Közzététel: 2018. május 14.

2,4%-kal csökkent az ipari termelés

2018 márciusában az ipari termelés volumene 2,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbi magas bázistól. Munkanaphatástól megtisztított adatok alapján a termelés 1,9%-kal nőtt. A jelentős eltérést a nyers adathoz képest az okozza, hogy 2018 márciusában kettővel kevesebb munkanap volt, mint 2017 márciusában.

2018 márciusában:

Az ipari termelés volumene 2,4%-kal csökkent az előző év azonos időszakához mérten. (Az első becslésben közölt márciusi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.)

Az előző hónaphoz viszonyítva a szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás 0,7%-kal mérséklődött.

Az ipari export volumene 4,1%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A feldolgozóipari exportértékesítésen belül a 36%-ot képviselő járműgyártás kivitele 4,0%-kal csökkent. A másik meghatározó alág, a feldolgozóipari export 15%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásának külpiaci eladásai is mérséklődtek, 2,6%-kal.

Az ipar belföldi értékesítése 8,0, ezen belül a feldolgozóiparé 3,1%-kal nagyobb volt az előző év azonos hónapjához képest.

Az iparon belül a döntő súlyt (95%) képviselő feldolgozóipar termelése 3,0%-kal csökkent, míg a csekély súlyú bányászaté 46%-kal nőtt. Az energiaipar (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) kibocsátása 6,8%-kal emelkedett, főként az előző évinél jóval hidegebb időjárás hatására (az Országos Meteorológiai Szolgálat közlése szerint a 2018. márciusi átlagos középhőmérséklet 5,5°C-kal alacsonyabb volt a 2017. márciusinál).

A feldolgozóipari termelés és értékesítés alakulása

(%)

Időszak Termelés Értékesítés Az export aránya az értékesítésben, folyó áron
összesen belföldi export
volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0
2016101,4101,4101,8101,375,1
2017104,9104,4103,5104,774,6
2018.január108,3108,7116,6106,375,1
február103,8103,8113,8100,874,8
március97,097,0103,195,074,3
2018. évkezdettől102,7102,7110,5100,374,7

feldolgozóipar tizenhárom alága közül márciusban kilencben csökkent a termelés, ehhez az előző évi magas bázis hatása is hozzájárult.

A feldolgozóipari termelés 29%-át képviselő járműgyártás kibocsátása 2,6%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A közúti járműalkatrész gyártásának volumene 3,3%-kal emelkedett, ugyanakkor a közúti gépjármű gyártásáé 8,0%-kal visszaesett. A járműipar alacsonyabb teljesítményszintje a rendelésmutatókban is tükröződik.

A feldolgozóipari termelésből 12%-kal részesülő számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 4,0%-kal csökkent. A két legjelentősebb alágazat közül a híradástechnikai berendezés gyártása 24%-kal bővült, azonban az elektronikus fogyasztási cikk gyártása 14,1%-kal visszaesett.

A feldolgozóipari termelés 10%-át adó élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 2,4%-kal kisebb volt az előző év azonos hónapjához viszonyítva. Az alágazatok közül a legjelentősebb súlyú (27%) húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 6,8%-kal emelkedett, míg a legjobban, 12,9%-kal a legkisebb súlyú dohánygyártás nőtt. Azon alágazatok közül, amelyekben csökkenést regisztráltunk, a malomipari termék, keményítő gyártása esett vissza a legnagyobb mértékben, 18,1%-kal.

Az előző hónapokhoz képest a növekedési ütem lassulása figyelhető meg a közepes súlyú alágakban: a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 4,2, a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 1,0%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz mérten.

A magas bázis szintjét is felülmúlta a vegyi anyag, termék gyártása, a kibocsátás márciusban 5,6%-kal nagyobb volt, mint egy évvel korábban, elsősorban a mintegy kétharmad súlyú műanyag-alapanyagyártásnak köszönhetően.

Az előző havi növekedéssel szemben a kis súlyt képviselő gyógyszergyártás 10,9%-kal csökkent, elsősorban a kivitel kedvezőtlen alakulása következtében.

A legkisebb súlyú textília, ruházat, bőr és bőrtermék gyártása is számottevően, 13,3%-kal visszaesett, mind a hazai, mind a külpiaci eladások csökkentek.

Legnagyobb mértékben, 16,3%-kal a feldolgozóipari termelés 6,4%-át képviselő gép, gépi berendezés gyártása maradt el az egy évvel korábbitól, főként a közel egynegyed súlyú motor-, turbinagyártás (kivéve: légi, közútijármű-motor) jelentős visszaesése miatt.

A termelés alakulása a feldolgozóipar jelentősebb alágaiban, 2018. március

(%)

Alág Termelés volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0 Az alág részesedése a feldolgozóiparon belül, folyó áron
kódja megnevezése
CAÉlelmiszer, ital, dohánytermék gyártása97,610,0
CGGumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása104,28,5
CHFémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása101,08,6
CISzámítógép, elektronikai, optikai termék gyártása96,011,9
CKGép, gépi berendezés gyártása83,76,4
CLJárműgyártás97,429,4

Az egy alkalmazásban állóra jutó ipari termelés a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében márciusban – 3,8%-os létszámnövekedés mellett – 6,0%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól.

Magyarország területi egységei közül az ipari termelés csak két régióban, Budapest és Pest régióban nőtt 0,8 és 3,6%-kal. A többi régióban 0,1 és 6,0% közötti volumencsökkenést regisztráltunk, a legnagyobb mértékűt Nyugat-Dunántúlon.

A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 5,0%-kal kisebb volt 2017 azonos hónapjához képest. Az új belföldi rendelések 7,4%-kal nőttek, ugyanakkor az új exportrendelések 6,8%-kal visszaestek. Az összes rendelésállomány 6,7%-kal elmaradt a 2017. márciusitól.

2018. január–márciusban az előző év azonos időszakához képest:

Az ipari termelés 2,5%-kal nőtt. Az összes értékesítés 63%-át adó külpiaci eladások volumene 0,2%-kal mérséklődött, a 37%-ot képviselő hazai értékesítésé 5,9%-kal emelkedett.

Az egy alkalmazásban állóra jutó ipari termelés 1,3%-os csökkenése a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében 3,7%-os létszámbővülés mellett következett be.

Az ipari termelés a régiók közül csak Nyugat-Dunántúlon csökkent (0,9%-kal) az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb mértékben Dél-Dunántúlon és Pest régióban (7,5%) bővült a volumen, a többiben 0,6 és 3,8% közötti növekedést mértünk.