3.1.14. A kormányzati szektor főbb adatai (1995–)(23/24)

(folyó áron, millió Ft)

< >
Tranzakció Kód Soregyezőség Kormányzat Központi kormányzat Tartományi kormányzat Helyi önkormányzat Társadalombiztosítási alapok
S.13 S.1311 S.1312 S.1313 S.1314
2017
Kibocsátás P1 1=2+3=7+11+12–13+9+14 8 555 600 6 241 636 2 275 039 38 925
piaci kibocsátás és saját végső felhasználási célú kibocsátás P1M 2 165 752 163 955 1 797 0
nem piaci kibocsátás P13 3=4+5 8 389 848 6 077 681 2 273 242 38 925
nem piaci kibocsátásért fizetett összegek P131 4 1 257 168 984 734 271 949 485
egyéb nem piaci kibocsátás P132 5 7 132 680 5 092 946 2 001 293 38 440
Piaci kibocsátás és saját végső felhasználási célú kibocsátás, nem piaci kibocsátásért fizetett összegek P1O 6=2+4 1 422 920 1 148 689 273 746 485
Folyó termelőfelhasználás P2 7 3 037 711 2 267 113 745 963 24 634
Bruttó hozzáadott érték B1G 8=1–7 5 517 889 3 974 523 1 529 076 14 291
Állóeszköz-felhasználás P51C 9 1 310 610 721 116 584 824 4 670
Nettó hozzáadott érték B1N 10=8–9 4 207 279 3 253 407 944 252 9 621
Munkavállalói jövedelem, tartozás D1 11 4 193 109 3 242 167 941 417 9 525
bérek, keresetek D11 11a 3 448 235 2 658 485 781 963 7 787
munkaadók tb-hozzájárulásai D12 11b 744 873 583 682 159 454 1 738
Egyéb termelési adók, tartozás D29 12 25 594 20 994 4 504 96
Egyéb termelési támogatások, követelés D39R 13 11 423 9 754 1 669 0
Nettó működési eredmény B2N 14=10–11–12+13 0 0 0 0
Termelési és importadók, követelés D2 15=16+18 6 902 742 5 968 667 803 303 130 771
Termékadók, követelés D21 16 6 205 716 5 448 971 638 731 118 014
Hozzáadottérték-adó típusú adók, követelés D211 17 3 625 111 3 625 111
Egyéb termelési adók, követelés D29 18 697 026 519 697 164 572 12 757
Tulajdonosi jövedelem, követelésa D4 19=20+21 154 884 143 727 18 365 0
kamat, követelésa D41 20 25 890 18 152 14 947 0
egyéb tulajdonosi jövedelem, követelésa D4N 21 128 994 125 576 3 418 0
vállalatok jövedelméből kapott osztalék D421 21a 54 505 51 087 3 418 0
bérleti díjként kapott tulajdonosi jövedelem D45 21b 74 489 74 489 0 0
Támogatások, tartozás D3P 22=23+24 511 733 433 523 78 210 0
terméktámogatások, tartozás D31P 23 302 064 223 854 78 210 0
egyéb termelési támogatások, tartozás D39P 24 209 669 209 669 0
Tulajdonosi jövedelem, tartozása D4 25=30+31 1 066 451 985 071 3 513 85 075
Ebből:
a központi kormányzat alszektornak fizetendő (S.1311)b D4 26 0 0
a tartományi kormányzat alszektornak fizetendő (S.1312)b D4 27
a helyi önkormányzat alszektornak fizetendő (S.1313)b D4 28 7 208 0
a kötelező társadalombiztosítási alapok alszektornak fizetendő (S.1314)b D4 29 0 0
kamat, tartozása D41 30 1 066 450 985 071 3 512 85 075
egyéb tulajdonosi jövedelem, tartozása D4N 31 1 0 1 0
Elsődleges jövedelmek nettó egyenlege B5N 32=14+15+19–22–25 5 479 442 4 693 801 739 945 45 696
Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók, követelés D5 33 2 829 405 2 787 005 42 400 0
Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások, követelés D61 34 4 900 001 367 806 3 948 4 528 247
Ebből:
a munkaadók tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai D611 35 2 627 393 176 221 2 451 172
a háztartások tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai D613 36 2 253 982 176 974 2 077 008
Egyéb folyó jövedelemátutalások, követelésa D7 37 453 552 1 317 820 977 870 747 154
Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók, tartozás D5 38 1 855 1 621 234 0
Pénzbeni társadalmi juttatások, tartozás D62 39 4 673 224 849 086 40 369 3 783 770
Természetbeni társadalmi juttatások – megvásárolt, termelt piaci javak és szolgáltatások, tartozás D632 40 648 747 92 076 738 555 933
Természetbeni társadalmi juttatásokon kívüli társadalmi juttatások és természetbeni társadalmi juttatások – megvásárolt, termelt piaci javak és szolgáltatások, tartozás D6M 41=39+40 5 321 972 941 162 41 107 4 339 703
Egyéb folyó jövedelemátutalások, tartozása D7 42 1 230 915 2 615 730 145 535 1 058 941
Ebből:
a központi kormányzat alszektornak fizetendő (S.1311)b D7 43 44 078 970 436
a tartományi kormányzat alszektornak fizetendő (S.1312)b D7 44
a helyi önkormányzat alszektornak fizetendő (S.1313)b D7 45 871 683 73 702
a kötelező társadalombiztosítási alapok alszektornak fizetendő (S.1314)b D7 46 629 376 17
Nettó rendelkezésre álló jövedelem B6N 47=32+33+34+ 37–38–39–42 7 756 406 5 699 995 1 578 025 478 387
Végső fogyasztási kiadás P3 48=49+50=5+40 7 781 428 5 185 023 2 002 031 594 374
egyéni fogyasztási kiadás P31 49 3 913 413 2 456 442 901 038 555 933
közösségi fogyasztási kiadás P32 50 3 868 014 2 728 581 1 100 993 38 440
Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció D8 51
Bruttó megtakarítás B8G 52=53+9 1 285 588 1 236 088 160 818 -111 317
Nettó megtakarítás B8N 53=47–48–51 -25 022 514 972 -424 006 -115 987
Tőketranszferek, követelésa D9 54=55+56 480 458 462 589 316 129 89 693
tőkeadók, követelésa D91 55 18 436 18 163 273 0
egyéb tőketranszferek és beruházási támogatások, követelésc D9N 56 462 022 444 426 315 856 89 693
Tőketranszferek, tartozásc D9 57 959 194 1 257 825 89 322 0
Ebből:
a központi kormányzat alszektornak fizetendő (S.1311)d D9 58 20 537 0
a tartományi kormányzat alszektornak fizetendő (S.1312)d D9 59
a helyi önkormányzat alszektornak fizetendő (S.1313)d D9 60 277 723 0
a kötelező társadalombiztosítási alapok alszektornak fizetendő (S.1314)d D9 61 89 693 0
beruházási támogatások, tartozás D92 62 704 398 915 310 87 343 0
Bruttó felhalmozás P5 63=64+65 1 779 970 1 409 962 368 104 1 904
bruttó állóeszköz-felhalmozás P51G 64 1 746 908 1 377 739 367 418 1 751
készletváltozás és értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege P5M 65 33 062 32 223 686 153
Nem termelt nem pénzügyi eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege NP 66 -128 522 -129 749 1 230 -4
Bruttó felhalmozás és nem termelt nem pénzügyi eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege P5L 67=63+66 1 651 448 1 280 213 369 334 1 900
Nettó hitelnyújtás (+)/nettó hitelfelvétel (-) B9 68=52+54–57–67=70–69 -844 595 -839 361 18 291 -23 524
Összes kormányzati kiadás OTE 69=7+11+12+22+25+ 38+41+42+51+57+67 17 999 980 13 045 419 2 419 139 5 519 875
Összes kormányzati bevétel OTR 70=6+13+15+19+ 33+34+37+54 17 155 386 12 206 058 2 437 430 5 496 351
Államháztartási tőketranszferek a megfelelő szektorok részére, amelyek megállapított, de valószínűleg be nem hajtható adóknak és társadalombiztosítási hozzájárulásoknak felelnek mege D995 71
Összes adójóváírás, tartozásf PTC 72
Ebből: az adóalany adókötelezettségét meghaladó mértékű fizetendő adójóváírásf TC 73
aAz alszektorok adatait minden egyes alszektoron belül konszolidálni kell, de az alszektorok között nem. Az S.13 szektor adatai megegyeznek az alszektorok adatainak összességével, kivéve a D.4, D.7 és D.9 tételeket (és azok altételeit), amelyek vonatkozásában el kell végezni az alszektorok közötti konszolidációt (a partnerszektorokra vonatkozó információk alapján).  bAz alszektorok adatait minden egyes alszektoron belül konszolidálni kell, de az alszektorok között nem. Az S.13 szektor adatai megegyeznek az alszektorok adatainak összességével, kivéve a D.4, D.7 és D.9 tételeket (és azok altételeit), amelyek vonatkozásában el kell végezni az alszektorok közötti konszolidációt (a partnerszektorokra vonatkozó információk alapján). Ha az alszektorok között jelenős kifizetések szerepelnek a D.4, D.7 vagy D.9 kategóriákon kívüli tételekben és altételekben, ezeket a kifizetéseket a feladói lábjegyzetekben részletezni kell.  cAz alszektorok adatait minden egyes alszektoron belül konszolidálni kell, de az alszektorok között nem. Az S.13 szektor adatai megegyeznek az alszektorok adatainak összességével, kivéve a D.4, D.7 és D.9 tételeket (és azok altételeit), amelyek vonatkozásában el kell végezni az alszektorok közötti konszolidációt (a partnerszektorokra vonatkozó információk alapján). A D.995 sorban szereplő értéket ki kell vonni a D.99r sorban szereplő értékből. A D.995 sorban szereplő összegeket nem kell feltüntetni a D.9p sorban.  dAz alszektorok adatait minden egyes alszektoron belül konszolidálni kell, de az alszektorok között nem. Az S.13 szektor adatai megegyeznek az alszektorok adatainak összességével, kivéve a D.4, D.7 és D.9 tételeket (és azok altételeit), amelyek vonatkozásában el kell végezni az alszektorok közötti konszolidációt (a partnerszektorokra vonatkozó információk alapján). A D.995 sorban szereplő értéket ki kell vonni a D.99r sorban szereplő értékből. A D.995 sorban szereplő összegeket nem kell feltüntetni a D.9p sorban. Ha az alszektorok között jelenős kifizetések szerepelnek a D.4, D.7 vagy D.9 kategóriákon kívüli tételekben és altételekben, ezeket a kifizetéseket a feladói lábjegyzetekben részletezni kell.  eAz alszektorok adatait minden egyes alszektoron belül konszolidálni kell, de az alszektorok között nem. Az S.13 szektor adatai megegyeznek az alszektorok adatainak összességével, kivéve a D.4, D.7 és D.9 tételeket (és azok altételeit), amelyek vonatkozásában el kell végezni az alszektorok közötti konszolidációt (a partnerszektorokra vonatkozó információk alapján). A D.995 sorban szereplő értéket ki kell vonni a D.99r sorban szereplő értékből. A D.995 sorban szereplő összegeket nem kell feltüntetni a D.9p sorban. A fogadó alszektorra vonatkozó bontás megadása nem kötelező.  fAz adójóváírás olyan adókedvezmény, amely közvetlenül a kedvezményezett háztartás vagy vállalat által fizetendő adóból vonható le. A fizetendő adójóváírás olyan adójóváírás, amely esetében az egyébként befizetendő adókötelezettség mértékét meghaladó összeget kifizetik a kedvezményezettnek. A fizetendő adójóváírás teljes összegét kormányzati kiadásként kell feltüntetni (Összes fizetendő adójóváírás), feltüntetve a transzferösszetevő összegét, amely az adójóváírásnak az adóalany adókötelezettségét meghaladó és az adóalanynak kifizetett része. Az alszektorokra vonatkozó adatok továbbítása önkéntes. A 2012 előtti referenciaévek adatainak továbbítása önkéntes. A 2012-vel kezdődő referenciaévek esetében kötelező a továbbítás.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011