Közzététel: 2018. augusztus 31.

1024 millió euró volt a külkereskedelmi többlet júniusban

2018 júniusában a kivitel volumene 8,9, a behozatalé 6,4%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. Az aktívum 1024 millió euró volt, amely 165 millió euróval több a 2017. júniusinál. Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 8,2, a behozatalé 7,0%-kal emelkedett. 2018 első hat hónapjában a külkereskedelmi mérleg többlete 4,2 milliárd euró volt.

2018. június:

A kivitel értéke 9,6 milliárd euró (3080 milliárd forint), a behozatalé 8,5 milliárd euró(2749 milliárd forint) volt.

2018. júniusban az egy évvel korábbihoz képest:

Euróban kifejezve az export értéke 9,1, az importé 8,0%-kal emelkedett.

A külkereskedelmi aktívum 165 millió euróval nőtt. (Az egyenleg 46 millió euróval kevesebb az első becslésben közölt értéknél.)

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala importban 5,8, exportban 4,6%-kal nőtt az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 1,1%-kal romlott. A forint árfolyama az euróhoz viszonyítva 4,7, a dollárral szemben 0,7%-kal leértékelődött.

gépek és szállítóeszközök 2017. júniusi áron számított kereskedelme a kivitelben 11, a behozatalban 8,2%-kal növekedett. A közúti járművek exportjának kismértékű növekedését a személygépkocsik és azok alkatrészeinek forgalomváltozása eredményezte. Az energiafejlesztő gépek és berendezések exportja pár százalékkal mérséklődött, importja viszont több mint tizedével esett vissza az előző év azonos időszakához képest. A híradástechnikai, hangrögzítő és -lejátszó készülékek importja kismértékben, exportja viszont közel ötödével emelkedett. A növekedés importoldalon a mobiltelefonok, exportoldalon az autóvezetést segítő radarkészülékek forgalomváltozásával függ össze. A villamos gépek, készülékek és műszerek behozatala több mint tizedével bővült. A növekedésben az áramkör kapcsolására és védelmére szolgáló készülékek, valamint az elektronikus integrált áramkör importja dominált.

feldolgozott termékek exportvolumene 9,2, az importé 7,3%-kal nőtt. A gyógyszerek, gyógyszerészeti termékek kivitele több mint negyedével, behozatala több mint harmadával növekedett. A műanyag-alapanyagok exportja közel tizedével, importja alig emelkedett. A szakmai, tudományos ellenőrző műszerek forgalma mindkét irányban kismértékben változott: kivitele csökkent, behozatala nőtt az előző év azonos időszakihoz képest. Importban és exportban egyaránt az automata szabályozó- vagy ellenőrző műszerek és azok alkatrészeinek forgalomváltozása dominált. A vas és acél forgalma importoldalon kissé, exportoldalon több mint hatodával bővült, a növekedést mindkét oldalon a síkhengerelt vastermékek forgalomváltozása eredményezte. A színesfém kivitele kismértékben, behozatala közel tizedével emelkedett, mindkét oldalon a megmunkálatlan alumínium, az alumíniumrúd és -profil, valamint az alumíniumlap, -lemez és -szalag forgalma dominált. Az egyéb fémtermékek forgalma mindkét irányban enyhén növekedett az előző év azonos időszakának szintjéhez képest.

Az energiahordozók importvolumene 4,0, exportvolumene 7,9%-kal mérséklődött. A kőolaj és kőolajtermékek behozatala több mint tizedével csökkent, kivitele viszont közel ugyanekkora mértékben emelkedett. A természetes és mesterséges gáz importja közel tizedével bővült. A villamos energia behozatalában minimális növekedés mutatkozott, exportja felére csökkent.

Az élelmiszerek, italok, dohánytermékek exportvolumene 2,5%-kal csökkent, az importé 3,8%-kal bővült. A gabona és gabonakészítmények exportja harmadával esett vissza, importja több mint tizedével nőtt. A kivitelben a búza és a nem vetési célú kukorica forgalomcsökkenése, a behozatalban a kenyér és más pékáru forgalomnövekedése dominált. A hús és húskészítmények exportja és importja egyaránt az élelmezési célú baromfi forgalomváltozása miatt emelkedett. Az ital és dohány exportja közel harmadával, importja kismértékben nőtt. A növekedés importban a feldolgozatlan dohány, a malátából készült sör és az ásványvíz, exportban az ásványvíz, valamint a cigaretta és a szivar forgalmában bekövetkezett változásnak tulajdonítható.

Az EU tagállamaiba irányuló kivitel volumene 11, a behozatalé 5,4%-kal emelkedett. A külkereskedelmi többlet 390 millió euróval növekedett, és 1246 millió eurót tett ki. Az export 81, az import 76%-át bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.

Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 0,3%-kal mérséklődött, a behozatalé viszont 10%-kal emelkedett. A külkereskedelmi mérleg ebben a viszonylatban 224 millió euróval romlott, és 222 millió eurós passzívumot mutatott.

Külkereskedelmi termékforgalom országcsoportok szerint, 2018. június*

Országcsoport Érték, folyó áron Értékindex Volumen­index
forint- euró-
milliárd forint millió euró adatokból számítva
előző év azonos időszaka=100,0%
Behozatal
Európai Unió (EU-28)2 1046 520111,5106,5105,4
EU-n kívüli országok6452 023116,6113,0110,2
Összesen2 7498 543112,6108,0106,4
Kivitel
Európai Unió (EU-28)2 5067 766116,5111,3111,2
EU-n kívüli országok5741 802103,7100,599,7
Összesen3 0809 568113,9109,1108,9

*Nyers (kiigazítatlan) adatok alapján.

2018. január–júniusban:

A kivitel értéke 53,4  milliárd euró (16 756 milliárd forint), a behozatalé 49,2 milliárd euró (15 426 milliárd forint) volt.

2018. január–júniusban az egy évvel korábbihoz képest:

A kivitel volumene 5,2, a behozatalé 6,3%-kal emelkedett.

A külkereskedelmi mérleg többlete 398 millió euróval csökkent, és 4,2 milliárd eurót tett ki.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala importban 1,2, exportban 1,0%-kal nőtt az előző év első hat hónapjához viszonyítva. A cserearány 0,2%-kal romlott. A forint az euróhoz képest 1,5%-kal le-, a dollárhoz viszonyítva azonban 9,2%-kal felértékelődött.

Külkereskedelmi termékforgalom, 2018. január–június

Megnevezés Export Import Egyenleg
érték, folyó áron az előző év azonos időszaka= 100,0% érték, folyó áron az előző év azonos időszaka= 100,0% érték, folyó áron az előző év azonos időszakában
Milliárd forint16 756106,315 426107,61 3291 429
Millió euró53 379104,849 159106,24 2204 618

***

2017. évi adatok revíziója

A végleges adatok szerint 2017-ben a kivitel értéke 100,7 milliárd eurót (31 134 milliárd forintot), a behozatalé 92,6 milliárd eurót (28 633 milliárd forintot) tett ki. A külkereskedelmi mérleg aktívuma 8,1 milliárd euró (2500 milliárd forint) volt. Az export szintje 99 millió euróval (30,9 milliárd forinttal), az importé 104 millió euróval (31,7 milliárd forinttal) magasabb, az aktívum pedig 5 millió euróval (866 millió forinttal) alacsonyabb a 2018. március 2-án közzétett második becsléshez képest.