Közzététel: 2016. július 29.

Több felépült lakás, meredeken emelkedő építési kedv

2016 I. félévében 3420 új lakás épült, 11%-kal több, mint egy évvel korábban. A kiadott lakásépítési engedélyek és az új lakóépületek építésére vonatkozó egyszerű bejelentések együttes száma 13 236 volt, ami több mint kétszerese a 2015. I. félévinek.

2016 I. félévében az előző év azonos időszakához képest:

az épített lakások száma a községekben 21%-kal csökkent, miközben a megyei jogú városokban 36, a többi városban 13, Budapesten 9%-kal nőtt;

a természetes személyek által épített lakások aránya 57-ről 46%-ra esett, a vállalkozások által építetteké 43-ról 54%-ra emelkedett;

az új lakóépületek között 54-ről 43%-ra csökkent a családi házban épült lakások aránya, míg a többszintes, többlakásos épületekben használatba vetteké 35-ről 46%-ra nőtt;

a használatba vett lakások átlagos alapterülete 7 m2-rel, 92 m2-re csökkent;

a 300 m2 alatti lakóépületek építésére benyújtott bejelentések és a kiadott lakásépítési engedélyek száma együtt 13 236 volt, több mint duplája az előző évinek, ezen belül Budapesten közel háromszoros a növekedés;

a kiadott új építési engedélyek (bejelentések) alapján 79%-kal több, összesen 5434 lakóépület építését tervezik, a nem lakóépületekre kiadott engedélyek száma (3072 darab) 52%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest.

Új lakásépítési engedélyek és egyszerű bejelentések, használatba vett és megszűnt lakások

Területi egység Az I. félévben kiadott új lakásépítési engedélyek és egyszerű bejelentések száma 2016. I. félév a 2015. I. félév %-ában Az I. félévben használatba vett lakások száma 2016. I. félév a 2015. I. félév %-ában Az I. félévben megszűnt lakások száma
2015 2016 2015 2016 2015 2016
Budapest1 289 3 745 290,5 903 981 108,6 13147
Megyei jogú városok 1 394 3 837 275,3 805 1 091 135,5 177280
Többi város1 661 3 521 212,0 773 870 112,5 230352
Községek 1 237 2 133 172,4 602 478 79,4 141181
Összesen5 581 13 236 237,2 3 083 3 420 110,9 679860

Módszertani megjegyzés: a Kormány 456/2015. (XII.29.) rendeletének megfelelően a statisztikai számbavétel kiterjed az építési engedélyek mellett az egyszerű bejelentésekre, valamint a használatbavételi engedélyek mellett az egyszerű bejelentés alapján épített épületek használatba vételére vonatkozó hatósági bizonyítványokra is.