NyitóoldalHSSz – Tagok – Miniszterelnökség (ME)

HSSz – Tagok – Miniszterelnökség (ME)

A szervezet neve:

Miniszterelnökség (ME)

Intézményi elérhetőség:

1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.
osap1229@me.gov.hu

Hivatalos statisztikai tevékenység:

A Miniszterelnökség a hivatalos statisztikai tevékenysége alatt az alábbi statisztikákkal foglakozik:

  • hatósági statisztika (OSAP 1229). A vizsgálat tárgya az államigazgatási szervek, valamint a helyi önkormányzatok közigazgatási hatósági tevékenysége.
  • Külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének engedélyezéséről szóló statisztika (OSAP 2118).
  • A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárások statisztikája (OSAP 2350).
  • Önkormányzati törzsadattár (OSAP 1621).
  • Önkormányzati törvényességi felügyeleti információs rendszer (OSAP 1622).

Az előállított hivatalos statisztikai adatok köre:

A korm. rendelettel szabályozott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program alapján a Miniszterelnökség adatgyűjtései többek között az érintett szervek első- és másodfokú eljárásban intézett közigazgatási hatósági ügyeire terjednek ki.
A külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének engedélyezéséről szóló statisztika célja a külföldi állampolgárok Magyarországon történő ingatlanszerzésére vonatkozó adatok megismerése. Az adatszolgáltatás a külföldiek magyarországi ingatlanszerzését engedélyező hivatalok eljárási adataira, ingatlanszerzők állampolgárságára, megszerzett ingatlan adataira, valamint az ingatlanszerzés jogcímére terjed ki.
A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárások statisztikája a jegyzők hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárások statisztikájára terjed ki.
Az önkormányzati törzsadattár a helyi önkormányzatok és társulásaik azonosító adataira (név, típus, elérhetőség, KSH azonosító adat), valamint a helyi önkormányzatok vezető tisztségviselőinek (polgármester, alpolgármesterek, jegyző, aljegyző) nevére, elérhetőségére terjed ki.
Az önkormányzati törvényességi felügyeleti információs rendszer az önkormányzati törvényességi felügyeleti információs rendszerre vonatkozó adatok megismerésére terjed ki.

 

A szervezet adatgyűjtéseinek, adatátvételeinek fejezete a 2017. évi OSAP-ban

Az OSAP keretében 2017-ben begyűjtött adatkörök

Az előállított adatok, statisztikai kiadványok elérhetősége:

http://www.kormany.hu/hu/dok?source=7&type=308#!DocumentBrowse