2.2.6. A háztartások egy főre jutó éves átlagos jövedelme jövedelemforrások szerint (2000–)*(2/2)

(Ft)

< >
Jövedelemforrások 2007a 2008b 2009b 2010c 2011d 2012b 2013b
Háztartások felszorzott száma 3 809 947 3 801 419 3 792 559 3 786 374 3 778 509 3 768 648 3 758 176
Adatszolgáltató háztartások száma 8 547 9 912 9 813 11 685 11 311 10 224 9 220
Háztartások átlagos taglétszáma 2,60 2,60 2,60 2,60 2,6 2,6 2,6
Munkajövedelem összesen 779 845 751 793 737 842 754 533 797 740 825 545 872 676
Ebből:
főállású munkaviszonyból származó kereset 583 650 595 567 590 626 602 763 637 396 606 630 712 417
vállalkozásból származó jövedelem 113 073 88 216 84 837 101 302 94 412 106 437 88 300
alkalmi munkavállalásból származó jövedelem 18 028 12 782 11 531 12 936 13 758 12 292 15 161
mezőgazdasági munkából származó jövedelem 27 148 15 523 15 623 12 447 14 386 14 660 17 153
Társadalmi jövedelem összesen 322 462 361 170 361 802 366 995 374 534 384 958 389 073
Ebből:
nyugdíj, nyugdíjkiegészítés 241 517 278 632 278 382 286 316 291 127 312 358 316 028
munkanélküli-ellátások 8 466 10 351 14 794 14 852 14 999 9 577 9 117
családdal és gyermekkel kapcsolatos ellátások 53 471 54 673 55 568 54 734 57 543 51 362 53 872
egyéb szociális és társadalmi jövedelem 19 008 17 513 13 058 11 092 10 865 11 661 10 057
Egyéb jövedelem összesen 18 008 18 702 19 471 24 086 25 810 24 143 25 668
Bruttó jövedelem 1 120 315 1 131 665 1 119 115 1 145 614 1 198 083 1 234 646 1 287 417
Ebből:
társadalombiztosítási járulék 118 323 119 537 119 430 121 973 119 610 126 201
személyi jövedelemadó 126 155 124 545 118 427 70 997 75 955 98 502
társadalombiztosítási járulék+SZJA 244 478 244 082 237 857 192 970 195 565 224 703 248 318
ingatlanadó, súlyadó .. 3 262 4 251 4 327 4 233 4 518 4 570
jövedelmi adott támogatás .. 9 819 9 347 8 921 9 358 10 549 11 081
Nettó jövedelem 875 837 874 504 867 658 939 396 988 927 994 876 1 023 448
Jövedelemként figyelembe nem vett tételek .. 19 575 24 924 23 518 25 746 26 107 15 299
*Folyó áron.  aAdatforrás: Háztartási költségvetési felvétel.  bMódszertani változás miatt bizonyos tételek, amelyek korábban a jövedelem részét képezték, a jövedelemtől elkülönülten szerepelnek. Az idősoros összehasonlításnál figyelembe veendők. Adatforrás: EU-SILC felvétel.  cMódszertani változás miatt bizonyos tételek, amelyek korábban a jövedelem részét képezték, a jövedelemtől elkülönülten szerepelnek. Az idősoros összehasonlításnál figyelembe veendők. Jövedelemként figyelembe nem vett tételek: 23 518 Ft. Adatforrás: EU-SILC felvétel.  dMódszertani változás miatt bizonyos tételek, amelyek korábban a jövedelem részét képezték, a jövedelemtől elkülönülten szerepelnek. Az idősoros összehasonlításnál figyelembe veendők. Jövedelemként figyelembe nem vett tételek: 25 746 Ft. Adatforrás: EU-SILC felvétel. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011