Nyomtatás
2.1. A háztartások száma, a háztartásban élő személyek jellemzői jövedelemszerő tevékenységük szerint, 2011
Megnevezés Közép-Magyarország Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Összesen
A háztartások száma
Háztartások felszorzott száma 1 191 137 418 694 358 863 342 271 429 946 532 360 516 638 3 789 909
Adatszolgáltató háztartások száma 2 520 988 940 919 1 478 1 377 1 715 9 937
Háztartások átlagos taglétszáma 2,5 2,6 2,7 2,7 2,8 2,7 2,5 2,6
A személyek száma
Alkalmazásban állók 1 071 511 391 821 358 073 278 900 346 047 425 788 398 909 3 271 049
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 149 706 47 772 54 636 32 469 40 378 52 889 79 276 457 126
Aktív keresők összesen 1 221 217 439 593 412 709 311 369 386 425 478 677 478 185 3 728 175
Ebből:
férfiak 648 739 237 543 223 204 166 887 208 836 250 281 262 243 1 997 733
nők 572 478 202 050 189 505 144 482 177 589 228 396 215 942 1 730 442
Nyugdíjasok összesen 658 709 240 012 225 135 214 851 264 536 291 631 301 102 2 195 976
Ebből:
férfiak 239 194 95 710 87 269 83 887 95 851 114 452 116 114 832 477
nők 419 515 144 302 137 866 130 964 168 685 177 179 184 988 1 363 499
Munkanélküliek összesen 154 266 63 264 48 622 74 194 111 591 145 396 78 718 676 051
Ebből:
férfiak 84 593 35 416 25 454 39 855 66 061 82 616 43 803 377 798
nők 69 673 27 848 23 168 34 339 45 530 62 780 34 915 298 253
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 90 666 43 640 42 506 68 613 68 595 96 305 65 528 475 853
Tanuló felnőttek 18 020 1 922 5 062 3 518 1 608 4 963 3 750 38 843
Egyéb Inaktív felnőttek 120 115 34 933 41 846 39 947 57 669 77 716 67 554 439 780
Nem tanuló gyermekek 193 126 65 153 65 573 55 464 85 861 98 128 85 797 649 102
Tanulók összesen 468 083 190 522 142 221 159 597 210 341 270 269 207 201 1 648 234
Összesen 2 924 202 1 079 039 983 674 927 553 1 186 626 1 463 085 1 287 835 9 852 014
A személyek számának százalékos megoszlása
Alkalmazásban állók 36,6 36,3 36,4 30,1 29,2 29,1 31,0 33,2
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 5,1 4,4 5,6 3,5 3,4 3,6 6,2 4,6
Aktív keresők összesen 41,8 40,7 42,0 33,6 32,6 32,7 37,1 37,8
Ebből:
férfiak 22,2 22,0 22,7 18,0 17,6 17,1 20,4 20,3
nők 19,6 18,7 19,3 15,6 15,0 15,6 16,8 17,6
Nyugdíjasok összesen 22,5 22,2 22,9 23,2 22,3 19,9 23,4 22,3
Ebből:
férfiak 8,2 8,9 8,9 9 8,1 7,8 9 8,4
nők 14,3 13,4 14 14,1 14,2 12,1 14,4 13,8
Munkanélküliek összesen 5,3 5,9 4,9 8,0 9,4 9,9 6,1 6,9
Ebből:
férfiak 2,9 3,3 2,6 4,3 5,6 5,6 3,4 3,8
nők 2,4 2,6 2,4 3,7 3,8 4,3 2,7 3,0
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 3,1 4 4,3 7,4 5,8 6,6 5,1 4,8
Tanuló felnőttek 0,6 0,2 0,5 0,4 0,1 0,3 0,3 0,4
Egyéb Inaktív felnőttek 4,1 3,2 4,3 4,3 4,9 5,3 5,2 4,5
Nem tanuló gyermekek 6,6 6,0 6,7 6,0 7,2 6,7 6,7 6,6
Tanulók összesen 16,0 17,7 14,5 17,2 17,7 18,5 16,1 16,7
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011