3.7.4. A központi költségvetés kiadásai*(10/10)

< >
Kiadások 2019 2019. J–Jú, 2018. J–Jú = 100,0% 2019. J–Jú a 2019. évi előirányzat %-ában
J–Jl J–Au J–Sz J–O J–N J–D
millió forint
Egyedi és normatív támogatások 114,2 62,1
Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása 102,5 50,0
Szociálpolitikai menetdíj támogatás 98,2 50,3
Lakásépítési támogatások 107,4 35,6
Családi támogatások 98,0 49,9
Korhatár alatti ellátások 101,2 52,2
Jövedelempótló és -kiegészítő szociális támogatások 110,1 55,9
Különféle jogcímen adott térítések 101,5 50,0
Nemzeti család- és szociálpolitikai alap 101,0 51,4
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 96,5 55,2
Elkülönített állami pénzalapok támogatása 97,0 72,6
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 78,4 50,1
Helyi önkormányzatok támogatása 104,7 50,7
Támogatás az önkormányzati adósságok törlesztéséhez
Az államháztartás alrendszereinek támogatása 92,8 51,1
Kamatkiadások 99,0 48,3
Társadalmi önszerveződések támogatása 32,8 46,3
Kormányzati rendkívüli kiadások 88,3 47,9
Kezességérvényesítés 94,3 35,3
Egyéb kiadások 83,0 37,4
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Céltartalékok
Országvédelmi Alap
Beruházás Előkészítési Alap
Tartalékok
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 138,5 61,8
Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 135,2 40,9
Kiadások összesen 98,4 52,1
*Forrás: Magyar Államkincstár. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011