3.7.5. A háztartások pénzügyi vagyona*(3/3)

(milliárd forint)

< >
Az időszak végén 2019
I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
Monetáris arany és SDR 0,0 0,0 0,0 0,0
Készpénz 4 764,0 4 909,9 5 050,8 5 186,4
Folyószámla betétek 6 460,7 6 616,4 6 766,4 7 151,7
Egyéb betétek 3 334,2 3 282,6 3 257,6 3 261,4
Készpénz és betétek 14 558,8 14 808,9 15 074,7 15 599,5
Rövid lejáratú értékpapírok 3 128,8 2 813,0 2 441,9 2 080,0
Hosszú lejáratú értékpapírok 3 151,5 4 044,2 5 239,2 6 254,7
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 6 280,2 6 857,1 7 681,1 8 334,7
Rövid lejáratú hitelek 637,0 650,9 668,4 682,7
Hosszú lejáratú hitelek 981,3 995,1 1 009,0 1 022,8
Hitelek 1 618,3 1 646,0 1 677,4 1 705,4
Tőzsdei részvények 824,9 939,3 936,8 934,7
Nem tőzsdei részvények 1 976,9 2 021,7 2 066,5 2 111,3
Egyéb tulajdonosi részesedések 16 948,3 17 441,4 18 027,9 18 532,1
Befektetési jegyek 4 386,5 4 269,0 4 185,3 4 260,7
Részvények és részesedések 24 136,7 24 671,4 25 216,5 25 838,7
Nem életbiztosítási díjtartalékok 389,8 390,1 393,8 374,0
Életbiztosítási díjtartalékok 2 013,7 2 023,5 2 057,0 2 095,8
Nyugdíjpénztári díjtartalékok 1 906,1 1 930,9 1 968,8 2 025,1
Szabványosított garanciák 0,0 0,0 46,1 78,8
Biztosítástechnikai tartalékok 4 309,6 4 344,6 4 465,8 4 573,7
Pénzügyi derivatívák 2,4 0,9 2,6 1,5
Kereskedelmi hitelek és előlegek 186,9 189,3 189,9 191,8
Egyéb 4 835,2 4 903,3 4 896,9 4 916,2
Egyéb követelések 5 022,1 5 092,5 5 086,8 5 108,0
PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 55 928,2 57 421,5 59 205,0 61 161,4
Monetáris arany és SDR 0,0 0,0 0,0 0,0
Készpénz 0,0 0,0 0,0 0,0
Folyószámla betétek 0,0 0,0 0,0 0,0
Egyéb betétek 0,0 0,0 0,0 0,0
Készpénz és betétek 0,0 0,0 0,0 0,0
Rövid lejáratú értékpapírok 0,0 0,0 0,0 0,0
Hosszú lejáratú értékpapírok 0,0 0,0 0,0 0,0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0,0 0,0 0,0 0,0
Rövid lejáratú hitelek 822,4 841,9 837,1 845,5
Hosszú lejáratú hitelek 6 799,5 6 950,9 7 416,4 7 686,3
Hitelek 7 622,0 7 792,8 8 253,5 8 531,8
Tőzsdei részvények 0,0 0,0 0,0 0,0
Nem tőzsdei részvények 0,0 0,0 0,0 0,0
Egyéb tulajdonosi részesedések 0,0 0,0 0,0 0,0
Befektetési jegyek 0,0 0,0 0,0 0,0
Részvények és részesedések 0,0 0,0 0,0 0,0
Nem életbiztosítási díjtartalékok 0,0 0,0 0,0 0,0
Életbiztosítási díjtartalékok 0,0 0,0 0,0 0,0
Nyugdíjpénztári díjtartalékok 0,0 0,0 0,0 0,0
Szabványosított garanciák 0,0 0,0 0,0 0,0
Biztosítástechnikai tartalékok 0,0 0,0 0,0 0,0
Pénzügyi derivatívák 1,9 1,3 3,8 1,7
Kereskedelmi hitelek és előlegek 531,0 520,2 508,6 532,3
Egyéb 929,3 1 009,2 960,2 1 163,8
Egyéb tartozások 1 460,4 1 529,3 1 468,7 1 696,1
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 9 084,2 9 323,5 9 726,0 10 229,6
A HÁZTARTÁSOK NETTÓ PÉNZÜGYI VAGYONA 46 844,0 48 098,1 49 479,0 50 931,8
*Nem konszolidált adatok. Speciális célú vállalatok nélkül. Forrás: Magyar Nemzeti Bank.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011