2.1.36. A fizikai foglalkozásúak havi bruttó átlagkeresete a nemzetgazdaságban (2008–)*

< >
Kód Gazdasági ág 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bruttó átlagkereset, Ft
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 112 427 113 939 119 889 127 505 137 815 144 946 150 933 158 212 170 762 195 935
Ebből:
02 erdőgazdálkodás 92 033 91 592 92 145 97 544 89 511 96 280 95 685 99 488 105 715 123 392
B Bányászat, kőfejtés 188 216 201 507 189 153 198 798 213 477 218 547 223 006 230 809 241 256 272 207
C Feldolgozóipar 140 621 142 034 150 963 158 319 174 679 183 113 192 121 201 429 214 510 244 494
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 243 392 258 973 274 443 287 385 306 661 315 881 320 233 330 932 345 451 382 025
B+C+D Ipar víz- és hulladékgazdálkodás nélkül 143 799 146 169 154 892 162 285 178 570 186 860 195 770 204 875 217 773 247 779
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 142 859 145 034 154 752 166 505 183 539 186 137 185 272 194 142 195 144 228 688
B+C+D+E Ipar 143 745 146 091 154 883 162 540 178 868 186 817 195 117 204 245 216 349 246 651
F Építőipar 115 995 119 831 120 362 123 615 131 405 142 723 148 195 155 270 160 128 184 162
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 112 914 115 457 120 108 126 120 140 154 144 762 149 196 154 762 168 595 196 290
H Szállítás, raktározás 150 812 158 158 161 026 170 010 178 780 183 391 189 098 196 687 204 908 234 175
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 97 429 98 081 101 170 102 605 116 646 121 664 126 610 131 155 140 100 164 879
J Információ, kommunikáció 213 338 211 601 194 286 194 838 205 010 220 541 220 684 220 729 244 781 251 037
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 153 164 152 665 141 887 187 595 193 500 209 597 229 092 204 432 204 271 244 384
L Ingatlanügyletek 110 758 117 705 115 937 120 165 132 078 137 061 135 966 143 943 152 482 187 334
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 133 262 132 407 137 166 131 759 147 768 148 448 154 962 163 970 175 151 204 421
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 104 234 107 290 115 220 120 414 134 463 139 150 145 430 152 569 161 748 189 184
Oa Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 153 642 136 301 162 836 182 959 169 142 185 771 189 614 214 941 256 873 293 791
Pa Oktatás 111 698 106 516 108 235 103 766 112 806 121 124 124 112 130 088 141 547 168 049
Qa Humán-egészségügyi, szociális ellátás 117 679 112 126 93 689 104 016 96 466 94 974 91 766 93 823 95 027 108 153
Ezen belül:
QA humán-egészségügyi ellátás 124 308 119 741 120 251 120 924 135 207 143 000 145 826 149 804 164 013 191 438
QB szociális ellátás 110 017 103 255 83 176 90 259 82 400 83 356 83 114 85 098 85 052 94 128
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 122 564 121 859 125 001 121 232 141 699 140 215 155 599 152 353 162 100 201 815
S Egyéb szolgáltatás 107 231 107 985 109 749 112 898 127 444 134 328 135 037 147 293 160 058 187 895
A–S Nemzetgazdaság összesen 130 744 131 854 136 257 144 233 154 008 159 505 162 421 170 439 181 491 209 931
Ebből:
versenyszféra 131 261 134 313 140 178 146 318 160 547 167 500 174 281 181 934 192 695 221 334
költségvetés 130 450 121 818 121 088 135 233 126 045 128 908 124 035 133 116 145 889 171 114
Előző év = 100,0%
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat .. 101,3 105,2 106,4 108,1 105,2 104,1 104,8 107,9 114,7
Ebből:
02 erdőgazdálkodás .. 99,5 100,6 105,9 91,8 107,6 99,4 104,0 106,3 116,7
B Bányászat, kőfejtés .. 107,1 93,9 105,1 107,4 102,4 102,0 103,5 104,5 112,8
C Feldolgozóipar .. 101,0 106,3 104,9 110,3 104,8 104,9 104,8 106,5 114,0
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás .. 106,4 106,0 104,7 106,7 103,0 101,4 103,3 104,4 110,6
B+C+D Ipar víz- és hulladékgazdálkodás nélkül .. 101,6 106,0 104,8 110,0 104,6 104,8 104,7 106,3 113,8
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés .. 101,5 106,7 107,6 110,2 101,4 99,5 104,8 100,5 117,2
B+C+D+E Ipar .. 101,6 106,0 104,9 110,0 104,4 104,4 104,7 105,9 114,0
F Építőipar .. 103,3 100,4 102,7 106,3 108,6 103,8 104,8 103,1 115,0
G Kereskedelem, gépjárműjavítás .. 102,3 104,0 105,0 111,1 103,3 103,1 103,7 108,9 116,4
H Szállítás, raktározás .. 104,9 101,8 105,6 105,2 102,6 103,1 104,0 104,2 114,3
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás .. 100,7 103,1 101,4 113,7 104,3 104,1 103,6 106,8 117,7
J Információ, kommunikáció .. 99,2 91,8 100,3 105,2 107,6 100,1 100,0 110,9 102,6
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység .. 99,7 92,9 132,2 103,1 108,3 109,3 89,2 99,9 119,6
L Ingatlanügyletek .. 106,3 98,5 103,6 109,9 103,8 99,2 105,9 105,9 122,9
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység .. 99,4 103,6 96,1 112,2 100,5 104,4 105,8 106,8 116,7
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység .. 102,9 107,4 104,5 111,7 103,5 104,5 104,9 106,0 117,0
Oa Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás .. 88,7 119,5 112,4 92,4 109,8 102,1 113,4 119,5 114,4
Pa Oktatás .. 95,4 101,6 95,9 108,7 107,4 102,5 104,8 108,8 118,7
Qa Humán-egészségügyi, szociális ellátás .. 95,3 83,6 111,0 92,7 98,5 96,6 102,2 101,3 113,8
Ezen belül:
QA humán-egészségügyi ellátás .. 96,3 100,4 100,6 111,8 105,8 102,0 102,7 109,5 116,7
QB szociális ellátás .. 93,9 80,6 108,5 91,3 101,2 99,7 102,4 99,9 110,7
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő .. 99,4 102,6 97,0 116,9 99,0 111,0 97,9 106,4 124,5
S Egyéb szolgáltatás .. 100,7 101,6 102,9 112,9 105,4 100,5 109,1 108,7 117,4
A–S Nemzetgazdaság összesen .. 100,8 103,3 105,9 106,8 103,6 101,8 104,9 106,5 115,7
Ebből:
versenyszféra .. 102,3 104,4 104,4 109,7 104,3 104,0 104,4 105,9 114,9
költségvetés .. 93,4 99,4 111,7 93,2 102,3 96,2 107,3 109,6 117,3
*Forrás: intézményi munkaügy-statisztikai évközi adatgyűjtési rendszer.  aA 2010. január 1-től bevezetésre került új szakfeladatrend miatt az adatok az előző évek adataival csak korlátozottan összehasonlíthatóak.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011