2.1.47. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete a nemzetgazdaságban (2008–)*

< >
Kód Gazdasági ág 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nettó átlagkereset, Ft
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 92 029 94 501 101 824 105 925 106 892 112 450 118 065 123 885 135 917 153 374
B Bányászat, kőfejtés 134 859 145 477 148 697 166 698 174 842 184 120 188 009 189 730 199 071 221 435
C Feldolgozóipar 114 962 119 698 131 076 141 281 148 830 158 371 165 821 172 840 185 759 207 399
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 178 886 192 562 213 697 240 712 258 120 268 888 276 701 287 730 302 150 331 356
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 113 096 116 149 129 285 137 343 144 370 147 145 147 012 151 027 155 635 178 945
B+C+D+E Ipar 117 345 122 641 134 397 145 030 152 856 161 913 168 902 175 719 187 952 209 970
F Építőipar 97 121 100 809 105 301 107 665 106 144 116 381 121 621 129 004 133 731 151 302
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 109 707 112 452 122 653 132 374 137 518 142 453 146 643 150 676 162 073 182 082
H Szállítás, raktározás 116 476 122 976 132 805 139 264 141 214 146 294 150 741 156 642 164 629 185 872
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 84 735 86 356 89 172 89 379 91 066 96 119 100 130 103 207 110 373 126 008
J Információ, kommunikáció 196 581 202 643 213 581 249 890 261 596 279 649 294 365 301 381 318 951 339 599
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 231 528 231 765 245 949 289 067 292 700 308 302 318 365 323 541 345 153 373 447
L Ingatlanügyletek 108 385 113 454 121 124 124 713 141 980 137 387 140 276 144 840 159 149 187 199
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 160 676 168 252 179 104 196 826 212 447 211 519 226 103 242 000 260 858 287 172
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 97 525 99 393 102 089 103 618 106 252 111 126 118 776 129 724 143 136 163 638
Oa Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 152 304 139 172 156 291 161 899 159 287 169 516 171 645 184 837 208 201 238 448
Pa Oktatás 124 149 122 229 133 013 128 587 128 472 142 095 161 086 169 121 182 350 197 773
Qa Humán-egészségügyi, szociális ellátás 109 752 107 822 102 009 106 552 98 816 99 056 93 696 96 089 102 704 123 050
Ezen belül:
QA humán-egészségügyi ellátás 116 211 114 603 122 376 120 156 128 114 139 149 141 497 144 442 162 837 189 676
QB szociális ellátás 101 279 99 023 83 721 89 082 72 554 70 782 69 046 71 919 74 266 88 589
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 115 139 115 050 122 741 129 034 136 107 142 110 148 244 139 703 151 294 192 287
S Egyéb szolgáltatás 103 530 105 424 104 695 110 903 114 071 114 779 118 947 126 616 137 805 162 235
A–S Nemzetgazdaság összesen 121 969 124 116 132 604 141 151 144 085 151 118 155 690 162 391 175 009 197 516
Előző év = 100,0%
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat .. 102,7 107,7 104,0 100,9 105,2 105,0 104,9 109,7 112,8
B Bányászat, kőfejtés .. 107,9 102,2 112,1 104,9 105,3 102,1 100,9 104,9 111,2
C Feldolgozóipar .. 104,1 109,5 107,8 105,3 106,4 104,7 104,2 107,5 111,6
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás .. 107,6 111,0 112,6 107,2 104,2 102,9 104,0 105,0 109,7
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés .. 102,7 111,3 106,2 105,1 101,9 99,9 102,7 103,1 115,0
B+C+D+E Ipar .. 104,5 109,6 107,9 105,4 105,9 104,3 104,0 107,0 111,7
F Építőipar .. 103,8 104,5 102,2 98,6 109,6 104,5 106,1 103,7 113,1
G Kereskedelem, gépjárműjavítás .. 102,5 109,1 107,9 103,9 103,6 102,9 102,8 107,6 112,3
H Szállítás, raktározás .. 105,6 108,0 104,9 101,4 103,6 103,0 103,9 105,1 112,9
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás .. 101,9 103,3 100,2 101,9 105,5 104,2 103,1 106,9 114,2
J Információ, kommunikáció .. 103,1 105,4 117,0 104,7 106,9 105,3 102,4 105,8 106,5
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység .. 100,1 106,1 117,5 101,3 105,3 103,3 101,6 106,7 108,2
L Ingatlanügyletek .. 104,7 106,8 103,0 113,8 96,8 102,1 103,3 109,9 117,6
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység .. 104,7 106,4 109,9 107,9 99,6 106,9 107,0 107,8 110,1
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység .. 101,9 102,7 101,5 102,5 104,6 106,9 109,2 110,3 114,3
Oa Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás .. 91,4 112,3 103,6 98,4 106,4 101,3 107,7 112,6 114,5
Pa Oktatás .. 98,5 108,8 96,7 99,9 110,6 113,4 105,0 107,8 108,5
Qa Humán-egészségügyi, szociális ellátás .. 98,2 94,6 104,5 92,7 100,2 94,6 102,6 106,9 119,8
Ezen belül:
QA humán-egészségügyi ellátás .. 98,6 106,8 98,2 106,6 108,6 101,7 102,1 112,7 116,5
QB szociális ellátás .. 97,8 84,5 106,4 81,4 97,6 97,5 104,2 103,3 119,3
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő .. 99,9 106,7 105,1 105,5 104,4 104,3 94,2 108,3 127,1
S Egyéb szolgáltatás .. 101,8 99,3 105,9 102,9 100,6 103,6 106,4 108,8 117,7
A–S Nemzetgazdaság összesen .. 101,8 106,8 106,4 102,1 104,9 103,0 104,3 107,8 112,9
*Forrás: intézményi munkaügy-statisztikai évközi adatgyűjtési rendszer.  aA 2010. január 1-től bevezetésre került új szakfeladatrend miatt az adatok az előző évek adataival csak korlátozottan összehasonlíthatóak.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011