2.2.6. A háztartások egy főre jutó éves átlagos jövedelme jövedelemforrások szerint (2000–)*(2/2)

(Ft)

< >
Jövedelemforrások 2006a 2007a 2008b 2009b 2010b 2011b 2012b
Háztartások felszorzott száma 3 811 357 3 809 947 3 801 419 3 792 559 3 786 374 3 778 509 3 768 648
Adatszolgáltató háztartások száma 8 974 8 547 9 912 9 813 11 685 11 311 10 224
Háztartások átlagos taglétszáma 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,6 2,6
Munkajövedelem összesen 728 884 779 845 751 793 737 842 754 533 797 740 825 545
Ebből:
főállású munkaviszonyból származó kereset 548 558 583 650 595 567 590 626 602 763 637 396 606 630
vállalkozásból származó jövedelem 103 276 113 073 88 216 84 837 101 302 94 412 106 437
alkalmi munkavállalásból származó jövedelem 17 782 18 028 12 782 11 531 12 936 13 758 12 292
mezőgazdasági munkából származó jövedelem 27 006 27 148 15 523 15 623 12 447 14 386 14 660
Társadalmi jövedelem összesen 306 184 322 462 361 170 361 802 366 995 374 534 384 958
Ebből:
nyugdíj, nyugdíjkiegészítés 233 517 241 517 278 632 278 382 286 316 291 127 312 358
munkanélküli-ellátások 7 253 8 466 10 351 14 794 14 852 14 999 9 577
családdal és gyermekkel kapcsolatos ellátások 50 894 53 471 54 673 55 568 54 734 57 543 51 362
egyéb szociális és társadalmi jövedelem 14 520 19 008 17 513 13 058 11 092 10 865 11 661
Egyéb jövedelem összesen 11 269 18 008 18 702 19 471 24 086 25 810 24 143
Bruttó jövedelem 1 046 337 1 120 315 1 131 665 1 119 115 1 145 614 1 198 083 1 234 646
Ebből:
társadalombiztosítási járulék 92 747 118 323 119 537 119 430 121 973 119 610 126 201
személyi jövedelemadó 112 699 126 155 124 545 118 427 70 997 75 955 98 502
ingatlanadó, súlyadó .. .. 3 262 4 251 4 327 4 233 4 518
jövedelmi adott támogatás .. .. 9 819 9 347 8 921 9 358 10 549
Nettó jövedelem 840 891 875 837 874 504 867 658 939 396 988 927 994 876
Jövedelemként figyelembe nem vett tételek .. .. 19 575 24 924 26 107 25 746 30 133
*Folyó áron.  aAdatforrás: Háztartási költségvetési felvétel.  bMódszertani változás miatt bizonyos tételek, amelyek korábban a jövedelem részét képezték, a jövedelemtől elkülönülten szerepelnek. Az idősoros összehasonlításnál figyelembe veendők. Adatforrás: EU-SILC felvétel.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011