3.7.5. A háztartások pénzügyi vagyona*(3/3)

(milliárd forint)

< >
Az időszak végén 2018
I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
Monetáris arany és SDR 0,0 0,0 0,0 0,0
Készpénz 4 195,0 4 499,8 4 624,8 4 792,9
Folyószámla betétek 5 497,7 5 831,8 5 997,4 6 376,6
Egyéb betétek 3 297,4 3 338,4 3 310,6 3 333,0
Készpénz és betétek 12 990,2 13 670,0 13 932,8 14 502,5
Rövid lejáratú értékpapírok 2 876,9 2 886,6 2 997,0 3 139,3
Hosszú lejáratú értékpapírok 2 518,2 2 655,0 2 738,5 2 878,1
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 5 395,1 5 541,5 5 735,4 6 017,3
Rövid lejáratú hitelek 574,3 581,9 590,5 596,6
Hosszú lejáratú hitelek 895,7 904,7 913,7 922,8
Hitelek 1 470,0 1 486,6 1 504,2 1 519,3
Tőzsdei részvények 763,8 806,5 819,2 784,4
Nem tőzsdei részvények 1 795,1 1 841,7 1 888,3 1 934,8
Egyéb tulajdonosi részesedések 14 598,2 15 020,6 15 400,1 15 792,5
Befektetési jegyek 4 183,9 4 218,1 4 192,1 4 085,1
Részvények és részesedések 21 341,0 21 886,9 22 299,6 22 596,9
Nem életbiztosítási díjtartalékok 365,5 367,1 375,0 362,0
Életbiztosítási díjtartalékok 1 935,2 1 958,1 1 962,8 1 929,3
Nyugdíjpénztári díjtartalékok 1 815,4 1 821,4 1 833,8 1 857,6
Szabványosított garanciák 0,0 0,0 0,0 0,0
Biztosítástechnikai tartalékok 4 116,1 4 146,5 4 171,6 4 148,8
Pénzügyi derivatívák 1,3 4,9 4,4 10,7
Kereskedelmi hitelek és előlegek 180,1 182,0 184,3 185,3
Egyéb 4 669,8 4 725,4 4 743,6 4 806,9
Egyéb követelések 4 850,0 4 907,4 4 927,9 4 992,2
PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 50 163,7 51 643,9 52 575,9 53 787,8
Monetáris arany és SDR 0,0 0,0 0,0 0,0
Készpénz 0,0 0,0 0,0 0,0
Folyószámla betétek 0,0 0,0 0,0 0,0
Egyéb betétek 0,0 0,0 0,0 0,0
Készpénz és betétek 0,0 0,0 0,0 0,0
Rövid lejáratú értékpapírok 0,0 0,0 0,0 0,0
Hosszú lejáratú értékpapírok 0,0 0,0 0,0 0,0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0,0 0,0 0,0 0,0
Rövid lejáratú hitelek 866,7 850,0 849,7 831,1
Hosszú lejáratú hitelek 6 350,4 6 498,5 6 616,6 6 678,0
Hitelek 7 217,1 7 348,5 7 466,4 7 509,1
Tőzsdei részvények 0,0 0,0 0,0 0,0
Nem tőzsdei részvények 0,0 0,0 0,0 0,0
Egyéb tulajdonosi részesedések 0,0 0,0 0,0 0,0
Befektetési jegyek 0,0 0,0 0,0 0,0
Részvények és részesedések 0,0 0,0 0,0 0,0
Nem életbiztosítási díjtartalékok 0,0 0,0 0,0 0,0
Életbiztosítási díjtartalékok 0,0 0,0 0,0 0,0
Nyugdíjpénztári díjtartalékok 0,0 0,0 0,0 0,0
Szabványosított garanciák 0,0 0,0 0,0 0,0
Biztosítástechnikai tartalékok 0,0 0,0 0,0 0,0
Pénzügyi derivatívák 2,7 6,8 3,0 6,8
Kereskedelmi hitelek és előlegek 526,2 515,0 503,7 527,0
Egyéb 868,8 913,8 881,3 1 015,1
Egyéb tartozások 1 394,9 1 428,8 1 385,0 1 542,1
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 8 614,7 8 784,1 8 854,3 9 058,0
A HÁZTARTÁS NETTÓ PÉNZÜGYI VAGYONA 41 549,0 42 859,8 43 721,6 44 729,8
*Nem konszolidált adatok. Speciális célú vállalatok nélkül. Forrás: Magyar Nemzeti Bank.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011