2.1.1.1. A 15–74 éves foglalkoztatottak számának alakulása(1/2)

< >
Megnevezés Foglalkoztatottak száma
2017 2018
J–M Á–Jú Jl–Sz O–D J–M Á–Jú Jl–Sz O–D
ezer fő
Foglalkoztatottak száma összesen 4 367,9 4 419,6 4 450,7 4 447,4 4 435,2 4 474,6
Legmagasabb iskolai végzettség
legfeljebb alapfok 522,2 523,6 532,6 522,7 508,0 520,9
középfok érettségi nélkül 1 196,0 1 219,9 1 243,0 1 263,9 1 252,3 1 268,6
középfok érettségivel 1 503,1 1 512,5 1 538,9 1 522,0 1 473,7 1 498,2
felsőfok 1 146,6 1 163,5 1 136,1 1 138,8 1 201,2 1 186,9
A lakóhely régiója
Budapesta 840,0 845,3 851,3 844,4 828,8 837,8
Pesta 571,4 570,6 580,3 589,6 597,6 589,6
Közép-Dunántúl 494,6 502,0 502,8 495,4 495,8 499,4
Nyugat-Dunántúl 461,6 469,3 472,4 475,1 485,2 486,0
Dél-Dunántúl 366,8 370,2 371,4 368,7 362,0 375,2
Észak-Magyarország 464,5 476,8 479,3 478,5 477,5 487,2
Észak-Alföld 618,6 631,4 636,4 638,0 633,9 641,8
Dél-Alföld 550,4 554,0 556,9 557,7 554,5 557,7
Munkaidő
részmunkaidős 216,9 214,6 202,9 215,7 205,6 214,0
teljes munkaidős 4 151,0 4 204,9 4 247,8 4 231,7 4 229,6 4 260,6
Foglalkozási viszony
alkalmazott 3 914,4 3 970,5 3 986,2 3 986,6 3 971,2 4 010,7
határozatlan idejű szerződéssel 3 577,7 3 603,6 3 624,0 3 655,0 3 674,8 3 700,7
meghatározott időre szóló szerződéssel 336,6 366,9 362,2 331,7 296,3 309,9
nem alkalmazott 453,6 449,1 464,4 460,8 464,0 463,9
ebből:
társas vállalkozás tagja 157,6 153,0 162,1 152,8 149,2 151,1
egyéni vállalkozó, önálló 283,8 284,3 288,8 293,6 303,6 301,2
Egy évvel korábbi gazdasági aktivitás (önbesorolás alapján)
dolgozott 4 102,4 4 148,5 4 180,4 4 166,9 4 182,7 4 221,7
munkanélküli volt 137,2 130,5 133,4 131,7 115,5 106,9
inaktív volt 128,4 140,6 136,9 148,8 137,0 146,0
ebből: tanult 64,1 70,9 61,7 62,7 60,1 61,9
A munkahely nemzetgazdasági ága
mezőgazdaság 211,0 218,6 226,2 224,2 217,3 212,7
ipar 1 352,8 1 373,3 1 408,2 1 425,1 1 426,9 1 444,6
ebből:
C – feldolgozóipar 977,3 983,7 991,6 999,1 997,8 995,1
F – építőipar 275,3 297,6 317,0 321,5 320,4 337,9
szolgáltatások 2 804,1 2 827,6 2 816,3 2 798,1 2 790,9 2 817,2
G–N piaci szolgáltatások 1 561,3 1 580,1 1 587,5 1 564,7 1 548,2 1 557,0
O–U közszolgáltatás 1 242,8 1 247,6 1 228,7 1 233,5 1 242,7 1 260,2
Telephely (a munkavégzés helyszíne)
belföldi telephelyen dolgozik 4 256,2 4 306,6 4 339,9 4 344,4 4 338,7 4 367,5
külföldi telephelyen dolgozik 111,7 113,0 110,8 103,0 96,5 107,1
Közfoglalkoztatásban részvétel
közfoglalkoztatás keretében dolgozik 200,7 206,0 190,9 178,4 158,5 167,0
nem közfoglalkoztatás keretében dolgozik 4 167,3 4 213,5 4 259,8 4 269,0 4 276,7 4 307,6
aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011