3.7.5. A háztartások pénzügyi vagyona*(3/3)

(milliárd forint)

< >
Az időszak végén 2019
I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
Monetáris arany és SDR 0,0
Készpénz 4 768,3
Folyószámla betétek 6 465,2
Egyéb betétek 3 327,8
Készpénz és betétek 14 561,3
Rövid lejáratú értékpapírok 3 128,8
Hosszú lejáratú értékpapírok 3 151,3
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 6 280,1
Rövid lejáratú hitelek 606,9
Hosszú lejáratú hitelek 935,3
Hitelek 1 542,2
Tőzsdei részvények 875,5
Nem tőzsdei részvények 1 988,3
Egyéb tulajdonosi részesedések 16 196,8
Befektetési jegyek 4 151,4
Részvények és részesedések 23 212,1
Nem életbiztosítási díjtartalékok 390,0
Életbiztosítási díjtartalékok 2 004,7
Nyugdíjpénztári díjtartalékok 1 906,1
Szabványosított garanciák 0,0
Biztosítástechnikai tartalékok 4 300,8
Pénzügyi derivatívák 2,9
Kereskedelmi hitelek és előlegek 186,9
Egyéb 4 852,7
Egyéb követelések 5 039,6
PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 54 939,0
Monetáris arany és SDR 0,0
Készpénz 0,0
Folyószámla betétek 0,0
Egyéb betétek 0,0
Készpénz és betétek 0,0
Rövid lejáratú értékpapírok 0,0
Hosszú lejáratú értékpapírok 0,0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0,0
Rövid lejáratú hitelek 821,8
Hosszú lejáratú hitelek 6 745,2
Hitelek 7 567,0
Tőzsdei részvények 0,0
Nem tőzsdei részvények 0,0
Egyéb tulajdonosi részesedések 0,0
Befektetési jegyek 0,0
Részvények és részesedések 0,0
Nem életbiztosítási díjtartalékok 0,0
Életbiztosítási díjtartalékok 0,0
Nyugdíjpénztári díjtartalékok 0,0
Szabványosított garanciák 0,0
Biztosítástechnikai tartalékok 0,0
Pénzügyi derivatívák 2,1
Kereskedelmi hitelek és előlegek 531,0
Egyéb 939,3
Egyéb tartozások 1 470,4
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 9 039,5
A HÁZTARTÁSOK NETTÓ PÉNZÜGYI VAGYONA 45 899,5
*Nem konszolidált adatok. Speciális célú vállalatok nélkül. Forrás: Magyar Nemzeti Bank. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011