3.7.4. A központi költségvetés kiadásai*(10/10)

< >
Kiadások 2020 2020. J–Mj,
2019. J–Mj
= 100,0%
2020. J–Mj
a 2020. évi előirányzat
%-ában
J–Jl J–Au J–Sz J–O J–N J–D
millió forint
Egyedi és normatív támogatások 110,0 55,9
Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása 102,7 39,8
Szociálpolitikai menetdíj támogatás 80,1 34,1
Lakásépítési támogatások 137,0 36,5
Családi támogatások 99,6 42,1
Korhatár alatti ellátások 97,9 44,5
Jövedelempótló és -kiegészítő szociális támogatások 102,2 38,2
Különféle jogcímen adott térítések 104,5 41,7
Nemzeti család- és szociálpolitikai alap 100,1 41,5
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 125,2 57,7
Elkülönített állami pénzalapok támogatása 103,3 25,4
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 134,2 41,7
Helyi önkormányzatok támogatása 94,3 40,6
Támogatás az önkormányzati adósságok törlesztéséhez
Az államháztartás alrendszereinek támogatása 109,2 40,2
Kamatkiadások 124,1 27,4
Társadalmi önszerveződések támogatása 104,8 47,8
Kormányzati rendkívüli kiadások 88,5 41,0
Kezességérvényesítés 99,4 25,8
Egyéb kiadások 195,3 49,3
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Céltartalékok
Országvédelmi Alap
Beruházás Előkészítési Alap
Tartalékok
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 108,4 52,6
Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 71,5 19,4
Kiadások összesen 120,5 48,4
*Forrás: Magyar Államkincstár. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011