2021 februárjában az előző hónaphoz képest 14 ezer fővel többen, az előző év azonos hónapjához képest – elsősorban a járvány gazdasági hatásainak következményeként – 104 ezer fővel kevesebben dolgoztak. A hazai elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma 42, a közfoglalkoztatottaké 25, a külföldi telephelyen dolgozóké 37 ezer fővel csökkent egy év alatt.

A 15–74 éves foglalkoztatottak számának havi alakulása

2021. februárban a 71,8%-os foglalkoztatási ráta az egy hónappal korábbinál 0,7 százalékponttal magasabb, az egy évvel korábbinál pedig 0,8 százalékponttal alacsonyabb volt

A 15–64 évesek foglalkoztatási rátájának havi alakulása nemek szerint

2021. februárban a foglalkoztatási ráta az 55–64 évesek kivételével valamennyi kiemelt korcsoportban csökkent az egy évvel korábbihoz képest

A 15–64 évesek foglalkoztatási rátájának havi alakulása korcsoportok szerint

2021 februárjában a foglalkoztatási ráta Vas megyében volt a legmagasabb (78,4%) és Nógrád megyében a legalacsonyabb (60,5%)

A 15–64 évesek foglalkoztatási rátájának alakulása megyék szerint, 2021. február

2020 IV. negyedévében 24%-kal csökkent az üres álláshelyek száma az előző év azonos időszakához képest

Üres álláshelyek száma szektoronként*

2020 IV. negyedévében 2,4%-kal elmaradt a ledolgozott munkaórák száma az előző év azonos időszakához képest

Ledolgozott munkaórák száma*

A legnagyobb létszámcsökkenést a feldolgozóipar, illetve a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területek szenvedték el; e két területen összesen 96 ezer fővel volt alacsonyabb a foglalkoztatottak száma, mint egy évvel korábban

A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági ágak szerint

2021. februárban a távmunkában vagy home office keretében dolgozók aránya 10,6% volt, közel ötszöröse az egy évvel korábbinak, de 6,1 százalékponttal alacsonyabb a májusi csúcsnál

A távmunkában vagy home office keretében dolgozók arányának havi alakulása

2021. februárban az előző hónaphoz képest 39 ezer fővel csökkent, míg az előző év azonos hónapjához képest – részben a járvány gazdasági következményeként – 66 ezer fővel nőtt a nem dolgozók létszáma. A munkanélküliek száma 25, az inaktívaké 15 ezer fővel volt alacsonyabb, mint 2021. januárban.

A 15–74 éves nem foglalkoztatottak (munkanélküliek és inaktívak) számának havi alakulása

2021. februárban a munkanélküliek 213 ezer fős létszáma 25 ezer fővel volt alacsonyabb az egy hónappal korábbinál, és 46 ezer fővel magasabb az egy évvel korábbinál

A 15–74 éves munkanélküliek számának havi alakulása

2021. februárban a munkanélküliségi ráta 4,5% volt, 0,5 százalékponttal alacsonyabb az egy hónappal korábbinál, és 1,0 százalékponttal magasabb az egy évvel ezelőttinél

A 15–74 évesek munkanélküliségi rátájának havi alakulása nemek szerint

2021. februárban a munkanélküliségi ráta Nógrád megyében volt a legmagasabb (14,3%), és a legnagyobb (7,5 százalékpontos) emelkedés is itt mutatkozott egy év alatt

A 15–64 évesek munkanélküliségi rátájának alakulása megyék szerint, 2021. február

2021. februárban a potenciális munkaerő-tartalék az előző hónaphoz képest 36 ezer fővel csökkent, az előző év azonos időszakához képest 134 ezer fővel emelkedett

A potenciális munkaerő-tartalék havi alakulása a 15–74 éves népességen belül

2021. februárban a potenciális munkaerő-tartalék aránya országosan 6,0%-ot tett ki, ezen belül Észak-Magyarországon volt a legmagasabb (9,1%) és Közép-Dunántúlon a legalacsonyabb (3,5%). A legnagyobb – 3,1 százalékpontos – emelkedés Pest régióban történt egy év alatt.

A potenciális munkaerő-tartalék aránya régiók szerint a 15–74 éves népességen belül, 2021. február

2021. februárban Magyarország 4,5%-os munkanélküliségi rátájával az ötödik helyen állt az uniós tagországok rangsorában

A 15–74 évesek munkanélküliségi rátájának alakulása az Európai Unió tagállamaiban, 2021. február*

2021. februárban Magyarország munkanélküliségi rátája (4,5%) alacsonyabb volt az uniós átlagnál (7,8%). Mindössze Lengyelország, Csehország, Hollandia és Málta munkanélküliségi adatai voltak jobbak.

A 15–74 évesek munkanélküliségi rátájának alakulása az Európai Unió tagállamaiban*

2021. februárban az Európai Unió valamennyi tagállamában nőtt a munkanélküliségi ráta az előző év azonos hónapjához képest, leginkább Spanyolországban (2,6 százalékponttal)

A 15–74 évesek munkanélküliségi rátájának változása az uniós tagállamokban az előző év azonos hónapjához képest, 2021. február*

2021. februárban a fiatalok munkanélkülisége az előző év azonos hónapjához képest Ausztria és Málta kivételével valamennyi uniós tagországban romlott, az előző hónaphoz képest azonban a tagországok közel felében javult

A 15–24 éves fiatalok munkanélküliségi rátájának alakulása az Európai Unió tagállamaiban, 2021. február*

A februári munkanélküliségi rátákban Spanyolországban mutatkozott a legnagyobb eltérés a férfiak, Lettországban pedig a nők javára

A 15–74 éves nők munkanélküliségi rátájának eltérése a férfiakétól az EU tagállamaiban, 2021. február*

2021. januárban 411 000 forint volt a bruttó átlagkereset, 9,5%-kal több, mint egy évvel korábban

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresetének alakulása*

2021 januárjában a havi bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 423 800, a költségvetésben 386 800 forintot ért el, ami 8,5, illetve 13,3%-kal magasabb, mint egy évvel ezelőtt

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete szektoronként, 2021. január

2021 januárjában a bruttó átlagkereset 9,5, a reálkereset pedig 6,6%-kal haladta meg az egy évvel korábbit

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlag- és nettó reálkeresetének alakulása*

1,2 ezer milliárd forint volt a számfejtett bruttó keresettömeg 2021 januárjában, 7,9%-kal magasabb, mint egy évvel korábban

Bruttó keresettömeg alakulása*

A keresettömeg és az átlagkereset 2020 októberétől már hasonló mértékben változott. 2021. januárban mind a bruttó átlagkereset, mind a bruttó keresettömeg mintegy 9%-kal csökkent az előző hónaphoz képest, a tavaly év végi prémium és jutalom kifizetéseket követően.

Bruttó keresettömeg és az átlagkereset alakulása*