Webes változat | Feliratkozás a hírlevélre | Leiratkozás a hírlevélről

A KSH HÍREI

Kedves Olvasóink!

Köszönjük, hogy 2018-ban is figyelemmel kísérték a Központi Statisztikai Hivatal híreit, aktuális eseményeit és ajánlott kiadványainkat! Bízunk benne, hogy 2019-ben is olvasóink, adataink felhasználói között üdvözölhetjük Önöket.

Karácsony

 

 

Tájékoztatási naptár

Tájékoztatási naptár

Tájékoztatjuk tisztelt felhasználóinkat, hogy közzétettük a Központi Statisztikai Hivatal 2019. évi gyorstájékoztatóinak tájékoztatási naptárát. A gyorstájékoztatókban az évközi adatfelvételeinken alapuló első olyan rendelkezésre álló eredményeket publikáljuk, amelyek a nemzetgazdaság konjunktúramutatóit képviselik, elősegítve ezzel a felhasználók gyors információellátását, támogatva a megalapozott döntéshozatalt. A naptár minden megjelenésre kerülő havi és negyedéves gyakoriságú közzétételt tartalmaz cím, illetve naptári nap szerinti csoportosításban. A megjelenési dátumok igazodnak a nemzetközi ajánlásokhoz, az adatgyűjtések eredményeinek feldolgozásához, valamint az Európai Unió statisztikai hivatalának, az Eurostat tájékoztatási naptárához.
 

 

Népszámlálás 2021

Népszámlálás 2021

Az Országgyűlés elfogadta a következő népszámlálás végrehajtásáról szóló 2018. évi CI. törvényt, amely szerint 2021 tavaszán kerül sor a tízévenkénti összeírásra. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) törekvése a 2021-es népszámlálás megvalósítása során a válaszadókra háruló terhek és a népszámlálás költségeinek csökkentése, a gyors adatfeldolgozás és -közlés, valamint a kiváló adatminőség biztosítása. Ezen törekvések megvalósítása érdekében a kérdőívek kitöltése kizárólag elektronikus formában fog történni, az adatok feldolgozását pedig állami nyilvántartásokból származó adatbázisok statisztikai célú felhasználása segíti majd.
 

 

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP), 2019

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP), 2019

A KSH közzétette az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) 2019. évre szóló részletes jegyzékét a hivatal honlapján. A nyilvános oldalon megtalálható mind a 216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet által módosított 388/2017. (XII. 13.) Korm.rendelet "Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól" alapján elrendelt adatfelvételek, mind a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvényen alapuló adatfelvételek és -körök teljes listája, elrendelő szervezetenként csoportosítva, jogharmonizációs melléklettel együtt.
 

 

Velük volt az erő!

Velük volt az erő!

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2018. őszén a középiskolások és az egyetemisták részére is statisztikai versenyt hirdetett STAT WARS címmel. A középiskolások számára kiírt verseny döntőjét november 8-án rendezték. Az V. STAT WARS-ra ebben az évben 150 középiskolás diákcsapat jelentkezett, közülük a legjobb 12 mérte össze tudását és ügyességét a budapesti fináléban. Az országos vetélkedő, amely sok élménnyel és tapasztalattal népszerűsíti a statisztikai kultúrát a diákok körében, a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium csapatának sikerével zárult.
A nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók számára STAT WARS UNI néven megrendezett verseny több felsőoktatási intézménnyel együttműködve került lebonyolításra. A verseny három előválogató fordulójára 84 csapat nevezett, akik az adatok feldolgozása és megjelenítése terén mérték össze tudásukat. A negyedik fordulóra, amely egyúttal a verseny döntője volt, december 10-én került sor. A verseny a Budapesti Corvinus Egyetem Harmadfajú hibák nevű csapata sikerével zárult.
 

 

KIEMELT SZÁMUNK: 4,9

KIEMELT SZÁMUNK: 4,9

A bruttó hazai termék volumene Magyarországon 2018 III. negyedévében 4,9%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit.


 

SZEMLE

 

A KSH jelenti: gazdaság és társadalom, 2018/9

A KSH jelenti: gazdaság és társadalom, 2018/9

A havi gyakoriságú kiadvány összefoglalóan elemzi és bemutatja a társadalom és a gazdaság legfrissebb jelenségeit és az év során alakuló tendenciákat. A kiadvány negyedévzáró számai részletesebb ágazatonkénti áttekintést nyújtanak.


 

Fókuszban a megyék – 2018. I–III. negyedév

Fókuszban a megyék - 2018. I-III. negyedév

A KSH "Fókuszban a megyék" című kiadványa negyedévről negyedévre önálló webfelületen ad tájékoztatást az érdeklődők számára a főváros, valamint a 19 megye társadalmi-gazdasági helyzetének alakulásáról. A kiadvány térképeivel, interaktív grafikonjaival és rövid, lényegre törő magyarázataival az egyes témakörök megyénkénti áttekintése mellett azok összehasonlítására is lehetőséget biztosít. Az e felületen megjelenő információk között megyénként és témakörönként is lehet választani, a tájékozódást negyedévente frissülő, Excel-formátumban letölthető táblaanyag is segíti.


 

Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2017

Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2017

A kiadvány a nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülőkről és ellátásaikról igyekszik részletes képet adni a rendelkezésre álló legfrissebb adatok alapján. A 2018. januári ellátotti állományra vonatkozó statisztikák mellett az ellátásokra fordított kiadásokról, az új ellátásmegállapításokról és a nyugdíj értékének alakulásáról tartalmaz információkat, utóbbit európai összehasonlításban is.


 

Mikrocenzus 2016 – 13. Foglalkozások presztízse

Mikrocenzus 2016 - 13. Foglalkozások presztízse

A Központi Statisztikai Hivatal 2016 október-novemberében a háztartások 10%-os mintáján mikrocenzust hajtott végre. A "kis népszámlálás" során az ország 2148 településén mintegy 440 ezer háztartást kerestünk meg, hogy információt gyűjtsünk társadalmunk aktuális jellemzőiről. A mikrocenzus eredményeinek közlését most a foglalkozásipresztízs-felmérésből származó adatok elemzésével folytatjuk. A foglalkozási presztízsre vonatkozó kutatás a mikrocenzus egyik kiegészítő felvétele volt, amelyet a cenzusra kijelölt címek 10%-án élő 16 éves vagy annál idősebb népesség körében vettek fel.


 

A kis- és középvállalkozások jellemzői, 2017

A kis- és középvállalkozások jellemzői, 2017

A 2017. évi előzetes adatok alapján a Magyarországon működő vállalkozások 99,1%-a volt kis- és középvállalkozás. 2013 óta minden évben megközelítőleg ugyanezt az arányt képviselték a kkv-k a teljes vállalkozói körön belül. 2017-ben – az előzetes adatok alapján – a kkv-körön belül a mikrovállalkozások részaránya némileg növekedett, míg a kis- és középvállalkozások részesedése kismértékben csökkent: a mikrovállalkozások aránya 94,6, a kisvállalkozásoké 4,7, a középvállalkozásoké 0,7% volt. 2017-ben 718 ezer (nem pénzügyi főtevékenységű) kis- és középvállalkozás működött, az egy évvel korábbinál 3,9, a 2015. évinél 7,3%-kal több, amiben a gazdasági növekedés is szerepet játszott.


 

Szociális statisztikai évkönyv, 2017

Szociális statisztikai évkönyv, 2017

Az évkönyv részletes adatokat tartalmaz a 2017. évi szociális ellátásokról. Képet ad a gyermekek és idősek gondozásáról, a speciális igényekkel rendelkezők támogatásáról, a pénzbeli juttatásokról és intézményi ellátásokról, az igazságszolgáltatásról. Az adatok gazdag tárháza segíti a szociális ellátások időbeli változásának és területi elérhetőségének vizsgálatát. A fontosabb változásokat színes grafikonok és térképek szemléltetik, a felhasználást a táblák Excel-változata segíti.


 

A háztartások életszínvonala, 2017

A háztartások életszínvonala, 2017

Kiadványunk célja, hogy átfogó képet nyújtson a magyarországi háztartások életszínvonaláról és életkörülményeiről a KSH 2018. évi háztartási költségvetési és életkörülmények adatfelvétele (HKÉF) alapján. Az adatok előzetesek, az Eurostat validálását követően válnak véglegessé.


 

Ajánljuk szíves figyelmébe a KSH megújult Általános Adatkezelési Tájékoztatóját.
Amennyiben a jövőben nem kívánja igénybe venni a KSH hírlevél-szolgáltatását, a lap tetején leiratkozhat.


KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1024 Budapest, Keleti Károly utca 5–7.
Telefon: (+36-1) 345-6000
Honlap: www.ksh.hu

Lépjen velünk kapcsolatba! Katalógus Facebook Twitter EU-INFO statisztikai szolgálat