Közzététel: 2016. november 3.

Több felépült lakás és tervezett építkezés

2016 első három negyedévében 5307 új lakás épült, 14%-kal több, mint egy évvel korábban. A kiadott lakásépítési engedélyek és az új lakások építésére vonatkozó egyszerű bejelentések együttes száma 21 414 volt, ami csaknem két és félszerese a 2015. I–III. negyedévinek.

2016 I–III. negyedévében az előző év azonos időszakához képest:

az épített lakások száma Budapesten 22, a megyei jogú városokban 29, a többi városban 5,9%-kal nőtt, a községekben ugyanakkor 4,9%-kal csökkent;

a természetes személyek által épített lakások aránya 58-ról 49%-ra esett, a vállalkozások által építetteké 41-ről 51%-ra emelkedett;

az új lakóépületek között 56-ról 47%-ra csökkent a családi házban épült lakások aránya, míg a többszintes, többlakásos épületekben használatba vetteké 34-ről 43%-ra nőtt;

a használatba vett lakások átlagos alapterülete 6 m2-rel, 94 m2-re csökkent;

a kiadott lakásépítési engedélyek és bejelentések száma együtt 21 414 volt, majdnem két és félszerese, ezen belül Budapesten és a megyei jogú városokban közel háromszorosa az előző év azonos időszakinak;

a kiadott új építési engedélyek (bejelentések) alapján 90%-kal több, összesen 9172 lakóépület építését tervezik, a nem lakóépületekre kiadott építési engedélyek száma (4989 darab) 50%-kal emelkedett.

Új lakásépítési engedélyek és egyszerű bejelentések, használatba vett és megszűnt lakások

Területi egység I–III. negyedévben kiadott új lakásépítési engedélyek és egyszerű bejelentések száma 2016. I–III. negyedév a 2015. I–III. negyedév %-ában I–III. negyedévben használatba vett lakások száma 2016. I–III. negyedév a 2015. I–III. negyedév %-ában I–III. negyedévben megszűnt lakások száma
2015 2016 2015 2016 2015 2016
Budapest1 854 5 383 290,3 1 162 1 416 121,9 180103
Megyei jogú városok 2 171 6 369 293,4 1 242 1 604 129,1 269384
Többi város2 781 6 403 230,2 1 332 1 411 105,9 302544
Községek 1 810 3 259 180,1 921 876 95,1 250258
Összesen8 616 21 414 248,5 4 657 5 307 114,0 10011289

Módszertani megjegyzés: a Kormány 456/2015. (XII.29.) rendeletének megfelelően a statisztikai számbavétel kiterjed az építési engedélyek mellett az egyszerű bejelentésekre, a használatbavételi engedélyek mellett az egyszerű bejelentések alapján kiállított hatósági bizonyítványokra is.