Közzététel: 2018. augusztus 24.

Kevesebb halálozás és születés, mérsékeltebb természetes fogyás

Az előzetes adatok szerint 2018 I. félévében a születések száma 2,4, a halálozásoké 3,8%-kal kevesebb volt, mint 2017 azonos időszakában. Ennek következtében a természetes fogyás 6,3%-kal, 1597 fővel csökkent 2017 I. félévéhez képest. 2018 júniusában az élveszületések száma 0,1%-kal több, a halálozásoké 1,8%-kal kevesebb volt az egy évvel korábbinál. Az 1878 fős havi természetes fogyás 176-tal kisebb az előző év júniusi értékénél.

2018. júniusban:

7511 gyermek született, 0,1%-kal, 7 újszülöttel több, mint 2017 júniusában.

Az elhunytak száma 9389 fő volt, 1,8%-kal, 169-cel kevesebb az előző év azonos havinál.

A születésszám kismértékű emelkedése és a halálozások mérséklődése következtében a természetes fogyás a 2017. júniusi 2054-gyel szemben 1878 fő volt, ami 8,6%-os csökkenést jelent.

házasságkötések száma nőtt, a 6572 anyakönyvezett frigy 6,5%-kal, 404-gyel több volt a 2017. júniusinál.

2018. január–júniusban:

43 069 gyermek jött világra, ami 1040-nel, 2,4%-kal elmaradt a 2017. I. félévi születésszámtól. Januárban és júniusban valamivel több, február–májusban kevesebb élveszületés történt, mint egy évvel korábban. A legnagyobb arányú, 7,3%-os csökkenés májusban következett be.

teljes termékenységi arányszám becsült értéke 1,43 volt, az előző év azonos időszakára számítottnál (1,45) valamelyest kevesebb.

66 869-en haltak meg, 3,8%-kal, számszerűen 2637-tel kevesebben, mint az előző év azonos időszakában. A márciusi jelentős, 15%-ot meghaladó emelkedés kivételével az év többi hónapjában csökkent a halálozások száma. A legnagyobb arányú, 22%-os csökkenést januárban regisztrálták.

A születések száma kisebb mértékben csökkent, mint a halálozásoké, ennek következtében a természetes fogyás a 2017. I félévi 25 397-tel szemben 2018. január–júniusban 23 800 fő volt, ami 6,3%-os javulást jelent.

22 161 pár kötött házasságot, számuk 1,7%-kal, 380-nal több volt, mint az előző év azonos időszakában. Az áprilisi jelentős, 7,1%-os mérséklődést követően május–júniusban az egy évvel korábbihoz képest átlagosan 5%-kal több házasságkötés történt.

Ezer lakosra 8,9 élveszületés és 13,8 halálozás jutott, előbbi 0,2, utóbbi 0,5 ezrelékponttal kisebb volt a 2017. január–júniusi értéknél, aminek eredményeként a természetes fogyás 0,3 ezrelékponttal, 4,9 ezrelékre mérséklődött. Ezer élveszületésre 3,3 csecsemőhalálozás jutott, ami 0,5 ezrelékpontos csökkenést jelent az egy évvel korábbi értékhez képest. A házasságkötési arányszám 4,6 ezrelékes értéke 0,1 ezrelékponttal meghaladta az előző év azonos időszakit.

A népmozgalom főbb adatai, 2018. január–június

Népmozgalmi esemény Száma Változás az előző év azonos időszakához képest, % Ezer lakosra Változás az előző év azonos időszakához képest, %
Élveszületés 43 069 -2,4 8,9 -2,2
Halálozás 66 869 -3,8 13,8 -3,6
Csecsemőhalálozás 142 -16,0 3,3a) -13,9
Természetes fogyás-23 800 -6,3 -4,9 -6,1
Házasságkötés 22 161 1,7 4,6 1,9

a) Ezer élveszületésre.

születések száma a Nyugat-Dunántúlon mért enyhe, 0,6%-os emelkedés kivételével mindegyik régióban mérséklődött. A legjelentősebb mértékű visszaesést (5,1% és 4,3%) Dél-Dunántúlon és Közép-Dunántúlon regisztrálták.

halálozások száma Észak-Alföldön kismértékben emelkedett, a többi hét régióban csökkent. A legnagyobb mérséklődést (6,0% és 5,9%) Dél-Dunántúlon és Dél-Alföldön mérték, a legkisebbet (2,6% és 3,1%) Pest régióban és Nyugat-Dunántúlon.

természetes fogyás Észak-Alföldön – főleg a halálozások számának növekedése miatt – 5,5%-kal emelkedett, a többi régióban csökkent. A születések számának kismértékű mérséklődése és a halálozások számának országos átlagot meghaladó visszaesése következtében a természetes fogyás Budapesten csökkent a legnagyobb mértékben (12%).

házasságkötések száma öt régióban emelkedett, kettőben csökkent, Budapesten pedig változatlan maradt. A legnagyobb emelkedés Észak-Alföldön (5,6%), a legnagyobb csökkenés Dél-Alföldön (–0,6%) történt.

A népmozgalom főbb adatai régiónként, 2018. január–június

Régió Élveszületések Halálozások Természetes fogyás Házasságkötések
száma változás, % a) száma változás, % a) száma változás, % a) száma változás, % a)
Budapest7 348-0,410 813-4,4-3 465-12,03 9790,0
Pest5 803-1,77 560-2,6-1 757-5,42 6340,7
Közép-Dunántúl4 400-4,37 364-3,5-2 964-2,22 4113,4
Nyugat-Dunántúl4 0540,66 582-3,1-2 528-8,62 0800,7
Dél-Dunántúl3 487-5,16 513-6,0-3 026-7,01 9924,8
Észak-Magyarország5 536-2,88 624-5,2-3 088-9,12 619-0,5
Észak-Alföld7 036-2,09 9730,1-2 9375,53 4195,6
Dél-Alföld5 076-4,19 190-5,9-4 114-7,92 752-0,6
Összesen b)43 069-2,466 869-3,8-23 800-6,322 1611,7

a) Az előző év azonos időszakához képest.
b) A területre nem bontható adatokkal együtt.