolgozóipari átlagot meghaladó mértékben emelkedett a másik két közepes súlyú alág termelése is: a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártásában 19,2, a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártásában 15,1%-kal nőtt a volumen.

Részben az alacsony bázis hatására kiugróan, 29%-kal nőtt a gyógyszergyártás, továbbá szintén erőteljes, 17%-os termelésnövekedést figyelhettünk meg a kőolaj-feldolgozás, kokszgyártás területén.

A korábbi hónapokhoz képest gyorsult a növekedés üteme a legkisebb súlyt adó textília, ruházat, bőr és bőrtermék gyártásában: a termelés 15,6%-kal nagyobb volt, főként a külpiaci kereslet felfutásának eredményeként.

A feldolgozóipar jelentősebb alágai, 2017. március

(%)

Alág Termelés volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0 Az alág részesedése a feldolgozóiparon belül, folyó áron
kódja megnevezése
CAÉlelmiszer, ital, dohánytermék gyártása108,110,1
CGGumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása115,18,0
CHFémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása119,28,0
CISzámítógép, elektronikai, optikai termék gyártása122,612,4
CKGép, gépi berendezés gyártása130,97,5
CLJárműgyártás111,328,6

A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 13,4%-kal emelkedett 2016 azonos hónapjához képest. Az új exportrendelések 14,6, az új belföldi rendelések 5,5%-kal nőttek. Az összes rendelésállomány 1,2%-kal meghaladta a 2016. márciusit.

2017. január–márciusban az előző év azonos időszakához képest:

Az ipari termelés 7,8%-kal emelkedett. Az összes értékesítés 65%-át adó külpiaci eladások volumene 7,9, a 35%-át képviselő hazai értékesítésé 5,1%-kal nőtt.

Az egy alkalmazásban állóra jutó ipari termelés 4,3%-os növekedése a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében 3,1%-os létszámbővülés mellett következett be.

Az ipari termelés Magyarország minden régiójában nőtt. A legnagyobb mértékű volumenbővülést Nyugat-Dunántúlon (9,8%), a legkisebbet Közép-Magyarországon (5,3%) regisztráltuk.