Közzététel: 2018. április 12.

4,1%-kal nőtt az ipari termelés

2018 februárjában az ipari termelés volumene 4,1%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. 2018 első két hónapjában a termelés 5,4%-kal nagyobb volt, mint az előző év azonos időszakában.

2018. februárban:

Az ipari termelés volumene 4,1%-kal nőtt az előző év azonos időszakához mérten. (Az első becslésben közölt februári adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.)

Az előző hónaphoz viszonyítva a szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás 0,5%-kal emelkedett.

Az ipari export volumene 0,2%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A feldolgozóipari exportértékesítésen belül a 37%-ot képviselő járműgyártás kivitele 2,1%-kal csökkent. A másik meghatározó alág, a feldolgozóipari export 14%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásának külpiaci eladásai 3,2%-kal emelkedtek.

Az ipar belföldi értékesítése 9,9, ezen belül a feldolgozóiparé 13,7%-kal nagyobb volt az előző év azonos hónapjához képest.

Az iparon belül a döntő súlyt (95%) képviselő feldolgozóipar termelése 3,8, míg a csekély súlyú bányászaté 72%-kal nőtt. Az energiaipar (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) kibocsátása 2,7%-kal emelkedett.

A feldolgozóipari termelés és értékesítés alakulása

(%)

Időszak Termelés Értékesítés Az export aránya az értékesítésben, folyó áron
összesen belföldi export
volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0
2016101,4101,4101,8101,375,1
2017104,9104,4103,5104,774,6
2018.január108,4108,8116,8106,475,1
február103,8103,9113,7101,074,9
2018. évkezdettől106,0106,3115,2103,675,0

A feldolgozóipari termelés 31%-át képviselő járműgyártás kibocsátása 2,1%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A közúti járműalkatrész gyártásának volumene 10,6%-kal emelkedett, ugyanakkor a közúti gépjármű gyártásáé 5,7%-kal visszaesett.

A feldolgozóipari termelésből 11%-kal részesülő számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 4,0%-kal nőtt. A két legjelentősebb alágazat közül a híradástechnikai berendezés gyártása 22, míg az elektronikus fogyasztási cikk gyártása 3,2%-kal bővült.

A feldolgozóipari termelés mintegy 10%-át adó élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 7,6%-kal nagyobb volt az előző év azonos hónapi alacsony bázisnál. Az alágazatok közül a legjelentősebb súlyú (27%) húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása emelkedett a legjobban, 15,9%-kal, ugyanakkor az édességgyártást is magába foglaló egyéb élelmiszeripar gyártása szintén számottevően, 14,5%-kal nőtt. A januárban még növekedést mutató, második legnagyobb alágazat, a takarmány gyártása februárban 2,3%-kal csökkent.

Az alágak közül a legnagyobb mértékben, 18,8%-kal a közepes súlyt képviselő gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása nőtt, de a másik, hasonló súlyú fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása is számottevően, 15,3%-kal emelkedett, mindkét esetben a belföldi és az exportkereslet bővülése eredményeként.

Folytatódott a növekedés a vegyi anyag, termék gyártásában, a kibocsátás februárban 10,0%-kal nagyobb volt, mint egy évvel korábban, elsősorban a kétharmad súlyt adó műanyag-alapanyagyártásnak köszönhetően.

Lassult a növekedés üteme a kis súlyt képviselő gyógyszergyártásban. A termelés 2,3%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, az exportértékesítés visszafogottabb emelkedése mellett a hazai eladások is mérséklődtek.

A szintén kis súlyt képviselő egyéb feldolgozóipar, ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása 9,2%-kal csökkent, elsősorban az orvosieszköz-gyártás exportjának erőteljes apadása miatt.

Legnagyobb mértékben, 11,5%-kal a feldolgozóipari termelés 6,2%-át képviselő gép, gépi berendezés gyártása maradt el az egy évvel korábbitól, főként a több mint egyötöd súlyt adó motor-, turbinagyártás (kivéve: légi, közútijármű-motor) jelentős visszaesése miatt.

A termelés alakulása a feldolgozóipar jelentősebb alágaiban, 2018. február

(%)

Alág Termelés volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0 Az alág részesedése a feldolgozóiparon belül, folyó áron
kódja megnevezése
CAÉlelmiszer, ital, dohánytermék gyártása107,69,6
CGGumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása118,88,6
CHFémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása115,38,7
CISzámítógép, elektronikai, optikai termék gyártása104,011,0
CKGép, gépi berendezés gyártása88,56,2
CLJárműgyártás102,130,8

Az egy alkalmazásban állóra jutó ipari termelés a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében februárban – 3,7%-os létszámnövekedés mellett – 0,1%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit.

Magyarország területi egységei közül az ipari termelés csak egy régióban, Nyugat-Dunántúlon csökkent (0,4%-kal). A többi régióban 2,7 és 9,3% közötti volumennövekedést regisztráltunk, a legnagyobb mértékűt a kis súlyú Dél-Dunántúlon.

A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 6,4%-kal nagyobb volt 2017 azonos hónapjához képest. Az új belföldi rendelések 8,0, az új exportrendelések 6,2%-kal nőttek. Az összes rendelésállomány 6,3%-kal elmaradt a 2017. februáritól.

2018. január–februárban az előző év azonos időszakához képest:

Az ipari termelés 5,4%-kal nőtt. Az összes értékesítés 63%-át adó külpiaci eladások volumene 2,3, a 37%-ot képviselő hazai értékesítésé 4,9%-kal emelkedett.

Az egy alkalmazásban állóra jutó ipari termelés 1,6%-os növekedése a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében 3,7%-os létszámbővülés mellett következett be.

Magyarország minden régiójában emelkedett a termelés, a legnagyobb mértékben Dél-Dunántúlon (11,8%), a legkevésbé Nyugat-Dunántúlon (2,1%).