Nyitóoldal

2017. évi éves és 2018. évi évközi adatgyűjtések (előző időszak) kérdőívei, nyomtatványai

Nyomtatványok - 2017. évi éves és 2018. évi évközi adatgyűjtések listája
(a Központi Statisztikai Hivatal, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Miniszterelnökség által elrendelt adatgyűjtések)


Nyilván- tartási szám Megnevezés Beérkezési határidő Kérdőív Segédlet Útmutató Megjegyzés
1005 Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztika a tárgyhót követő hó 8. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1007 Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése a tárgyhót követő hó 8. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1009 Személysérüléses közúti közlekedési baleset a tárgyhót követő 40. nap Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH KARÁT rendszerén keresztül kell teljesíteni!
1017 Statisztikai jelentés a mentőszolgálatok tevékenységéről és a betegszállításról a tárgyévet követő március 20. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1019 Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása a tárgyévet követő február 15.
Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1021 Jelentés a háziorvosok és házi gyermekorvosok tevékenységéről a tárgyévet követő február 15. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1023 Éves építőipar-statisztikai szakmai jelentés a tárgyévet követő június 1. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1032 Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről az eseményt követő 15 napon belül Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1035 Jelentés az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről a tárgyévet követő május 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1036 Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről a tárgyhót követő hó 6. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1039 Éves termékstatisztikai jelentés tárgyévet követő június 1. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1045 Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról a tárgyhót követő hó 20. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1054 Jelentés a fürdők forgalmáról a tárgyévet követő április 20. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1058 Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról a tárgyévet követő április 15. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1059 Jelentés a települések gázellátásáról a tárgyévet követő március 1. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1060 Jelentés a települések távfűtés- és melegvízellátásáról a tárgyévet követő január 25. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1061 Települési hulladékgazdálkodás a tárgyévet követő február 25. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1062 Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás a tárgyévet követő március 24. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1071 Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól a tárgyévet követő március 16. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1072 Jelentés a felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól a tárgyévet követő március 16. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1074 Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól a tárgyévet követő március 16. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1076 Megszűnési jelentés a lakóépületekről és lakásokról folyamatos Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1077 Községi, városi lakás-, üdülőépítési és lakásmegszűnési összesítő a tárgyévet követő január 15. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1078 Részletező adatok az új lakások, üdülők felépítéséről folyamatos Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1080 Jelentés az önkormányzatok lakásgazdálkodási tevékenységéről a tárgyévet követő március 1. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1081 Építési engedélyek, egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységek a tárgyhót követő hó 7. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1082 Földterület és vetésterület, június 1. június 6. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1084 A kalászos gabonák terméseredménye augusztus 17. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1085 Főbb növénykultúrák terméseredményei november 25. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1087 Állatállomány, június 1.
Állatállomány, december 1.
június 12.
december 12.


Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1092 Növénytermelési termékek, zöldségfélék, gyep és nád termelése, felhasználása és nettó árbevétele a tárgyévet követő január 31.

Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1094 Gyümölcs-és szőlőtermelés, felhasználás és nettó árbevétel a tárgyévet követő január 31.

Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1095 Állatállomány-változás, vágóállatok és állati termékek termelése,felhasználása és nettó árbevétele a tárgyévet követő január 31.
Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1097 Jelentés a felvásárlásról a tárgyhót követő hó 12. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1099 Áruforgalmi mérleg a tárgyévet követő február 28. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1108 Piaci felhozatal és árjelentés a tárgyhót követő hó 5. Közvetlen megfigyelés mobil eszköz segítségével
1117 Munkaerőköltség-felvétel a tárgyévet követő május 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1119 Sztrájkstatisztikai jelentés az eseményt követő 3 héten belül Postai úton a KSH Munkaügyi-statisztikai osztályának
1156 Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek tevékenységéről június 10. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1165 Statisztikai adatszolgáltató lap a terhesség megszakításáról az eseményt követő hó 10. Postai úton a Lakossági szolgáltatások adatgyűjtési főosztály Haláloki statisztikai adatgyűjtő osztály részére
1174 Jelentés a médiaszolgáltatásról a tárgyévet követő április 15. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1180 A vasúti áruszállítás adatai a tárgyévet követő április 8. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1183 A közúti személyszállítás adatai a tárgyévet követő március 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1189 Közúti és kötöttpályás személyszállítási teljesítmények a tárgynegyedévet követő hó 15. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1190 A csővezetékes szállítás adatai a tárgyévet követő március 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1198 Adatfelvételi lap a Duna magyarországi szakaszának tranzit hajóforgalmáról a tárgyhót követő hó 4. a NAV Baranya Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság adatszolgáltatása e-mail-en
1202 Kimutatás a tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények működési adatairól a tárgyévet követő január 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1203 Gyermekek napközbeni ellátása a tárgyév végét megelőzően szeptember 15. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1206 Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól a a tárgyévet követő március 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1207 Kimutatás egyes szociális alapszolgáltatásokról és nappali ellátást nyújtó intézmények adatairól a tárgyévet követő január 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1208 Jelentés a gyermekotthonok, a nevelőszülői hálózatok és a külső férőhelyek helyzetéről a tárgyévet követő január 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1209 Jelentés a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok helyzetéről a tárgyévet követő január 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1210 Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről a tárgyévet követő január 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1215 Kérdőív a város, község területváltozásának főbb adatairól Külön értesítés szerint Postai úton a KSH Szakstatisztikák horizontális főosztályának címére
1382 A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok a tárgyidőszakot követő 30. nap Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1390 A helyi közutak és hidak adatai Önkormányzatok részére a visszaküldési határidő: a tárgyévet követő február 28. Beérkezési (feldolgozott állomány KSH részére történő átadási) határidő: a tárgyévet követő augusztus 15. [Az adatszolgáltatási kötelezettséget a Magyar Közút Nonprofit Zrt. honlapján keresztül kell teljesíteni a korábbi gyakorlatnak megfelelően!]
1392 A hajózási engedélyesek, közforgalmú kikötők, magánkikötők, motoros kishajók, vitorlás kishajók adatai a tárgyévet követő február 28. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1396 Jelentés a közúti közlekedéshez kapcsolódó tevékenységekről a tárgyévet követő április 15. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH KARÁT rendszerén keresztül kell teljesíteni!
1397 Kötélpálya, sikló, távolsági szalagpálya és sífelvonó szállítási és baleseti adatai a tárgyévet követő április 30. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1399 A vízi utak fenntartási munkái és költségei a tárgyévet követő május 30. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1470 Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások a tárgynegyedévet követő hó 15. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1511 Jelentés a javítóintézetek helyzetéről a tárgyévet követő január 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1616 Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról a tárgyévet követő március 20. A jelentést az önkormányzatoknak kell eljuttatni a területileg illetékes megyei államkincstárhoz
1620 Jelentés a kábeltelevíziós szolgáltatásról a tárgyévet követő március 1. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1633 A szerencsejátékokra fordított kiadások és a szerencsejátékokból származó bevételek alakulása a tárgyidőszakot követő hó 23. munkanap A Szerencsejáték Zrt. adatszolgáltatása e-mail-en
1639 Távközlési és műsorszórási teljesítmények a tárgynegyedévet követő hó 25. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1646 Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról árucsoportonként a tárgynegyedévet követő hó 20. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1652 Jelentés az időszaki sajtókiadásról a tárgynegyedévet követő hó 15. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1653 Jelentés a könyvkiadás adatairól a tárgynegyedévet követő hó 15. az Országos Széchenyi Könyvtár adatszolgáltatása, köteles példány alapján kiállított bizonylatok szerint
1654 A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi teljesítményei folyamatos Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1658 Statisztikai jelentés a vállalkozási tevékenységet nem folytató bevett egyházak részére a tárgyévet követő június 30. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1659 Alapinformációk a települési önkormányzatok illetékességi területén működő, infrastrukturális szolgáltatást nyújtó gazdasági szervezetekről június 30. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1670 Jelentés az információs és kommunikációs eszközök, illetve technológiák állományáról és felhasználásáról a tárgyévet követő február 15. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1696 A család- és gyermekjóléti szolgáltatások adatai a tárgyévet követő január 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1705 A postai, hírközlési, média és műsorszórási hatósági tevékenység a tárgyévet követő április 30. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1707 A távközlési tevékenység évközi adatai a tárgynegyedévet követő 40. nap. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1708 A távközlési tevékenység berendezései és szolgáltatásai a tárgyévet követő március 10. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1714 Egészségbiztosítási ellátások éves területi adatai a tárgyévet követő május 30. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH KARÁT rendszerén keresztül kell teljesíteni!
1725 Repülőterek forgalmi adatai a tárgyévet követő március 10. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1726 Jelentés a kereskedelmi tevékenységet folytatókról a tárgyfélévet követő hó 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1728 Jelentés a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó közigazgatási és területváltozásokról a tárgyévet követő január 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1747 Egészségbiztosítási ellátások havi adatai a tárgyhót követő 2. hónap 15. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH KARÁT rendszerén keresztül kell teljesíteni!
1748 Új nyugdíj és egyéb ellátás megállapítások a tárgyhót követő második hó 30.
1751 Havi jelentés az energiaszektor termékeiről a tárgyhót követő hó 10. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1758 A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati tevékenységet végzők ráfordításai és árbevételei a tárgyévet követő május 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1760 Az internetszolgáltatások negyedéves forgalmi adatai a tárgynegyedévet követő hó 25. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1761 Jelentés az üzleti célú egyéb szálláshelyekről a tárgyévet követő február 26. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1764 Adatlap a statisztikai regiszter adatainak felülvizsgálatához a tárgyévet követő február 28. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1765 Jelentés az önkéntes nyugdíjpénztárak tagjairól a tárgyévet követő április 30. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH KARÁT rendszerén keresztül kell teljesíteni!
1775 A gyermekjóléti alapellátások működési adatai a tárgyévet követő január 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1788 Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők a tárgyévet követő március 1. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH KARÁT rendszerén keresztül kell teljesíteni!
1789 Éves jelentés az internetszolgáltatásról a tárgyévet követő március 1. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1791 Baromfikeltetés a tárgyhót követő hó 12. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1799 Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról a tárgyévet követő május 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1811 A postai szolgáltatás és eszközei a tárgyévet követő március 10. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1812 Vasúti infrasruktúra, közlekedési eszközök, üzemi és szállítási teljesítmények adatai a tárgyévet követő április 30. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1824 Takarmányok értékesítési ára a tárgynegyedévet követő hó 12. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1826 Növényvédő szerek értékesítési ára a tárgynegyedévet követő hó 12. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1827 Állatgyógyászati készítmények értékesítési ára a tárgynegyedévet követő hó 12. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1831 Építőipari tevékenységek ára február 23., május 23., augusztus 23., november 23.
Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1840 Az információs és kommunikációs technológiák állományának minőségi és mennyiségi adatai február 1. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1845 Éves gazdaságstatisztikai jelentés a tárgyévet követő június 1. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1846 Székhely és telepi adatok a tárgyévet követő június 15. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1852 Üzletek és más telepek adatai a tárgyévet követő június 15. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1857 A kikötői áru- és hajóforgalom a tárgyhót követő hó 10. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1868 Jelentés a lakossági lakáshitelezési tevékenységről a tárgyfélévet követő hó 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
A 2017. második félévre vonatkozó nyomtatványt a 2017. évi adatlapok között találja!
1869 Tehéntej felvásárlása és tejtermékek előállítása a tárgyhót követő hó 15. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1870 Tej- és tejtermékek termelése, felvásárlása, felhasználása és nettó árbevétele a tárgyévet követő január 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1892 Jelentés a környezetvédelmi ráfordításokról, a környezetvédelmi termékek előállításáról és szolgáltatások nyújtásáról a tárgyévet követő május 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1911 Kimutatás a fogyatékossági támogatás adatairól a tárgyévet követő február 28.
1919 Családtámogatási ellátások éves és területi adatai a tárgyévet követő április 5.
1921 Családtámogatási ellátások havi adatai a tárgyhót követő hó 30.
1933 Éves jelentés a beruházások összetételéről a tárgyévet követő március 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1957 A hírközlési tevékenységet végző szervezetek gazdálkodását jellemző adatok I. tárgyfélév: a tárgyidőszakot követő 30. nap; II. tárgyfélév: a tárgyidőszakot követő 45. nap Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1966 Jelentés a repülőterek forgalmáról a tárgyhót követő hó 25. E-mail-en a KSH Ágazati statisztikai főosztály Turizmus- és szállítás statisztikai osztályának
1994 Az internet és televíziószolgáltatás évközi adatai a tárgynegyedévet követő hó 30. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
1995 Az internet és televíziószolgáltatás berendezései és szolgáltatásai a tárgyévet követő március 10. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2009 Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról a tárgynegyedévet követő hó 12. FEOR
Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2010 Intrastat kiszállítás a tárgyhót követő hó 15. Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-1-880-8950
Elektronikus adatszolgáltatás
2011 Intrastat kiszállítás, egyszerűsített a tárgyhót követő hó 15. Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-1-880-8950
Elektronikus adatszolgáltatás
2012 Intrastat beérkezés a tárgyhót követő hó 15. Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-1-880-8950
Elektronikus adatszolgáltatás
2013 Intrastat beérkezés, egyszerűsített a tárgyhót követő hó 15. Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-1-880-8950
Elektronikus adatszolgáltatás
2023 Kérdőív a szociális szolgáltatásokról és gyermekellátásokról a tárgyévet követő január 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2076 Jelentés a működést kezdő, megszűnt, üzemeltetési kört módosított kereskedelmi és nem üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyekről, az egyéb szálláshelyek kivételével a tárgynegyedévet követő hó 15. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2120 Egészségügyi kiadás és bevétel adatok a tárgyévet követő szeptember 30. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2130 Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése a tárgynegyedévet követő hó 8. nap Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
Részletes információk
Részletes kérdőívek és kitöltési útmutatók
2131 A vasúti szállítás negyedéves adatai a tárgynegyedévet követő hó 20. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2145 A postai szolgáltatás negyedéves adatai a tárgynegyedévet követö hó 20. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2146 Az üzleti szolgáltatások árbevétel szerkezete a tárgyévet követő május 5. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2157 Éves gazdaságstatisztikai jelentés a szakosodott egységekről a tárgyévet követő június 1.

Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2160 Vízi, légi és csővezetékes szállítási teljesítmények a tárgynegyedévet követő hó 15. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2161 A vasúti személyszállítás adatai a tárgyévet követő április 8. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2166 A vasúti, vízi és légi balesetek adatai a tárgyévet követő április 30. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH KARÁT rendszerén keresztül kell teljesíteni!
2193 Adatszolgáltatás az európai unión kívül külkereskedelmi termékforgalomról a tárgyhót követő hó 15. Elektronikus adatszolgáltatás
2210 Jelentés a központi állami költségvetésben K+F célra tervezett és kifizetett összegekről március 16. E-mail-en az osap2210@ksh.hu címre
2218 Egyéni gazdaságok júniusi összeírása június 15.
2219 Egyéni gazdaságok decemberi összeírása december 15. Összeírás, kikérdezés alapján mobil eszköz segítségével
2222 Az út infrastruktúra adatai a tárgyévet követő szeptember 30. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2223 A vasút infrastruktúra adatai a tárgyévet követő szeptember 30. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2224 A vízi út infrastruktúra datai a tárgyévet követő szeptember 30. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2225 A hálózati közlekedési infrastruktúra felügyeleti adatai a tárgyévet követő szeptember 30. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2226 A közlekedés rendészet ráfordítás adatai a tárgyévet követő szeptember 30. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2227 A közlekedési hálózati infrastruktúra központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatai a tárgyévet követő szeptember 30. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2234 Adatszolgáltatás PPP projektekről tárgyévet követő február 28. E-mail-en a nemzetiszamla@ksh.hu címre
2235 Havi teljesítménystatisztikai jelentés a tárgyhót követő hó 20. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2236 Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés a tárgynegyedévet követő hó 20. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2237 Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés a tárgynegyedévet követő hó 20. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2238 Havi munkaügyi jelentés a tárgyhót követő hó 12. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2239 Éves teljesítménystatisztikai jelentés a tárgyévet követő június 1.

Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2240 Éves beruházásstatisztikai jelentés a tárgyévet követő március 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2241 Éves munkaügyi jelentés a tárgyévet követő március 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2246 Légijárművek és az alkalmazott személyzet adatai a tárgyévet követő március 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2247 Légiszállítási teljesítmények adatai a tárgyévet követő január 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2248 Légiszállítás az indulási és célállomások szerint a tárgynegyedévet követő hó 30. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2249 Légiszállítás a repülés szakaszai szerint a tárgyévet követő január 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2250 Légitársaságok pénzügyi adatai a tárgyévet követő május 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2251 Magyarországi repülőterek forgalmi adatai tárgynegyedévet követő hó 20. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2252 Légiközlekedési szakszemélyzet adatai a tárgyévet követő január 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2253 Jelentés a magyarországi mozikról a tárgyévet követő január 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2254 Jelentés a befejezett filmekről a tárgyévet követő január 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2257 A támogatott lakhatás adatai a tárgyévet követő január 31. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2375 Egyéni gazdaságok decemberi összeírása (kiemelt egyéni gazdaságok) december 15.
2394 Éves regiszterkarbantartó kérdőív a tárgyévet követő június 15. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2414 Gazdasági egységek éves statisztikai jelentése június 1.

Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2417 Egyéni gazdaságok júniusi összeírása (kiemelt egyéni gazdaságok) június 15.
2419 Gyümölcsös ültetvények összeírása 2017 2018. április 16.
2438 Kassza adatok kiskereskedelmi üzletláncoktól a tárgyhó végét megelőző 25-én
2439 Az üzleti funkciók nemzetközi kiszervezésének feltérképezése, 2017 február 20. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2446 Jelentés az önkormányzatok által biztosított nyilvános elérésű vezeték nélküli internet-hozzáférési pontokról 2018. április 25. és 2018. október 25. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
2453 Keskeny nyomtávú vasúti infrastruktúra, közlekedési eszközök, üzemi és szállítási teljesítmények adatai 2017. a tárgyévet követő április 30. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!
8041 Éves jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyekről tárgyévet követő február 28. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteni!