2.1.37. A szellemi foglalkozásúak havi bruttó átlagkeresete a nemzetgazdaságban (2008–)*

< >
Kód Gazdasági ág 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bruttó átlagkereset, Ft
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 206 328 217 390 222 743 239 868 256 972 263 239 282 214 295 768 315 227 343 220
Ebből:
02 erdőgazdálkodás 241 328 251 034 256 002 274 962 286 000 294 053 299 753 304 178 338 093 372 617
B Bányászat, kőfejtés 345 315 378 393 373 066 409 450 418 394 443 850 459 089 441 952 448 533 503 981
C Feldolgozóipar 326 952 336 062 352 620 370 246 388 858 405 551 423 868 436 948 454 578 490 153
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 412 548 440 580 457 172 475 324 500 565 501 472 521 096 540 858 548 816 595 068
B+C+D Ipar víz- és hulladékgazdálkodás nélkül 333 631 344 845 361 360 378 394 397 390 412 841 431 324 444 398 461 234 497 488
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 276 352 282 640 293 134 306 578 318 025 314 157 319 519 317 630 331 222 366 934
B+C+D+E Ipar 329 902 340 419 356 360 373 537 392 107 406 170 423 750 436 232 452 824 489 483
F Építőipar 235 670 239 141 241 606 250 227 261 628 270 140 286 232 303 686 309 098 343 477
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 253 776 256 079 270 446 292 919 310 232 320 608 333 980 340 941 355 223 387 607
H Szállítás, raktározás 249 431 269 257 275 889 275 922 281 503 292 179 304 694 318 239 326 552 361 964
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 200 383 204 050 198 534 197 446 211 069 221 837 230 407 239 019 252 888 269 261
J Információ, kommunikáció 377 887 386 147 394 801 414 418 431 666 443 698 466 092 478 587 494 201 531 719
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 436 969 432 552 439 349 461 495 463 700 474 297 489 611 498 534 524 103 566 304
L Ingatlanügyletek 243 172 247 158 247 798 256 361 307 825 293 379 313 191 312 770 339 963 376 379
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 314 503 327 571 323 061 339 770 363 106 362 260 385 100 411 282 436 409 480 164
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 233 331 222 094 216 254 224 654 239 139 257 161 285 334 321 221 354 202 386 572
Oa Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 308 236 280 319 274 460 279 802 282 458 290 153 293 482 311 941 338 013 385 853
Pa Oktatás 226 052 214 852 213 927 210 846 214 218 233 651 266 619 280 425 297 805 323 447
Qa Humán-egészségügyi, szociális ellátás 186 113 177 002 173 454 173 255 188 719 199 387 200 645 206 726 226 486 265 188
Ezen belül:
QA humán-egészségügyi ellátás 203 014 193 593 193 293 193 267 214 964 231 711 235 198 239 904 267 094 311 035
QB szociális ellátás 163 049 154 712 144 344 142 414 147 229 150 732 155 323 164 752 175 383 210 042
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 219 357 210 555 208 009 224 552 239 799 248 274 255 490 234 210 249 096 324 394
S Egyéb szolgáltatás 250 450 251 499 197 944 216 418 225 049 241 022 258 500 261 440 272 944 307 900
A–S Nemzetgazdaság összesen 274 583 270 564 273 059 284 061 296 363 307 469 321 945 334 819 354 855 392 438
Ebből:
versenyszféra 298 973 306 564 314 802 332 150 349 385 360 958 378 716 391 730 409 411 444 743
költségvetés 247 397 230 389 226 834 226 565 232 670 244 814 257 426 268 982 289 956 330 698
Előző év = 100,0%
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat .. 105,4 102,5 107,7 107,1 102,4 107,2 104,8 106,6 108,9
Ebből:
02 erdőgazdálkodás .. 104,0 102,0 107,4 104,0 102,8 101,9 101,5 111,1 110,2
B Bányászat, kőfejtés .. 109,6 98,6 109,8 102,2 106,1 103,4 96,3 101,5 112,4
C Feldolgozóipar .. 102,8 104,9 105,0 105,0 104,3 104,5 103,1 104,0 107,8
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás .. 106,8 103,8 104,0 105,3 100,2 103,9 103,8 101,5 108,4
B+C+D Ipar víz- és hulladékgazdálkodás nélkül .. 103,4 104,8 104,7 105,0 103,9 104,5 103,0 103,8 107,9
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés .. 102,3 103,7 104,6 103,7 98,8 101,7 99,4 104,3 110,8
B+C+D+E Ipar .. 103,2 104,7 104,8 105,0 103,6 104,3 102,9 103,8 108,1
F Építőipar .. 101,5 101,0 103,6 104,6 103,3 106,0 106,1 101,8 111,1
G Kereskedelem, gépjárműjavítás .. 100,9 105,6 108,3 105,9 103,3 104,2 102,1 104,2 109,1
H Szállítás, raktározás .. 107,9 102,5 100,0 102,0 103,8 104,3 104,4 102,6 110,8
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás .. 101,8 97,3 99,5 106,9 105,1 103,9 103,7 105,8 106,5
J Információ, kommunikáció .. 101,8 102,2 105,0 104,2 102,8 105,0 102,7 103,3 107,6
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység .. 101,8 101,6 105,0 100,5 102,3 103,2 101,8 105,1 108,1
L Ingatlanügyletek .. 101,8 100,3 103,5 120,1 95,3 106,8 99,9 108,7 110,7
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység .. 101,8 98,6 105,2 106,9 99,8 106,3 106,8 106,1 110,0
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység .. 101,8 97,4 103,9 106,4 107,5 111,0 112,6 110,3 109,1
Oa Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás .. 101,8 97,9 101,9 100,9 102,7 101,1 106,3 108,4 114,2
Pa Oktatás .. 101,8 99,6 98,6 101,6 109,1 114,1 105,2 106,2 108,6
Qa Humán-egészségügyi, szociális ellátás .. 101,8 98,0 99,9 108,9 105,7 100,6 103,0 109,6 117,1
Ezen belül:
QA humán-egészségügyi ellátás .. 95,4 99,8 100,0 111,2 107,8 101,5 102,0 111,3 116,5
QB szociális ellátás .. 94,9 93,3 98,7 103,4 102,4 103,0 106,1 106,5 119,8
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő .. 96,0 98,8 108,0 106,8 103,5 102,9 91,7 106,4 130,2
S Egyéb szolgáltatás .. 100,4 78,7 109,3 104,0 107,1 107,3 101,1 104,4 112,8
A–S Nemzetgazdaság összesen .. 98,5 100,9 104,0 104,3 103,7 104,7 104,0 106,0 110,6
Ebből:
versenyszféra .. 102,5 102,7 105,5 105,2 103,3 104,9 103,4 104,5 108,6
költségvetés .. 93,1 98,5 99,9 102,7 105,2 105,2 104,5 107,8 114,1
*Forrás: intézményi munkaügy-statisztikai évközi adatgyűjtési rendszer.  aA 2010. január 1-től bevezetésre került új szakfeladatrend miatt az adatok az előző évek adataival csak korlátozottan összehasonlíthatóak.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011