GYIK - Egyéb kérdések

  • Hogyan kérhetek pályázathoz igazolást?
    A pályázathoz szükséges igazolásért írásban kell a KSH-hoz fordulni. A levélben fel kell tüntetni az igazolást kérő szervezet nevét és törzsszámát (adószám első nyolc számjegye), valamint azt, hogy miért kéri az igazolást. Igazolást az alábbi témákban ad ki a KSH:
    • létszámigazolás (az adott szervezetnél alkalmazásban állók számáról);
    • igazolás arról, hogy az adott szervezet nem adatszolgáltató (nem kell kérdőívet beküldenie a kérdéses időszakban).
    Mindkét esetben keresse az Információszolgálat munkatársait.