3.7.4. A központi költségvetés kiadásai*(10/10)

< >
Kiadások 2019 2019. J–N, 2018. J–N = 100,0% 2019. J–N a 2019. évi előirányzat %-ában
J–Jl J–Au J–Sz J–O J–N J–D
millió forint
Egyedi és normatív támogatások 261 332 305 933 329 972 358 610 376 253 104,1 100,4
Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása 42 602 48 688 54 774 60 860 66 946 102,5 91,7
Szociálpolitikai menetdíj támogatás 53 036 59 141 65 008 72 920 80 584 97,5 89,0
Lakásépítési támogatások 111 254 119 609 127 905 151 502 183 058 105,7 75,5
Családi támogatások 233 837 298 761 300 076 333 747 367 543 99,3 91,5
Korhatár alatti ellátások 54 186 61 676 69 108 76 462 85 106 99,8 95,2
Jövedelempótló és -kiegészítő szociális támogatások 81 627 95 748 103 998 115 080 126 610 112,4 100,7
Különféle jogcímen adott térítések 13 577 15 516 18 376 20 316 22 255 101,6 95,6
Nemzeti család- és szociálpolitikai alap 383 226 471 701 491 558 545 605 601 514 101,9 94,0
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 5 957 240 6 672 467 7 681 401 8 634 669 9 521 927 102,9 103,3
Elkülönített állami pénzalapok támogatása 33 890 38 446 41 142 45 525 50 507 95,5 138,6
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 272 905 311 842 350 778 389 714 428 650 78,3 91,7
Helyi önkormányzatok támogatása 448 341 530 874 587 321 656 155 712 917 104,5 97,8
Támogatás az önkormányzati adósságok törlesztéséhez
Az államháztartás alrendszereinek támogatása 755 137 881 161 979 240 1 091 394 1 192 073 93,0 96,7
Kamatkiadások 528 854 593 556 669 589 888 688 1 021 216 103,1 103,2
Társadalmi önszerveződések támogatása 4 061 4 043 4 031 5 425 5 401 55,5 93,4
Kormányzati rendkívüli kiadások 1 468 1 667 1 864 2 058 2 250 88,2 85,0
Kezességérvényesítés 8 541 9 568 10 319 11 438 12 877 107,7 61,7
Egyéb kiadások 56 965 61 856 76 226 99 580 103 730 116,4 103,6
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Céltartalékok
Országvédelmi Alap
Beruházás Előkészítési Alap
Tartalékok
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 247 692 277 831 308 559 338 698 349 962 121,0 99,4
Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 182 577 211 464 237 719 328 488 400 050 217,2 117,8
Kiadások összesen 8 593 985 9 718 686 11 038 165 12 589 936 13 917 841 103,9 99,0
*Forrás: Magyar Államkincstár. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011