Közzététel: 2018. június 13.

7,8%-kal nőtt az ipari termelés

2018 áprilisában az ipari termelés volumene 7,8%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. Munkanaphatástól megtisztított adatok alapján a termelés 2,9%-kal emelkedett. A jelentős eltérést a nyers adathoz képest az okozza, hogy 2018 áprilisában kettővel több munkanap volt, mint egy évvel korábban.

2018 áprilisában:

Az ipari termelés volumene 7,8%-kal nőtt az előző év azonos időszakához mérten. (Az első becslésben közölt áprilisi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.)

Az előző hónaphoz viszonyítva a szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás 0,2%-kal emelkedett.

Az ipari export volumene 8,6%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A feldolgozóipari exportértékesítés 36%-át képviselő járműgyártás kivitele 7,6, a 14%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásának külpiaci eladásai 4,6%-kal emelkedtek.

Az ipar belföldi értékesítése 5,9, ezen belül a feldolgozóiparé 11,3%-kal nagyobb volt az előző év azonos hónapjához képest.

Az iparon belül a döntő súlyt (96%) képviselő feldolgozóipar termelése 8,1, a csekély súlyú bányászaté 47%-kal nőtt. Az energiaipar (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) kibocsátása 6,1%-kal csökkent, főként az előző évinél enyhébb időjárás hatására (az Országos Meteorológiai Szolgálat közlése szerint a 2018. áprilisi átlagos középhőmérséklet 5,2(C-kal magasabb volt a 2017. áprilisinál).

A feldolgozóipari termelés és értékesítés alakulása

(%)

Időszak Termelés Értékesítés Az export aránya az értékesítésben, folyó áron
összesen belföldi export
volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0
2016101,4101,4101,8101,375,1
2017104,9104,4103,5104,774,6
2018.január108,3108,7116,6106,375,1
február103,8103,8113,8100,874,8
március97,097,0103,195,074,3
április108,1108,9111,3108,073,5
2018. évkezdettől104,0104,2110,8102,274,4

feldolgozóipar tizenhárom alága közül áprilisban csak kettőben csökkent a termelés, ehhez az előző évi alacsony bázis hatása is hozzájárult.

A feldolgozóipari termelés 29%-át képviselő járműgyártás kibocsátása 7,5%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A közúti járműalkatrész gyártásának volumene átlagon felül, 14,1%-kal bővült, ugyanakkor a közúti gépjármű gyártásáé kisebb mértékben, 1,3%-kal emelkedett.

A feldolgozóipari termelésből 11%-kal részesülő számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 3,6%-kal nőtt. A két legjelentősebb alágazat közül a híradástechnikai berendezés gyártása kiugróan, 45%-kal bővült, azonban az elektronikus fogyasztási cikk gyártása 6,2%-kal visszaesett.

A feldolgozóipari termelés mintegy 10%-át adó élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 6,7%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. Az alágazatok közül a legnagyobb súlyt, 26%-ot képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 11%-kal emelkedett, míg a legjobban, 13,9%-kal a legkisebb súlyú dohánygyártás nőtt. Két alágazatban regisztráltunk csökkenést: a tejfeldolgozásban (1,9%), illetve a pékáru, tésztafélék gyártásában (1,7%).

A 2018 márciusában mérthez képest gyorsult a növekedési ütem a közepes súlyú alágakban. Áprilisban a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 21, a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 13,0%-kal bővült az egy évvel ezelőttihez viszonyítva.

A feldolgozóipari átlag felett teljesített a vegyi anyag, termék gyártása is, a termelés áprilisban 10,9%-kal emelkedett, nagyrészt a több mint kétharmad súlyú műanyag-alapanyagyártásnak köszönhetően.

Folytatódott a csökkenés a feldolgozóipari termelés 6,0%-át képviselő gép, gépi berendezés gyártásában: a kibocsátás áprilisban 1,8%-kal maradt el az egy évvel korábbitól, elsősorban a legnagyobb súlyú motor-, turbinagyártás (kivéve: légi, közútijármű-motor) jelentős visszaesése miatt.

A termelés alakulása a feldolgozóipar jelentősebb alágaiban, 2018. április

(%)

Alág Termelés volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0 Az alág részesedése a feldolgozóiparon belül, folyó áron
kódja megnevezése
CAÉlelmiszer, ital, dohánytermék gyártása106,79,8
CGGumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása120,58,9
CHFémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása113,08,6
CISzámítógép, elektronikai, optikai termék gyártása103,611,4
CKGép, gépi berendezés gyártása98,26,0
CLJárműgyártás107,529,3

Az egy alkalmazásban állóra jutó ipari termelés a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében áprilisban – 3,7%-os létszámnövekedés mellett – 3,7%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit.

Magyarország minden régiójában emelkedett a termelés, a legnagyobb mértékben Dél-Dunántúlon (12,0%), a legkevésbé Dél-Alföldön (4,2%).

A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 8,3%-kal nagyobb volt a 2017. áprilisinál. Az új belföldi rendelések 4,6, az új exportrendelések 8,9%-kal nőttek. Az összes rendelésállomány 7,1%-kal elmaradt a 2017. áprilisitól.

2018. január–áprilisban az előző év azonos időszakához képest:

Az ipari termelés 3,8%-kal emelkedett. Az összes értékesítés 64%-át adó külpiaci eladások volumene 1,9, a 36%-ot képviselő hazai értékesítésé 5,9%-kal bővült.

Gyakorlatilag stagnált a termelékenység a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében, a létszámbővülés 3,7%-os volt.

Az ipari termelés minden régióban nőtt az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb mértékben, 8,5%-kal Dél-Dunántúlon emelkedett a volumen, a többiben 1,2 és 7,9% közötti növekedést mértünk.