Nyomtatás
22. A 15–34 éves nem tanulók, akiknek volt több mint 3 hónapig tartó munkájuk, és meghaladta a 3 hónapot a tanulmányok befejezése és az első, több mint 3 hónapig tartó munka közötti időszak, aszerint, hogy mit csináltak a munka kezdése előtti 3 hónapot meghaladó időben, település típusonként
Munka kezdése előtti tevékenység Egyéb város Község Megyei jogú város Budapest Összesen
Sorkatona volt, ill. polgári szolgálatot teljesített 6 297 11 049 6 023 4 671 28 040
Nem dolgozott, de aktívan keresett munkát, ill. vállalkozása beindítására tett lépéseket 94 019 107 952 74 199 48 038 324 208
Családi kötöttségek miatt (pl. gyermekgondozás, hozzátartozó ápolása) 7 060 8 808 2 846 2 573 21 287
Iskolarendszeren kívüli oktatásban vagy képzésben való részvétele miatt 5 175 7 303 3 524 2 119 18 121
Önkéntes munkája, karitatív tevékenysége miatt 256 193 137 2 009 2 595
Egészségi problémája miatt 1 920 1 895 562 776 5 153
Egyéb okból 9 885 12 550 5 295 7 252 34 982
Összesen 124 612 149 750 92 586 67 438 434 386
%
Sorkatona volt, ill. polgári szolgálatot teljesített 5,1 7,4 6,5 6,9 6,5
Nem dolgozott, de aktívan keresett munkát, ill. vállalkozása beindítására tett lépéseket 75,4 72,1 80,1 71,2 74,6
Családi kötöttségek miatt (pl. gyermekgondozás, hozzátartozó ápolása) 5,7 5,9 3,1 3,8 4,9
Iskolarendszeren kívüli oktatásban vagy képzésben való részvétele miatt 4,2 4,9 3,8 3,1 4,2
Önkéntes munkája, karitatív tevékenysége miatt 0,2 0,1 0,1 3,0 0,6
Egészségi problémája miatt 1,5 1,3 0,6 1,2 1,2
Egyéb okból 7,9 8,4 5,7 10,8 8,1
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

© Központi Statisztikai Hivatal, 2008