NyitóoldalHajdu Ottó: Többváltozós statisztikai számítások

Hajdu Ottó: Többváltozós statisztikai számítások


A kötet a bonyolultabb, ám a korszerű alkalmazásokban egyre nagyobb teret nyerő matematikai-statisztikai módszerek világába vezeti be az Olvasót. A könyv átfogja a legtágabb értelemben vett többváltozós módszerek széles skáláját a főkomponens elemzéstől a kanonikus korrelációszámításon, a diszkriminanciaanalízisen, a klaszter-elemzésen, a korrespondenciaanalízisen és az általános lineáris modellen keresztül, a klasszifikációs módszerekig és a faktoranalízisig. Hatalmas ismeretanyag, aprólékosan precíz feldolgozás, sok alkalmazási hivatkozás, és nem utolsó sorban sajátos, a megszokottól gyakran gyökeresen eltérő szemléletmód jellemzi a könyvet. A 460 oldalas mű, amely felsőéves egyetemi kurzusok tananyagául is szolgál, nem könnyű olvasmány, de rengeteg hasznos információt nyújt nálunk eddig nem, vagy alig ismert módszerekről, emellett az értő és elmélyült Olvasó számára különleges intellektuális élvezetet is jelent.