Nyomtatás
23. A 15–34 éves nem tanulók, akiknek volt több mint 3 hónapig tartó munkájuk, és meghaladta a 3 hónapot a tanulmányok befejezése és az első, több mint 3 hónapig tartó munka közötti időszak, aszerint, hogy mit csináltak a munka kezdése előtti 3 hónapot meghaladó időben, legmagasabb iskolai végzettség szerint
Munka kezdése előtti tevékenység Általános iskola 8 osztálya vagy kevesebb Szakiskola, szakmunkás-képző Gimnázium, szakközép-iskola Főiskola, egyetem, doktori Összesen
Sorkatona volt, ill. polgári szolgálatot teljesített 2 380 12 090 9 568 4 002 28 040
Nem dolgozott, de aktívan keresett munkát, ill. vállalkozása beindítására tett lépéseket 63 352 79 010 119 436 62 410 324 208
Családi kötöttségek miatt (pl. gyermekgondozás, hozzátartozó ápolása) 8 759 5 441 4 708 2 379 21 287
Iskolarendszeren kívüli oktatásban vagy képzésben való részvétele miatt 2 272 2 846 10 205 2 798 18 121
Önkéntes munkája, karitatív tevékenysége miatt 0 380 698 1 517 2 595
Egészségi problémája miatt 2 196 556 2 147 254 5 153
Egyéb okból 16 999 5 675 7 258 5 050 34 982
Összesen 95 958 105 998 154 020 78 410 434 386
%
Sorkatona volt, ill. polgári szolgálatot teljesített 2,5 11,4 6,2 5,1 6,5
Nem dolgozott, de aktívan keresett munkát, ill. vállalkozása beindítására tett lépéseket 66,0 74,5 77,5 79,6 74,6
Családi kötöttségek miatt (pl. gyermekgondozás, hozzátartozó ápolása) 9,1 5,1 3,1 3,0 4,9
Iskolarendszeren kívüli oktatásban vagy képzésben való részvétele miatt 2,4 2,7 6,6 3,6 4,2
Önkéntes munkája, karitatív tevékenysége miatt 0,0 0,4 0,5 1,9 0,6
Egészségi problémája miatt 2,3 0,5 1,4 0,3 1,2
Egyéb okból 17,7 5,4 4,7 6,4 8,1
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

© Központi Statisztikai Hivatal, 2008