Közzététel: 2018. február 13.

0,5%-kal csökkent az ipari termelés

2017 decemberében az ipari termelés volumene 0,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Munkanaphatástól megtisztított adatok alapján a termelés 4,5%-kal emelkedett. A jelentős eltérést a nyers adathoz képest az okozza, hogy 2017 decemberében kettővel kevesebb munkanap volt, mint 2016 decemberében. 2017-ben a termelés volumene 4,8%-kal nagyobb volt, mint 2016-ban.

2017. decemberben:

Az ipari termelés volumene 0,5%-kal csökkent az előző év azonos időszakához mérten. (Az első becslésben közölt decemberi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.)

Az előző hónaphoz viszonyítva a szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás 1,2%-kal nőtt.

Az ipari export volumene 1,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A feldolgozóipari exportértékesítésen belül a 33%-ot képviselő járműgyártás kivitele 2,8%-kal nőtt. Ugyanakkor a feldolgozóipari export 16%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásának külpiaci eladásai 0,2%-kal emelkedtek.

Az ipar belföldi értékesítése 0,7, ezen belül a feldolgozóiparé 0,2%-kal kisebb volt az előző év azonos hónapjához képest.

Az ipar mindhárom ágában csökkent a termelés: a döntő súlyt (94%) képviselő feldolgozóiparban 0,5, az energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 1,8, míg a csekély súlyú bányászatban 2,0%-kal.

A feldolgozóipari termelés és értékesítés alakulása

(%)

Időszak Termelés Értékesítés Az export aránya az értékesítésben, folyó áron
összesen belföldi export
volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0
2015108,0108,2106,7108,774,9
2016101,4101,4101,8101,375,1
2017. január106,9106,5102,5107,777,0
február103,1100,296,2101,476,9
március114,6112,7109,8113,676,0
április96,895,396,994,774,4
május109,1110,6106,8112,075,1
június103,9104,1103,7104,275,2
július100,3100,7102,6100,073,1
augusztus106,8106,8104,3107,873,0
szeptember105,8105,2105,4105,275,0
október108,3109,3110,2109,074,7
november103,3102,9102,9102,874,0
december99,598,299,897,670,5
2017. évkezdettől104,9104,4103,5104,774,6

A feldolgozóipari termelés 26%-át képviselő járműgyártás kibocsátása 4,6%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A közúti gépjármű gyártásának volumene 0,9, a közúti jármű alkatrészeinek gyártásáé 8,2%-kal emelkedett.

A feldolgozóipari termelésből 11%-kal részesülő számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 1,4%-kal csökkent. A két legnagyobb alágazat közül a jelentősebb, a híradástechnikai berendezés gyártása 12,7%-kal bővült, ugyanakkor a kisebbik, az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 0,7%-kal mérséklődött. Az eddig egész évben növekedést produkáló elektronikus fogyasztási cikk gyártása decemberben 22%-kal visszaesett.

A feldolgozóipari termelés 12%-át adó élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 0,5%-kal kisebb volt az előző év azonos időszakinál. Ezen belül a legjelentősebb részarányú (26%) alágazat, a húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 1,2%-kal emelkedett, míg a legjobban, 22%-kal a legkisebb súlyú dohánytermék gyártása nőtt. A legnagyobb mértékben, 7,0%-kal a malomipari termék, keményítő gyártása maradt el az egy évvel korábbitól.

Az alágak közül a legjobban, 15,8%-kal a kis súlyt képviselő gyógyszergyártás bővült a kivitel élénkülésének köszönhetően, a hazai eladások visszaestek.

A közepes súlyú gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 5,9, a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 5,6%-kal emelkedett mind a belföldi, mind az exportkereslet bővülése miatt.

Az előző havi számottevő növekedést követően a feldolgozóipar 5,6%-át adó kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás kibocsátása 1,6%-kal mérséklődött. Mindkét értékesítési irányban csökkent a kereslet.

Folytatódott a csökkenés a vegyi anyag, termék gyártásában: a termelés volumene decemberben 10,8%-kal kisebb volt, mint egy évvel korábban, elsősorban a műanyag-alapanyaggyártás hazai eladásainak számottevő visszaesése következtében.

Tizenegy havi növekedés után a feldolgozóipari termelés 6,7%-át képviselő gép, gépi berendezés gyártása 22%-kal csökkent, nagyrészt a több, mint egynegyed súlyt adó motor-, turbinagyártás (kivéve: légi, közútijármű-motor) jelentős visszaesése miatt.

A termelés alakulása a feldolgozóipar jelentősebb alágaiban, 2017. december

(%)

Alág Termelés volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0 Az alág részesedése a feldolgozóiparon belül, folyó áron
kódja megnevezése
CAÉlelmiszer, ital, dohánytermék gyártása99,512,1
CGGumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása105,97,5
CHFémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása105,68,1
CISzámítógép, elektronikai, optikai termék gyártása98,611,4
CKGép, gépi berendezés gyártása78,06,7
CLJárműgyártás104,625,7

Az egy alkalmazásban állóra jutó ipari termelés a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében decemberben (3,5%-os létszámnövekedés mellett) 3,9%-kal kisebb volt az előző év azonos időszakinál.

Az ipari termelés három régióban, Dél-Dunántúlon (4,2%), Nyugat-Dunántúlon (3,4%), valamint Dél-Alföldön (2,1%) nőtt. A többi négy régióban 0,6 és 5,3% közötti volumencsökkenést regisztráltunk, a legnagyobb mértékűt Közép-Magyarországon.

A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 2,6%-kal kisebb volt 2016 azonos hónapjához képest. Az új belföldi rendelések 1,9%-kal nőttek, ugyanakkor az új exportrendelések 2,9%-kal visszaestek. Az összes rendelésállomány 10,8%-kal elmaradt a 2016. decemberitől.

2017-ben az előző évhez képest:

Az ipari termelés 4,8%-kal emelkedett az egy évvel korábbi 0,9%-os növekedést követően. Ezen belül a három nemzetgazdasági ág közül az energiaipar kibocsátása gyakorlatilag stagnált, míg a bányászaté 24%-kal nőtt 2016-hoz viszonyítva.

feldolgozóipari termelés volumene 4,9%-kal nagyobb volt az előző évinél. A termelés szintje (folyó áron több mint 28 ezer milliárd forint) csak két hónapban nem haladta meg az előző évit. A legnagyobb mértékű növekedés márciusban volt (14,6%). A feldolgozóipar tizenhárom alága közül csak egyben, a vegyi anyag, termék gyártásában csökkent a termelés volumene, a többiben 1,5 és 12,5% közötti volumenbővülést regisztráltunk. A három legnagyobb alág közül a legjelentősebb járműgyártás kibocsátása 1,5%-kal emelkedett, ugyanakkor a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 8,8, az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásáé 2,0%-kal nőtt. Mindhárom alágnál mindkét értékesítési irányban volumenbővülés volt.

Az ipari export 5,3%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál (2016-ban 0,3%-os volumennövekedést mértünk). A teljes ipari értékesítés 65, a feldolgozóipari értékesítés 75%-a származott külpiaci eladásokból. A feldolgozóipari export 4,7%-kal emelkedett az előző évhez viszonyítva. Az exportértékesítés több mint felét a feldolgozóipar két alága adta. A feldolgozóipari export 35%-át képviselő járműgyártás exportvolumene 1,2%-kal nőtt, míg a második legnagyobb – 15%-ot kitevő – számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásának exportértékesítése 8,4%-kal bővült (itt csak februárban mérséklődtek a külpiaci eladások).

Az ipar belföldi értékesítése, valamint ezen belül a feldolgozóiparé közel azonos mértékben 3,6, illetve 3,5%-kal nőtt. A belföldi értékesítés legnagyobb részét, 26%-át adó élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásának hazai eladásai 1,9%-kal emelkedtek. A feldolgozóipar hazai értékesítésének 12,5%-át képviselő (második legnagyobb) fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása belföldi eladásaiban folytatódott a növekedés: a volumen 2017-ben 8,7%-kal bővült.

Az egy alkalmazásban állóra jutó ipari termelés 1,4%-os növekedése a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében 3,2%-os létszámbővülés mellett következett be.

Az ipari termelés Magyarország minden régiójában emelkedett, a legnagyobb mértékben Észak-Alföldön (7,7%), a legkevésbé Dél-Alföldön (2,6%).