2.1.1.3. A 15–74 éves munkanélküliek számának alakulása*

(ezer fő)

< >
Megnevezés Munkanélküliek száma
2019 2020
J–M Á–Jú Jl–Sz O–D J–M Á–Jú Jl–Sz O–D
Munkanélküliek száma összesen 165,7 155,5 162,5 155,2 173,0 214,2
Legmagasabb iskolai végzettség
legfeljebb alapfok 59,3 54,2 53,0 50,3 58,3 55,6
középfok érettségi nélkül 45,2 46,5 40,6 37,1 46,7 59,5
középfok érettségivel 42,7 38,2 44,7 49,1 48,0 73,8
felsőfok 18,5 16,5 24,3 18,7 20,0 25,3
A lakóhely régiója
Budapest 22,3 19,7 18,4 25,3 22,4 34,5
Pest 15,4 15,5 17,8 11,4 16,2 22,9
Közép-Dunántúl 11,3 9,4 9,8 10,2 11,7 20,1
Nyugat-Dunántúl 10,3 8,4 8,6 7,9 7,4 16,6
Dél-Dunántúl 18,6 17,8 17,5 21,1 23,4 19,9
Észak-Magyarország 23,4 24,5 22,5 19,3 21,6 22,8
Észak-Alföld 44,8 43,6 44,9 38,4 47,2 46,0
Dél-Alföld 19,8 16,6 23,0 21,5 23,0 31,3
Egy évvel korábbi gazdasági aktivitás (önbesorolás alapján)
dolgozott 59,7 59,3 58,4 64,2 79,7 124,3
munkanélküli volt 69,3 64,1 62,9 49,9 60,3 55,8
inaktív volt 36,8 32,1 41,2 41,1 33,0 34,1
ebből: tanult 16,2 13,3 21,1 21,8 14,2 20,9
Az utolsó munka megszűnésének oka
elveszítette állását 58,9 54,1 49,7 53,0 66,2 112,6
felmondott, vállalkozása megszűnt 24,3 23,6 29,0 29,7 30,3 29,7
időszakos, szezonális munkája befejeződött 9,5 10,8 7,3 8,9 10,1 9,0
közfoglalkoztatása befejeződött 17,5 18,3 15,6 12,6 11,4 9,7
családi kötöttségek miatt 10,2 8,6 10,2 8,5 12,4 8,7
egyéb okbóla 19,4 13,2 16,5 13,2 16,6 15,6
soha nem dolgozott 25,9 27,0 34,2 29,3 26,0 28,9
Az utolsó munkahely nemzetgazdasági ága
mezőgazdaság 7,0 6,6 4,5 6,6 7,2 5,9
ipar 47,4 38,1 41,6 41,0 50,5 58,2
ebből:
C – feldolgozóipar 29,8 24,9 28,9 30,5 31,5 37,4
F – építőipar 16,2 10,9 11,4 8,9 15,3 16,9
szolgáltatások 77,1 74,1 72,3 67,7 78,4 114,0
G–N piaci szolgáltatások 43,1 36,5 38,3 37,2 45,2 80,3
O–U nem piaci szolgáltatás 34,0 37,6 34,0 30,5 33,2 33,6
8 éve vagy régebben dolgozott vagy soha nem dolgozott vagy ismeretlen 34,2 36,7 44,1 40,0 36,9 36,1
*Forrás: lakossági munkaerő-felmérés, KSH.  aBeleértve azokat, akik gyes, gyed vagy gyet miatt vannak távol munkájuktól, és másik munkát keresnek, és azokat is, akik több mint 3 hónapja nem dolgoznak főmunkájukban és erre az időre nem kapnak fizetést illetve más juttatást, vagy ha kapnak, az nem éri el a megállapodás alapjául szolgáló keresetüknek a felét.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011