2020. novemberben az előző hónaphoz képest 45 ezer fővel (1,0%-kal) dolgoztak többen, miközben az előző év azonos hónapjához képest 26 ezer fővel (0,6%-kal) csökkent a foglalkoztatottak száma

A foglalkoztatottak számának havi alakulása

2020. novemberben a 15–64 évesek 70,6%-os foglalkoztatási rátája az egy hónappal korábbinál 1,0 százalékponttal, az egy évvel korábbinál pedig 0,3 százalékponttal volt magasabb

A 15–64 évesek foglalkoztatási rátájának havi alakulása nemek szerint

2020. novemberben a munkanélküliek 190 ezer fős létszáma 9 ezer fővel volt alacsonyabb az egy hónappal korábbinál, és 34 ezer fővel volt magasabb az egy évvel korábbinál

A munkanélküliek számának havi alakulása

2020. novemberben a 15–74 évesek munkanélküliségi rátája 4,1% volt, 0,2 százalékponttal alacsonyabb az egy hónappal korábbinál, és 0,7 százalékponttal magasabb az egy évvel korábbinál

A 15–74 évesek munkanélküliségi rátájának havi alakulása nemek szerint

2020 novemberében Magyarország munkanélküliségi rátája (4,1%) alacsonyabb volt az uniós átlagnál (7,4%)

A munkanélküliségi ráta alakulása az Európai Unió tagállamaiban, 2020. november*

2020. novemberben az unióban csak Olaszországban csökkent a munkanélküliségi ráta az előző év azonos hónapjához képest, miközben Litvániában növekedett a leginkább

A 15–74 évesek munkanélküliségi rátájának változása az EU–27 tagállamokban az előző év azonos hónapjához képest, 2020. november*

2020. novemberben a fiatalok munkanélkülisége az előző év azonos hónapjához képest valamennyi uniós tagországban romlott; az előző hónaphoz képest viszont a tagországok közel felében javult a mutató értéke, Magyarországon azonban nem

A 15–24 éves fiatalok munkanélküliségi rátájának alakulása az Európai Unió tagállamaiban, 2020. november*

A novemberi munkanélküliségi rátákban Spanyolországban mutatkozott a legnagyobb eltérés a férfiak, Lettországban pedig a nők javára

A 15–74 éves nők munkanélküliségi rátájának eltérése a férfiakétól az EU tagállamaiban, 2020. november*

2020 októberében 397 400 forint volt a bruttó átlagkereset, 8,8%-kal több, mint egy évvel korábban

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresetének alakulása*

2020 első tíz hónapjában a havi bruttó átlagkereset 395 300 forint volt, 9,7%-kal több, mint egy évvel ezelőtt

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete szektoronként, 2020. január–október

2020 októberében a bruttó átlagkereset 8,8, a reálkereset pedig 5,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlag- és nettó reálkeresetének alakulása*

1,2 ezer milliárd forint volt a számfejtett bruttó keresettömeg 2020 októberében, 6,2%-kal magasabb, mint egy évvel korábban

Bruttó keresettömeg alakulása, 2020*

A járvány munkaerőpiaci következményeként a keresettömeg az átlagkeresetekhez viszonyítva kevésbé nőtt az előző év azonos időszakához képest, az alacsonyabb munkavállalói létszám, illetve a munkavállalók egy részét érintő munkaidő és/vagy keresetcsökkentések, valamint a fizetés nélküli távollétek miatt

Bruttó keresettömeg és az átlagkereset alakulása*