Nyomtatás
21. A 15–34 éves nem tanulók, akiknek volt több mint 3 hónapig tartó munkájuk, és meghaladta a 3 hónapot a tanulmányok befejezése és az első, több mint 3 hónapig tartó munka közötti időszak, aszerint, hogy mit csináltak a munka kezdése előtti 3 hónapot meghaladó időben, régiónként
Munka kezdése előtti tevékenység Közép- Magyar-ország Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Észak- Magyar-ország Észak-Alföld Dél-Alföld Összesen
Sorkatona volt, ill. polgári szolgálatot teljesített 7 338 3 456 3 699 4 179 2 032 2 539 4 797 28 040
Nem dolgozott, de aktívan keresett munkát, ill. vállalkozása beindítására tett lépéseket 74 780 41 009 26 309 39 665 40 722 57 834 43 889 324 208
Családi kötöttségek miatt (pl. gyermekgondozás, hozzátartozó ápolása) 4 147 1 638 1 934 2 562 2 713 5 245 3 048 21 287
Iskolarendszeren kívüli oktatásban vagy képzésben való részvétele miatt 3 530 2 672 2 279 2 060 2 764 2 794 2 022 18 121
Önkéntes munkája, karitatív tevékenysége miatt 2 009 347 0 0 92 0 147 2 595
Egészségi problémája miatt 1 301 715 786 571 756 323 701 5 153
Egyéb okból 11 336 3 644 3 989 5 344 3 839 3 478 3 352 34 982
Összesen 104 441 53 481 38 996 54 381 52 918 72 213 57 956 434 386
%
Sorkatona volt, ill. polgári szolgálatot teljesített 7,0 6,5 9,5 7,7 3,8 3,5 8,3 6,5
Nem dolgozott, de aktívan keresett munkát, ill. vállalkozása beindítására tett lépéseket 71,6 76,7 67,5 72,9 77,0 80,1 75,7 74,6
Családi kötöttségek miatt (pl. gyermekgondozás, hozzátartozó ápolása) 4,0 3,1 5,0 4,7 5,1 7,3 5,3 4,9
Iskolarendszeren kívüli oktatásban vagy képzésben való részvétele miatt 3,4 5,0 5,8 3,8 5,2 3,9 3,5 4,2
Önkéntes munkája, karitatív tevékenysége miatt 1,9 0,6 0,0 0,0 0,2 0,0 0,3 0,6
Egészségi problémája miatt 1,2 1,3 2,0 1,0 1,4 0,4 1,2 1,2
Egyéb okból 10,9 6,8 10,2 9,8 7,3 4,8 5,8 8,1
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

© Központi Statisztikai Hivatal, 2008