Ugrás a tartalomhoz

Válasz a 24.hu által közölt „Valaki rosszul számolta ki a novemberi nyugdíjemelést” című cikkben foglalt állításokra

A 24.hu 2020. október 28-án „Valaki rosszul számolta ki a novemberi nyugdíjemelést” címmel cikket közölt, melyben úgy fogalmazott, hogy „a KSH-nak a január-augusztusi tényadatok alapján meg kellene becsülnie mind az éves (január-decemberi) nyugdíjas infláció várható mértékét, mind az átlagos infláció éves várható mértékét”. A cikk azt is állítja, hogy a KSH nem megfelelően értelmezte a vonatkozó törvényt.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény rendelkezik a nyugellátások évenkénti rendszeres emeléséről. A vonatkozó jogszabály a számítás módjának meghatározásával kapcsolatban nem nevesíti a Központi Statisztikai Hivatalt, mint felelőst. A jogszabályban hivatkozott fogyasztói ár növekedésének várható mértékére vonatkozó számítás elvégzése nem a KSH feladata. A KSH felelőssége addig tart, hogy nyilvánosságra hozza a fogyasztói árak alakulását bemutató mutatókat, amelyeket azután bárki felhasználhat további számítások elvégzésére.

A Központi Statisztikai Hivatal feladata jogszabályi felhatalmazás alapján és a statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvényben foglaltaknak megfelelően, hogy statisztikai információk nyilvánosságra hozatalával valósághű, tárgyilagos képet adjon a társadalom, a gazdaság, a környezet állapotáról és annak változásairól az állami szervek, az önkormányzatok, a gazdasági szervezetek – beleértve a pénzügyi piacokat –, a civil szervezetek, a tudományos tevékenységet végzők, a közvélemény, a média szereplői, valamint a nemzetközi szervezetek, különösen az Európai Unió intézményei számára.

A KSH e feladatának megfelelve rendszeresen közzéteszi egyebek mellett a fogyasztóiár-index, illetve a nyugdíjas fogyasztóiár-index adatokat, melyeket előzetesen megadott időpontokban publikál. Az adatok a Fogyasztói árak című gyorstájékoztatóban, a letölthető összefoglaló (STADAT) táblák között, illetve a Tájékoztatási adatbázisban ismerhetők meg, továbbá a KSH egyedi kérés esetén tájékoztatja a hozzá forduló valamennyi felhasználót, ugyanakkor az adatai alapján a felhasználók által végzett számításokért, levont következtetésekért nem felel. A fogyasztóiár-index számításának módszere nemzetközileg elfogadott standardok és módszertanon alapul, amely nyilvánosan hozzáférhető a KSH honlapján.

 

Központi Statisztikai Hivatal

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. Tel./Phone: 345-6000
Postacím/Postal address: P.O.Box 51 Budapest H-1525
http://www.ksh.hu